Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 9 Why did Jesus die for your sins?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

9 - İsa niçin senin günahların için öldü?MEYDAN OKUMA: Bazı Müslümanlar İslamiyet ve Kuran yolundan ayrılarak, gerçeği aramaya başlamışlardır. Diğer bazıları Kuran’a dayanarak Mesih’in gerçekten çarmıha gerilmiş olduğunu anlamışlardır. Bunlar “Mesih çarmıhta niçin öldü?” diye sormaktadırlar. O’nun ölümü benim için bir önem taşır mı? İncil Mesih’in kefaret ölümü hakkında ne düşünüyor? İncil bize Mesih’in ölümünün anlamsız olduğunu mu, yoksa büyük önem taşıdığını mı söyler?

YANIT: Sevindirici Haber kısaca, “Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü.” şeklinde özetlenebilir. (Korintliler 15/3) O niçin bizim günahlarımız için öldü? O, günahlarımızın cezasını üslenmek, Tanrı önünde suçlarımızdan arındırmak, günahların esaretinden kurtarmak, günahlarımızı temizlemek, günahların ölümünden uyandırmak ve bize yeni bir yaşam vermek için ölmüştür. O aynı zamanda, günahlarımızın kefareti için ölmüştür. O’nun ölümünün en son nedeni ise, Musa’nın Tevrat’ında açıklanmıştır.

Tevrat’ta kefaret- Musa’nın Tevrat’ında Tanrı Yasaları şöyle der, “Tanrı’nın sözüne uymayan günah işlemiş sayılır, bilerek günah işleyenin cezası ise ölümdür.” (Çölde Sayım 15/30) İstemeden günah işleyenler, kefaret karşılığı bağışlanır, idam edilmez. (Çölde Sayım 15/22-25) Tevrat’a göre, elinde olmayan nedenlerle günah işleyen bir kişinin günahlarının bağışlaması için şunları yapması gerekir; Tapınağa bir kurban getirecek, elini hayvanın başına koyacaktır. Bu işlem, kendisi yerine kurbanın öleceğini ifade eder. Sonra sunak taşında kurban kesilir. Kâhin elini kesilen hayvanın kanına batırır, sunak taşının boynuzlarına sürer. Bu işlem, kâhinin günahkâr kişiye kefaret karşılığında bağışlandığını bildirmesi anlamına gelir.(Çölde Sayım 4/27-31)

Tüm bu yapılanlar ne anlama gelir? Aslında, günahkâr kişinin bilmeden işlediği suç için öldürülmesi gerekmektedir ancak Tanrı, günahkârın yerine ölecek bir kurban bulunduğunda onun yaşayacağını bildirmektedir. Günahkâr kişi elini kurbanın başına koyduğunda, hayvanın öldürüleceğini bildirmekte, aynı şeylerin kendi başına gelebileceğini anlatmaktadır. Kurbanın ruhu artık onun kanındadır. (Levililer 17/11) Kurbanın günahkârın yerine ölmesi nedeniyle, günahkârın ruhu kurbanın kanındadır. Tapınak Tanrı’nın halkıyla beraber ikamet ettiği yerdir. (Mısır’dan Çıkış 40/24-35) Tapınaktaki sunak taşı Tanrı’nın evindedir. Sunak taşının boynuzları Tanrı’nın huzurunda bulunulduğunu ifade eder. Kâhin kurbanın kanını sunak taşının boynuzlarına sürünce, günahkârın ruhu kefaret aracılığıyla Tanrı varlığının gücüyle buluşur. Bu güç ona, yalnız kurbanın ölümüyle kazanabileceği bir yaşam bağışlar.

Günahkârların kefaretinin kurbanın canıyla ödenmesi, Tanrı’nın günah kavramını ne kadar ciddiye aldığını gösterir. İşlenecek her günah kişiyi ölüme, Tanrı’dan ayrılmaya götürür. Rahibin sunak taşının başında, kurbanın kanıyla kefaretin ödenmiş olduğunu belirtmesi, Tanrı’nın günahları nasıl bağışladığını gösteren bir ölçüdür. Kefaretin ödenmesi, günahkârın Tanrı’yla olan bağını güçlendirecek, ona yeni bir yaşam olanağı sunacaktır. Öldürücü doğamızın günahlarımızı nasıl bildirdiği, onlardan hangi yollarla kurtulabileceğimizi gösteren tek yol kefarettir.

Sevindirici Haber’ göre kefaret; Sevindirici Haber’de Mesih’in ölümünden söz edildiğinde, Tevrat’ın kefaret yasaları kullanılır. Mesih ölümüyle yalnız istemeden işlenen günahların değil, bizim de günahlarımızın kefaretini ödemiştir. (I.Yuhanna 2/2; 4/10) Tevrat’ta kurban kesilerek ödenen kefaret ile Sevindirici Haber’deki İsa’nın çarmıhı arasında üç maddede fark vardır. Mesih’in kefaret ölümünde kurbanlık hayvan, kâhin ve sunak bulunmaz. a) Mesih tüm günahkârlar için ölen ve kanı akan kurbandır (İbraniler 9/12-14) b) Mesih aynı zamanda Tanrı tarafından görevlendirilen kâhindir. O, günahkârların kefareti için kanı dökülen kurbandır. (İbraniler 2/17; 9/11) c) Mesih Tanrı’nın Oğlu’dur, yani Tanrı’nın huzurunda, tapınaktaki sunak taşıyla aynı işlevi gören, günahkârlara yeni bir yaşamın verildiği yerdir. (Romalılar) 3.24.25; İbraniler 9/24)

Mesih’in günahların için çarmıhta ca verdiğine inanıyorsan iki şey yap.

