Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 2 Has the Bible been falsified?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

2 - İncil değiştirildi mi?MEYDAN OKUMA: Kuran’a göre Allah, Musa’ya Tevrat’ı, Davut’a Zebur’u ve İsa’ya da Sevindirici Haber’i yollamıştır. Oysa Müslümanlar İncil’de bir araya getirilmiş bu kitapları yadsımaktadırlar. Onlara göre, Yahudiler Tevrat’ı ve Zebur’u, Hıristiyanlar da Sevindirici Haber’i değiştirmişlerdir. İncil artık Allahın bildirdiklerini içermemektedir.

Müslümanlara göre Allah’ın gerçek emirlerini içeren, değişmemiş tek Kitap Kuran’dır. Diğer Kitapları, Allah’ın sözlerini saptırdıkları için Kuran aracılığıyla inkâr ederler. Kuran’ı okumuş olanlar, bu tip suçlamaların üç şekilde ortaya çıktığını göreceklerdir. Şimdi bu üç tip suçlamayı, Kuran ayetlerinden seçtiğimiz örneklerle açıklayalım.

  1. Kitap ehli gerçekleri başkalarından saklar.. “Ehli-i Kitap âlimleri, peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden bir takımı, gerçeği bile gizlerler. (Bakara Suresi 2/146; bkz. aynı sure 42, 159 ve 174-176)
  2. Kitap ehlinin bir kısmı, kitaplarını okurken ağız değiştirler. “Bir de onlardan bir gurup vardır ki, dillerini kitaba bakarak eğip büğerler. Oysa o, kitaptan değildir. Yine; “O, Allah tarafındandır.” derler. Oysa Allah tarafından değildir. Ama bile bile Allah namına yalan söylerler.” (Ali İmran Suresi 3/78; bkz. Nisa Suresi 4/46)
  3. İsrail Oğulları, Allah’ın gerçek sözlerini çarpıtırlar. “Şimdi bunların size iman edeceklerini ümit mi ediyorsunuz? Hâlbuki bunlardan bir zümre var ki, Allah’ın kelamını dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. (Bakara Suresi 2/75; bkz. Nisa Suresi 4/46a; Ali İmran Suresi 3/13)

Kuran’ın bu suçlamaları, Tevrat’ın, Zebur’un ve Sevindirici Haber’in, yani tüm İncil’in bugünkü gerçeğini şüphe altında bırakmak için yeterli midir? Müslümanlar, Kuran’a dayanarak İncil’in değiştirildiğine inanmak zorunda mıdırlar?

YANIT: Kuran’ın hiçbir yerinde, Hıristiyanların İncil’i değiştirildiğine dair bir söz edilmemiştir. Böylece tüm Müslümanlar Kuran’a göre Mesih’in Sevindirici Haber’ine, şu andaki haliyle güvenebilirler.

Bu bağlamda, Kuran metinlerinde, Kitap ehline yöneltilen suçlamalarda, Hıristiyanları değil, her zaman Yahudileri, yani İsrail Oğullarını hedef almışlardır. Bu suçlamalar araştırıldığı zaman şu saptamalar yapılabilir.

  1. Şayet Kuran, Yahudilerin Kitaptaki gerçeklere yer vermediklerini bildiriyorsa, Allah’ın indirdiği Kitabın değişmediğini de savunuyor demektir. Onların susması kitabın gerçeklerinin değişmiş olduğu anlamına gelmez.
  2. Aynı şekilde Kuran, İsrail Oğullarının Kitaplarını okudukları zaman ağız değiştirdiklerini ve Tanrı hakkında yanlış bilgiler aktardıklarını söylüyorsa, bu onların kendilerine indirilen Kitabı değiştirdiklerini kanıtlamaz, çünkü eksik okumak yazılı metinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz.
  3. Kuran, bir gurup Yahudi’nin Allah’ın kelamını değiştirdiğini yazar, hepsinin aynı işi yaptığını söylemez. Değişikliklere karşı olan Yahudiler kitaplarının aslına sadık kalmasına özen göstermişlerdir.

KÖTÜ HABER: Allah’ın yolladığı tüm ayetlerin hangi Kuran’da toplandığı konusunda, Sünniler ve Şiiler arasında ciddi fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Bunun dışında Müslümanlar tarafından kullanılan 28 değişik Kuran vardır. Bunlardan hangisi orijinaldir? Hepsinin aslına uygun olduğunu savunan bir Müslüman’a göre Kuran daha nasıl değişikliğe uğrayabilir? İşte bu nedenle Kuran’ın hatasız olduğuna inanmıyorum.

