Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 0 Introduction

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

0 - GIRIŞÇATIŞMA NOKTALARI: Müslümanlarla, İsa Mesih’in Sevindirici Haberini tartışmak isteyenler üç konuda diyalog kurmanın olanak dışı olduğunu hemen anlayacaklardır. İslami açıdan bu üç nokta şöyle sıralanabilir.

1- İncil- Tora, Mezmurlar ve Sevindirici Haber güvenilmez kaynaklardır, çünkü Yahudi ve Hıristiyanlarca değiştirilmişlerdir.
2- Çarmıh- İsa Mesih’in kefaret ölümü sonucunda cehenneme gitmemize neden olacak günahlarımızdan arındırılmasını müjdeleyen Sevindirici Haber, Hıristiyanların uydurduğu bir hikâyedir, çünkü Kuran’a göre Mesih çarmıha gerilmemiştir, ayrıca günah yüklü hiçbir beden başkasının bizim yerine ölmesiyle temizlenemez Yani kefaret söz konusu olamaz.
3- Kutsal Üçleme- Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un aynı cevherde olması Hıristiyanlığın söylediği başka bir yalandır. Kuran, Tanrı’nın tek olduğunu öğretir, Allah ne Baba, ne Oğul ne de Kutsal Ruhtur.

Şayet durum buysa, Müslümanlarla aşılması zor dogmatik engeller hakkında nasıl konuşalım ki, diyalogumuz kesintiye uğramadan sürsün? Aşağıdaki pratik verilerin ışığında, Müslümanlarla yapılacak Hıristiyan inançlarına dair konuşmalar çıkmaz bir sokakta son bulmak zorunda kalmayacaktır. Aşağıda, adı geçen, tartışmaya yol açabilecek bu üç konu hakkında, değişik durumlarda yararlı olabilecek beş yardım önerisi verilmiştir.

ŞARTLAR: Müslümanlar çeşit çeşittir. (Burada, örnek olarak misyoner, tepki gösteren, eleştiriye açık, kafası karışık ve eskiden Müslüman olanları sayabiliriz.)

1- Kuran’ın tezlerini İslami görüş açısıyla yanıtlamak: Misyonerlik faaliyetleri içindeki Müslümanlarla yapılan konuşmalarda bu konu özellikle önem kazanır.
2- Sevindirici Habere karşı Kuran’ın tezlerini vurgulamak: Tepki veren Müslümanlarla yapılan konuşmalar sırasında, Sevindirici Habere eleştiri getiren Kuran tezlerini, yine Kuran’ı kaynak göstererek yanıtlamak çok önemlidir.
3- Sevindirici Haberi destekleyen Kuran tezlerini ortaya koymak: Artık Hıristiyan olan eski Müslümanlardan, Sevindirici Haberi destekleyen Kuran bölümlerini öğrenilerek açık görüşlü Müslümanlara karşı kullanabiliniriz.
4- Sevindirici Haberi destekleyen İncil bölümlerini ortaya koymak: Hepimizin hazır olması gereken görev Sevindirici Haberin içeriğini, örneğin kafası karışık Müslümanlara İncil’in bakış açısıyla ortaya koymaktır. Böylece, onlar İncil mesajlarının içeriğini algılayacak, bunu imana dönüştürebileceklerdir.
5- Müslümanlığın eleştirisini yaparken tezimizi Kuran’dan alıntılarla desteklemek. Müslümanlıktan ayrılarak Hıristiyanlığı seçmiş kişiler her an eski inançlarına dönme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Onların Hıristiyanlıktan ayrılmaması Kuran’la bağlantıda kalmaları sağlanarak engellenebilir.

Daha önce belirttiğimiz gibi, yukarıdaki verilerin ışığında, her üç çatışma noktası için, beş ayrı konuşma biçimi göz önünde tutularak, toplam on beş konu giriş bölümünün sonunda sıralanmıştır.

KURULUŞ: İlk üç İncilin özlerine sadık kalarak, adı geçen bu on beş konu bazı istisnalar dışında, özetle aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

1- Meydan okuma: Burada, çıkış noktaları ve bunların sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar açıklanmıştır.
2- Yanıt: Bu, on beş konu içinde en zor sınıflandırılabilendir. Burada, her tür meyden okuma karşısında verilebilecek yanıtlar belirtilmiştir.
3- Kötü Haber: Bu başlık altında, bir Müslüman’ın kendisine sunulan tezlere nasıl ve niçin şiddetle karşı çıktığı örneğinde olduğu gibi, olayları olumsuz biçimde toparladık.
4- İyi Haber: Burada, verdiğimiz yanıtlarla bir Müslüman’ın ruhsal açıdan nasıl yeni bir dünya görüşü kazandırdığını gösteriyoruz.
5- Ek bilgiler: Bazı durumlarda, ilgili konu üzerine daha detaylı ve yol gösterici çözümler sunuyoruz.
6- Tanıklık: Burada uygulama e ön plana çıkıyor. Eski Müslümanlar verdikleri ifadelerde, niçin İslam dinini bırakıp, İsa’nın izinden gittiklerini anlatıyorlar.
7- Dua: Yalnız inançtan söz etmenin dışında uygulamanın da öne çıkmasını sağlamak için ilgili konular hakkında her Müslüman’ın söyleyebileceği dualar geliştirdik.
8- Sorular: Burada, Okuyucunun ilgisini çekebilmek için, ilgili konu hakkında sorular hazırladık Bu çeşit soruları Müslümanlarla yapılan konuşmalarda kullanabiliriz.
9- Ezber: Müslümanlar Kutsal Metinlerini yalnız okumakla kalmaz aynı zamanda ezberlerler. Bu sınıfa ait olarak, İncil Metinlerinin ezberlenmesi ruhsal gelişmenin köklerini sağlamlaştıracaktır.

On beş onuyu içeren bu sıralamadan sonra, Müslümanlarla yapılacak konuşmalarda yararlı olabilecek kuralları ek bölümde sunuyoruz.

DİZİN

1. İncil 1- Kuran kusursuz mudur?
2. İncil 2- İncil değiştirildi mi?
3. İncil 3- Musa, Muhammed’i önceden bildirdi mi?
4. İncil 4- İncil’e niçin güvenebilirsin?
5. İncil 5- Müslümanlar İncil’e niçin güvenmez?
6. Çarmıh 1- Cehenneme kimler gider?
7. Çarmıh 2- Mesih çarmıha gerildi mi?
8. Çarmıh 3- İbrahim’in oğlu nasıl kurtarıldı?
9. Çarmıh 4- İsa niçin senin günahların için öldü?
10. Çarmıh 5- Kuran çarmıhı niçin yadsımaktadır?
11. Kutsal Üçleme 1- Niçin Mesih değil de, Muhammed?
12. Kutsal Üçleme 2- Kutsal Üçleme bir yalan mıdır?
13. Kutsal Üçleme 3- Mesih, Âdem’e benzer mi?
14. Kutsal Üçleme 4- Tanrı nasıl üç cevherli olabilir?
15. Kutsal Üçleme 5- Kuran Tanrı’nın üç cevherini niçin inkâr eder?
Ek Bölüm: Müslümanlarla konuşmanın altın kuralları

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)