Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 002 (A Thought-Provoking Question)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

1. Usa ka pangutana nga magtugkad sa halaom nga Panghunahuna


Usa ka alagad sa Dios gitugotan aron mobisita kanunay sa usa ka bilanggo-an sa usa ka nasud sa Arabia. Didto gideklara niya ang pamaagi sa kinabuhi sa mga nabilanggo nga mga kriminal. Siya adunay usa ka ligal nga pirmiso sa pagbisita sa tanan nga gusto nga makadungog sa malinawon nga mensahe sa Kamatuoran nga mahimong magputli sa kasingkasing ug makapausab sa hunahuna. Kana nga tawo sa Dios mosulod sa mga lawak sa bilanggoan nga walay gwardiya nga magbantay, ug nga nagdumili nga gwardiyahan. Nagtuo siya nga ang mga piniriso mahimong mag-abli sa ilang kaugalingon sa usa ka matinu-oron nga diskusyon kung dili kini bantayan. Misulod siya sa mga kuwarto sa bilanggoan nga maisugon ug milingkod uban kanila nga sila-sila ra.

Kausa, misulod siya sa usa ka lawak nga puno sa mga gahi nga kriminal nga gisentensiyan alang sa mas taas nga termino. Nailhan nila siya gikan sa iyang miaging pagbisita ug naanad sa pagpamati sa iyang mga mensahe. Human sa iyang pagbisita, ilang ginahisgutan ang iyang mensahe sa daghang mga adlaw uban sa dakong kadasig.

Sa dihang siya mibisita kanila niining panahona, gisirhan nila ang pultahan sa likod niya sa kalit, nga nag-ingon, “Dili ka namo buhian hangtod nga matubag nimo nga matinuoron ang among pangutana.” Siya mitubag: Boluntaryo ako nga mianhi kaninyo, nga walay kauban nga armadong guwardya. Andam ako sa pagtubag sa inyong mga pangutana gikan sa pulong sa Dios sumala sa akong kahibalo. Dili ako makatubag sa wala nako mahibalo-i. Sila miingon ngadto kaniya: “Dili kami mangutana bahin sa mga misteryo sa uniberso. Mangutana lamang kami kanimo, ingon nga matarong nga tawo, aron maghatag kanamo sa klaro nga tubag sa pagtandi nga makapukaw kanamo: Kinsa ang mas maayo kaayo si Muhammad o si Kristo?

Sa pagkadungog sa ministro niining pangutana mihunong siya sa makadiyot aron moginhawa, ug miingon sa iyang kaugali-ngon: “Kung ako miingon, si Muhammad mao ang mas labi’, ang mga pinirisong mga Kristiyano mahimong mosupak o atakehon ako. Ug kung ako miingon, si Kristo ang mas dako, ang mga pinirisong Muslim mahimong mopatay kanako. Nakahibalo siya nga ang usa ka insulto o mapintas nga pulong batok kang Muhammad giisip nga usa ka kalapasan nga angayan sa kamatayon. Ang alagad sa Dios nag-ampo sa iyang kasingkasing, nangayo sa Ginoo nga hatagan siya sa usa ka maalamon ug makapakombinsir nga tubag niining mga piniriso. Ug gigiyahan sa Balaang Espiritu ang ministro nga nag-inusara pagtindog taliwala sa mga binilanggo sa likud sa siradong mga pultahan, aron mapaubsanong magpakita sa usa ka tul-id ug tin-aw nga tubag.

Tungod kay ang alagad sa Ginoo wala motubag dihadiha, kay nag-ampo siya sa hilom sa iyang kasingkasing, giawhag siya sa mga piniriso. Ayaw likayi ang imong kaakohan. Ayaw pagtinala- lawan. Sultihi kami sa kamatuoran. Nagsaad kami nga walay kadaot nga moabot kanimo, bisan unsa pa ang imong isulti. Ayaw pamakak kanamo, ni itago ang imong hunahuna sa sulod niini nga hisgutanan. Isulti kanamo ang tibuok kamatuoran.”

Ang alagad sa Dios mitubag: “Andam ako nga mosulti kaninyo sa tinuod nga kamatuoran. Ang pangutana nga akong giatubang gikan kaninyo, dili mao ang mensahe, nga akong giandam alang kaninyo. Bisan pa, kung makadesisyon kamo nga maminaw sa pagtandi taliwala kang Muhammad ug kang Kristo, dili nako tagoan ang kamatuoran gikan kaninyo. Bisan pa, kinahanglan kamo makasabot nga dili ako responsable sa bisan unsang negatibong samputanan nga mahimong resulta sa atong pagtuon karon. Kamo ang responsable, tungod kay gipangayo ninyo kanako nga kinahanglan nako tubagon ang usa ka pangutana, nga wala nako gipataas ni gituyo sa pag-atiman sa akong pakigpulong.

Ang ministro nagpadayon: “Ako mismo dili mosulti, kinsa ang labing dako. Akong ibilin kining paghukom sa Qur’an sa Islamic nga Tradisyon (Hadith). Nakahatag na sila sa usa ka mahukmanon ug makakumbinsing tubag. Mahimo nimong mapamalandongan kung unsa ang gisulti sa Qur’an bahin sa tinago nga kamatuoran, ug ang kamatuoran naghatag kaninyo ug kagawasan.”

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 05:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)