Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 014 (The Renewer of Hearts and of Minds)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin
6. Ang mga Timaan ni Muhammad ug ni Kristo

g) Ang Nagbag-o sa mga Kasingkasing ug mga Hunahuna


Bulahan siya nga nakaamgo nga si Kristo dili usa ka yanong tawo o usa ra ka propeta apan usa ka diosnon nga Magbabalaod nga adunay awtoridad sa Dios. Si Muhammad, bisan pa, gisugo pinaagi sa anghel aron sa pagpangita sa tambag sa mga tawo sa Libro, aron iyang masabtan ang kahulugan sa pinadayag nga gihatag kaniya.

S“Busa, kung nagduhaduha ka bahin sa gipadala namo kanimo, pangutan-a ang nakabasa sa Basahon sa imong atubangan.” (Sura Yunis 10:94)

فَإِن كُنْت فِي شَك مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْك فَاسْأَل الَّذِين يَقْرَأُون الْكِتَاب مِن قَبْلِكَ (سُورَة يُونُس ١٠ : ٩٤)

Si Kristo dili kinahanglan nga mangutana sa mga magtutudlo sa Daang tugon bahin sa mga misteryo sa Balaod ni Moises, ni nanginahanglan siya sa mga detalye sa mensahe niini, kay Siya mismo Pulong sa Dios ug ang Magbabalaod sa Balaod. Si Kristo mao ang Balaod nga nagpakatawo. Siya adunay katungod nga ang pagkamasunuron Iyang bayaran sa hingpit. Gikutlo sa Qur’an ang giingon ni Kristo:

“Busa, kahadloki ang Dios, ug tumana ako.” (Sura Al Imran 3:50)

فَاتَّقُوا اللَّه وَأَطِيعُون (سُورَة آل عِمْرَان ٣ : ٥٠)

Ang tanang tawo, mga Hindu, mga Judio, mga Muslim ug mga Kristiyano, kinahanglan magtuon pag-ayo sa Maayong Balita, ibutang kini sa ilang kasingkasing ug sundon si Kristo sa tanang aspeto sa ilang mga kinabuhi. Si Kristo adunay katungod ug awtoridad aron pangayoon ang pagsunod sa matag indibidwal!

Wala gidala ni Kristo ang Iyang mga disipulo sa Dios ra, Siya nagtawag kanila sa pagsunod Kaniya ug aron sundon Siya ug iaplikar ang Iyang mga pagtulun-an. Alang niining hinungdan, gipakita sa Qur’an nga ang sumusunod ni Kristo adunay labing maayo nga mga paghulagway, sama sa: Mga katabang sa Dios, mga magtutuo, mga Muslim, ang Iyang sumusunod ug mga martir (Sura Al Imran 3:52-53). Atong Mabasa ang Iyang mga sumusunod sa Qur’an:

“Unya among gipadala si Isa, ang Anak ni Maria, ug gidala kaniya ang Ebanghelyo. Ug among gibutang sa mga kasingkasing sa mga nagasunod Kaniya sa pagkamaayo ug kaluoy.” (Sura al-Hadid 57:27)

وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْن مَرْيَم وَآتَيْنَاه الإِنْجِيل وَجَعَلْنَا فِي قُلُوب الَّذِين اتَّبَعُوه رَأْفَة وَرَحْمَة ً (سُورَة الْحَدِيد ٥٧ : ٢٧)

Sa Qur’an, si Allah miingon:

O Isa, sa pagkatinuod gitugotan Ko ikaw nga mamatay, ug banhawon ko alang Kanako, ug putlion ko kadtong dili motuo. Igabutang ko ang nagasunod kanimo labi sa dili magtutuo hangtod sa Adlaw sa Pagkabanhaw. Unya Kanako mobalik ka.” (Sura Al Imran 3:55)

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَي وَمُطَهِّرُك مِن الَّذِين كَفَرُوا وَجَاعِل الَّذِين اتَّبَعُوك فَوْق الَّذِين كَفَرُوا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ثُم إِلَي مَرْجِعُكُم (سُورَة آل عِمْرَان ٣ : ٥٥)

Kining mga bersikulo sa Qur’an nag-ingon nga ang tinuod nga sumusunod ni Jesus usa ka taas ug espesyal, ug lahi nga mga klase sa tawo. Sila mga mapaubsanon, dili gusto manghambog o mahimong dako. Nagdeklara si Muhammad:

“Ug sigurado nga makit-an nimo nga ang labing duol kanila nga adunay simpatiya niadtong nagtuo, mao kadtong nag-ingon: ‘Kita mga Kristiyano’. Mao gyud ni, tungod ang uban kanila mga pari ug mga monghe, ug tungod kay dili sila mapahitas-on.” (Sura al-Ma’ida5:82)

وَلَتَجِدَن أَقْرَبَهُم مَوَدَّة لِلَّذِين آمَنُوا الَّذِين قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِك بِأَن مِنْهُم قِسِّيسِين وَرُهْبَانا وَأَنَّهُم لا يَسْتَكْبِرُون (سُورَة الْمَائِدَة ٥ : ٨٢)

Ang mga pagpamatuod sa Qur’an nagtudlo sa labing dako nga milagro ni Kristo, gipakita ang Iyang abilidad sa hilum nga hinungdan sa mga pagbag-o sa politika ug sa sosyal nga walay giyera o limbong. Gibag-o ug gikabig Niya ang dili masinugtanon nga mga makasasala, gibago sila gikan sa pagkamahigumaon sa ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamahigugmaon sa mga tawo, gikan sa pagpanghambog nga mga punoan ngadto sa mapaubsanon nga mga sulugoon sa Dios. Si Kristo Mismo nagsulti nga siya wala moanhi aron alagaran apan aron moalagad ug aron sa paghatag sa Iyang kinabuhi ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan. (Mateo 20:28).

Ang matag-usa nga nagtandi sa mga milagro ni Muhammad uban ang mga milagro ni Kristo nadiskubrehan nga ang mga ilhanan ni Muhammad mga pulong lamang, samtang ang mga timaan ni Kristo mga milagro nga gipakita diha sa Iyang mga buhat sa gugma ug mga buhat sa kaluoy.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 06:11 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)