İYİ HABER: Kuran’a dayalı İslami öğretiler, beni Kuran’ın üzerimde kurduğu baskıdan kurtarıyorlar. Onun benim üzerimdeki egemenliğini kırdım. Artık Kuran’a bağımlı değilim, gerçeği arama özgürlüğüme kavuştum.

EK BİLGİLER: Kuran’ı dikkatlice okuduğumuzda, Tevrat’ın ve Sevindirici Haber’in, dolayısıyla İncil’in gerçeklerini destekleyen ayet sayısının hiç de az olmadığını fark ederiz. İşte, İncil’in Muhammed dönemindeki orijinalliğini kanıtlayan, Müslümanların kutsal kitabından bazı alıntılar.

  • Musa’nın Tevrat’ına güvenilebilir. “Gerçekten Biz, içinde bir hidayet, bir nur bulunan Tevrat’ı indirdik. Kendilerini Allah’a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah’ın kitabını muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi.“ (Maide Suresi 5/44)
  • Mesih’in Sevindirici Haberi’ne güvenilebilir. “Arkadan da o peygamberlerin üzerinde Meryem’in oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı bir doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içinde bir hidayet, bir nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.- İncil ehli Allah’ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. (Maide Suresi: 5/46-47)
  • Tevrat ve İncil kendi doğrularıyla ayakta kalmalıdırlar: “Der ki, ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncili ve Rabbinizden size indirileni (Kuran’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzeri değilsiniz.” (Maide Suresi 5/68)
  • Tartışmalı hallerde Muhammed, Allah’ın bildirileri doğrultusunda Kitap ehline sorular yönetebilir: “Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce Kitabı (Tevrat’ı) okuyanlara sor.” (Yunus Suresi 10/94; bkz. Aynı sure 16/43)

Tüm bu ayetler bir Müslüman’ın, İncil’i gerçek olarak kabul etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır ki, doğrusu da budur.

TANIKLIK BELGESİ: Benim adım Ahmet, Fas’ta yaşıyorum. Basit bir işçiyim ve okuma yazmam yok. Mesih’in Sevindirici Haber’ine ilgi duymaktayım. Bir gün, Hıristiyan arkadaşım Fauzi, İsa hakkında bilgi vermek için beni ziyaret etti. Ancak bir sorun vardı; karım Emine Hıristiyan olacak olursam dürüstlükten uzaklaşacağımı sanıyor, bu nedenle Fauzi’nin her ziyaretinde yüksek sesle dua ediyordu. Hatta bir seferinde evimizdeki kötü Hıristiyan ruhları kovabilmek için kızımıza Kuran’dan parçalar okudu. Günün birinde kızımızı safra kesesi ağrıları tutunca, ameliyat için hastaneye götürmek zorunda kaldık. Ancak hastane evimizin çok uzağındaydı. Hıristiyan arkadaşım Fauzi, beni sekiz akrabamla beraber kendi evinde ağırlayabileceğini, evinin hastaneye yakın olması nedeniyle, kızımızı daha kolay ziyaret edebileceğimizi söyledi. Orada, karım Hıristiyanların düşündüğünden daha iyi kişiler olduklarını anladı, konukseverlerdi, alkol kullanmıyor, yasak şeylerden uzak duruyor ve ahlak kurallarına göre giyiniyorlardı. Tüm bu olaylar karımı o kadar etkilemişti ki, kızımızın hastaneden çıktıktan sonra, Mesih’ karşı ilgi duymaya başladı. Fauzi ve karısı Fatiha ile yaptığımız bir dizi konuşmadan sonra ben ve karım Hıristiyan olmaya karar verdik. Çocuklarımız şimdi, Tanrı sözlerinin yüreklerinde yer etmesi için Kuran ayetlerini değil, İncil’i ezberliyorlar.

DUA: Tanrım, Seni hoşnut edecek şeyleri öğrenmemiz ve yerine getirmemiz için elçilerini dünyaya yolladın, sana teşekkür ediyoruz. Elçilerin Musa, Davut ve Mesih için sana duacıyız. Tevrat, Zebur ve Sevindirici Haber aracılığıyla gönderdiğin iletilerin yüreğimizde yer etmesi için bize yardım et. Sadece sana itaat etmek istiyorum.

SORULAR: Kuran, Allah’ın sözlerine istinaden Kitap ehline hangi suçlamalarda bulunmaktadır? Kuran, Tevrat ve Sevindirici Haber hakkında ne söylemektedir? Günümüz İncil’ine güvenilebilinir mi?

EZBER: “Kalk, parla: Çünkü ışığın geliyor, RAB’ bin yüceliği üzerine doğuyor. *Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; Oysa RAB senin üzerine doğacak. Yüceliği üzerinde görünecek.” (Yeşaya 60/1-2) (Tanrı’nın peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirdiği sözler)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)