1. Günahlarını tanı, Tevrat ve Sevindirici Haber yasalarının sana verdiği ölüm cezasın hak ettiğini bil. Mesih’in çarmıhta can verirken senin günahlarının kefaretini ödediğini kabul et. Böylece kendi günahlarının öldürücü doğasının da fark etmiş olursun.

2. Bu yolla, günahlarının öldürücü doğasının, çarmıhta Tanrı tarafından kaldırıldığını da tanıklık etmiş olursun. a) Ruhunun Mesih’in dökülen kanında bulunduğunu, O’nun senin yerine kurban edildiğini unutma. b) Mesih’in Tanrı tarafından görevlendirilen yüksek kâhin olduğunu, kanını Tanrı’nın huzurunda senin kefaretin için döktüğünü anla. c) Ve son olarak, Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olarak O’nun varlığını temsil ettiğini bil. Ruhunun İsa’nın kanı aracılığıyla Mesih içindeki, sana yeni bir yaşam bağışlayacak olan Tanrı varlığının gücüyle tanıştığını anla.

Söylenilenleri yapıp İsa’nın kanının koruması altına girersen, gökyüzünde, yeryüzünde ve hatta yer altında hiçbir güç seni Tanrı’dan kopartamaz. İsa’nın senin adına ölmesi günahtan, iblisten, ölümden ve Tanrı’nın gazabından daha güçlüdür Şayet, Çarmıh ölümüne tanıklık edersen, öz varlığın İsa’nın kefaretinde döktüğü kan aracılığıyla Tanrı’dan ayrılmaz bir bütün oluşturacaktır. Ne günah, ne iblis, ne de ölüm Tanrı’dan güçlü değildir. İsa’nın günahların için öldüğüne tanıklık edersen kötü ruhlar senin üzerinde asla egemenlik kuramazlar.

İYİ HABER: İsa çarmıhta senin günahların için can verdi. Böylece günahların, cezayı hak eden işlemler olarak tanınsın, buna rağmen sen sonsuza dek yok olma, sonsuz yaşama kavuş. İsa’nın çarmıhta senin kefaretin olarak dökülen kanı, günahların nedeniyle Tanrı’dan uzak kalmana engel oldu, seni O’nunla ayrılmaz bir bütün yaptı. Şayet bunlara inanıyorsan, dünyadaki hiçbir güç seni Tanrı’dan ve O’nun sevgisinden söküp alamaz.

TANIKLIK BELGESİ: Adım Tevfik, Nijerya’da yaşıyorum. Müslüman olan anne ve babam beni on bir yaşındayken bir şeyhin yanına yolladılar. Onun yanında Kuran’ı ezberledim. Şeyh beni kötü ruhlarla kurduğu ilişkilere de ortak etti. O bir Mistisizm yanlısı ve sihirbazdı. Ana verdiği muska beni esir almıştı. Daha sonraları okulumu bitirip, bir eğitim seminerine devam ettim. Burada bana Mesih İsa’nın Sevindirici Haber’ini öğreten bir Hıristiyan’la tanıştım. İsa hakkında izlediğim bir filmde Mesih’in verdiği, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benin aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” mesajı beni özellikle etkilemişti. (Yuhanna 14/6) Mesih’in yolunda yürümeye karar verdim, vaftiz oldum. Ancak başıma gelebileceklerden çekindiğim için, muskadan kurulmam bir türlü mümkün olmadı. Bir gün, ayin için kiliseye gitmiştim. Vaaz konusu “muska taşıyan Hıristiyanlardı” Ayinin tam orta yerinde papaz başparmağıyla beni işaret ederek; “Aynı anda iki Efendi’ye hizmet edemezsin. Mesih’in yolundan yürümek istiyorsan muskandan kurtulmalısın.”dedi. Onun konuşması beni derinden etkilemişti. Ertesi gün Mesih’ten özür dileyerek muskamı parçaladım. Sonunda ondan kurtulmuştum. Hiçbir kötülük görmedim. Tam aksine, Mesih beni takdis etmiş, işlediğim günahlar için anını vererek muskanın gücünü etkisiz hale getirmişti.

DUA: İsa Mesih, benim günahlarım için canını verdin, sana içten teşekkür ediyorum. Sana günahlarımı ve suçumu itiraf ediyorum. Benim için çarmıhta can verdiğine inanıyorum. Kendimi senin kanının korumasına teslim ettim. Benim kefaretimi ödediğin için, günahın, iblisin ve ölümün gücünden kurtuldum.

SORULAR: İsa niçin senin günahların için öldü? Tevrat’taki kefaret kurbanı ile Mesih’in Sevindirici Haber’deki kefareti arasında ne fark vardır?

EZBER: “Tanrı, insanların suçunu saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.” (II. İbraniler 5/19)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:54 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)