Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 015 (The Deaths of Muhammad and of Christ)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

7. Ang Pagkamatay ni Muhammad ug ni Kristo


Si Ibn Hisham nagtaho sa iyang talambuhay ni Propeta Muhammad nga namatay human nag-antus sa usa ka taas nga hilanat. Sa wala pa siya mamatay, giangkon ni Muhammad nga ang hilo sa mga Judio nakabuak sa iyang kasingkasing. Sa dihang ang usa ka Judiong ulipong babaye nagbutang sa iyang pagkaon ug hilo, usa ka bisita nga nakigsalo sa pagkaon namatay! Si Muhammad mismo nakabati nga ang pagkaon gihiloan ug giluwa kung unsa ang naa sa iyang baba sa wala pa niya matulon kini. Bisan pa, ang iyang lawas nakasuyop sa pipila nga hilo, ug kana ang hinungdan nga namatay siya.

Ang kamatayon ni Kristo, bisan pa, klaro ng gitagna sa Qur’an, pagtuman sa plano sa Dios ingon nga usa ka panalangin alang sa tanan nga mga tawo. Sa Qur’an, ang Makagagahum sa tanan direkta nga nakigsulti kang Jesus:

“Ipapatay Ko ikaw, ug banhawon ka para Kanako” (Sura Al Imran 3:55)

إِنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَي (سُورَة آل عِمْرَان ٣ : ٥٥)

Bisan kini ng kinutlo wala gisulat sa Ebanghelyo, nagpamatuod kini nga si Kristo, sumala sa Qur’an, wala gipatay nga aksidente, apan namatay sumala sa kabubut-on sa Dios, sa kalinaw.

Ang Qur’an wala naglimod ang makasaysayanong pagkamatay ni Kristo sama sa giingon sa pipila nga dili magtutuo, kay nabasa nato ang propesiya nga gisulti ni Kristo bahin sa Iyang kamatayon, sa Sura Maryam 19:33.

“Ug ang pakigdait ania kanako, sa adlaw nga ako natawo, sa adlaw nga ako namatay ug sa adlaw ug nga Ako gibanhaw nga buhi.”

وَالسَّلاَم عَلَي يَوْم وُلِدْت وَيَوْم أَمُوت وَيَوْم أُبْعَث حَيّا (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ٣٣)

Kining dako ng pagsugid sa Qur’an nga nagpanghimatuod nga si Kristo natawo, namatay ug nabanhaw gikan sa lubnganan. Uban niini nga deklarasyon, gisupportahan ni Muhammad ang pagtudlo sa Maayong Balita. Ang matag-usa nga mituo sa hanay niini nga hitabo sa kasaysayan nga nagpuyo uban Kaniya buhi karon ug hangtod sa walay katapusan!

Sa dihang si Kristo mobalik niining kalibutana, Siya dili na gayud mamatay pag-usab. Wala Niya gipakita sa Sura Maryam nga Siya mamatay sa halayo nga umaabot apan sa haduol nga umaabot, pagkahuman sa Iyang pagkahimugso ug sa tibuok kinabuhi. Ang Qur’an nagpamatuod nga si Kristo natawo, nga Siya namatay, ug nga Siya nabanhaw sa usa ka sunodsunod nga kadena sa mga panghitabo. Ang mga Kristiyano sigurado bahin sa pagkamakasaysayanong pagkamatay ug pagkabanhaw sa Anak nga lalaki ni Maria.

Si Kristo boluntaryo nga namatay ug diha sa hingpit nga kalinaw. Atong nabasa kini sa Ebanghelyo ug sa Qur’an. Nasayran ni Kristo unsa ang Iyang kamatayon sa wala pa kini mahitabo. Bisan pa gitudlo Niya ang adlaw ug oras sa Iyang kaugalingong kamatayon aron mahiuyon sa mga kasaulugan sa Pagsaylo, sumala sa balaod ni Moises. Iyang gipadayag nga Siya mamatay ingon nga usa ka pagtabon sa sala, nagluwas sa tanan nga nagtuo Kaniya gikan sa ilang mga kasal-anan ug sa walay katapusang kalayo. Ang tanang mga tawo namatay tungod kay sila nakasala, apan si Kristo wala magpakasala. Ang Qur’an nagpamatuod niini sa pipila ka mga higayon. Si Kristo wala mamatay alang sa Iyang kaugalingong mga sala apan gidala ang atong kasal-anan sa Iyang kaugalingon ug namatay puli kanato. Adunay diosnon nga pakigdait ug usa ka hinungdan nga nagpali-but sa Iyang kamatayon, sumala sa Sura Maryam, kay Siya ang Cordero sa Dios, nagdala sa mga kasal-anan sa kalibutan sa Iyang dakong gugma.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 06:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)