Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 10 Why does the Koran deny the cross?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

10 - Kuran çarmıhı niçin yadsımaktadır?MEYDAN OKUMA: İnancını terk edip İsa’nın izinden giden Müslümanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu insanlar için öyle zamanlar gelir ki, tekrar İslam’a dönmeye yeltenebilirler. İslamiyet ten ayrılan kişileri böyle durumlara hazırlamak mümkün müdür? Eski bir Müslüman’ın Mesih’in çarmıhını, Kuran’a dayanarak inkâr etmesini önlemek için ne tarz yöntemler kullanılabilinir?

YANIT: Evet, böyle yöntemler vardır. Kuran, Mesih’in aslında çarmıha gerilmediğini, bir Yahudiye benzetilerek, sanki O’nun öldüğü izlenimini verildiğini savunur.

“Yahudilerin“ Biz Allah’ın peygamberi Meryem Oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zannına uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi 4/157-158)

Bu fikirler İslamiyet öncesi, Hıristiyan inançlarını Gnostik inanışla birleştiren, bu nedenle de Kilise Babaları tarafından sapık ideoloji olarak nitelenen Hıristiyan felsefesinden alınmıştır. Onların derledikleri metin örnekleri artık pek bulunmasalar da, Kilise Babalarının sapık ideolojiler hakkında yazdıkları kitaplardaki yorumlarda karşımıza çıkar. İşte bir örnek; Suriyeli Hıristiyan ve Gnostik Basilides, (125-160 yılları arasında yaşamıştır) İskenderiye Okulunun yöneticisiydi. Kilise Babası Lyon’lu İrenaus “ Heresienenlere karşı” adlı kitabında onun hakkında bilgiler aktarır; Acı çeken Mesih değil, çarmıhı taşımaya zorlanan Kirene’li Simon’du. (bkz. Matta 27/32) Mesih onu İsa’ya benzer yapınca, yanlışlık ve şaşkınlıkla kendisini çarmıha gönderdiler. İsa ise, Simon olmuştu ve olanları kenardan seyrederek gülümsüyordu. O bedensiz güç ve Babasız doğanın kendisiydi, bu nedenle de kendisini gönderenin yanına yükselirken, kendisini yakalamayı başaramadıkları ve görünmez olduğu için onlarla alay ediyordu. (Lyon’lu İrenaus; “Epideixiş Adversus Haereeses” Cilt I. Fontes Christiani Cilt I. (Herder/Freiburg)

Yukarıdaki metinden, Muhammed’in Mesih’in çarmıhını inkâr etmesinin kendine ait bir olgu olmadığı, hatta Allah’tan vahiy bile almadığı, Gnostik-Hıristiyan kaynaklara dayandığı sonucu çıkar. Demek oluyor ki, Kuran’da İslamiyet öncesi Gnostik sapık öğretilerin izlerini görmekteyiz. Kuran’ın taşıdığı bu tip izleri, Eski Kopt dilinden çevrilmiş, tek nüshası bulunan kitap da görebiliriz. 200 yılında Gnostik- Hıristiyanlar tarafından kaleme alınmış kitabın adı “Petrus’un vahiy” Burada şunları okumaktayız; “(Mesih Petrus’a) Gel bakalım, günahsız Baba hakkında verilen Yüksek Kurul kararının nasıl yerine getirileceğine bakalım. Göreceksin ki, benim hakkımda verilecek kararı kendileri çekecekler gelecek. Oysa bana dokunamazlar. Evet, Petrus, sen de onların arasında olacaksın. Korkaklığın seni rahatsız etmesin. Mantıkları kapandı, çünkü onlara görünmezler geldi. Bu sözleri söyledikten sonra sanki ona saldırıyorlar zannettim. Şöyle konuştur: “Neler görüyorum Rabbim; onlar sana mı saldırıyorlar? Ve beni tutan sen misin? Ya da çarmıhın yanında duran kim? Birinin ellerini ve ayaklarını çakıyorlar.” Kurtarıcı bana şöyle dedi; “Çarmıhın yanında neşeli ve gülen kişi diri İsa’dır. Ancak ellerini ve ayaklarını çaktıkları O’nun ete bürünmüş görüntüsü, yani kendisine zarar verecekleri “fidye”dir. Bana ve O’na dikkatlice bak.” Bir süre O’nu inceledikten sonra ben; “Rab seni kimse görmüyor. Gel buradan kaçalım” diye konuştum. O ise; “Onların kör olduğunu sana söylemiştim. Bırak ne isterlerse yapsınlar. Bak, ne konuştuklarını bilmiyorlar. Yüce’nin Oğlu yerine benim hizmetkârıma zarar veriyorlar.”dedi. Bense, O’na ve çarmıhın yanında gülümseyeni andıran birini üzerimize doğru geldiğini fark etmiştim.-Kutsal Ruh’a sarınmıştı- Ve O, Kurtarıcıydı. Göz kamaştıran bir ışık seli ve O’nu öven sessiz ve görünmez melekler tarafından kuşatılmıştı. Oysa ben O’nu, işareti verileni ve yüceltileni görmüştüm. Bana şöyle dedi; “Sıkı dur, sırları olduğu gibi görmek sana nasip edildi. Çarmıha çaktıkları ilk doğan, iblisin evi ve içinde oturdukları taş testidir. (Efsaneye göre Salomon iblisi taş bir testide hapseder) Bu kişi çarmıhın adamı yasaya bağlı olandır. Oysa onun hemen yanında duran diri kurtarıcıdır, ondan önce getirilen, tutuklanmış, ama salıverilmiş olandır. Şimdi kendisi yerine onu çarmıha çaktıkları için sevinmektedir. Onların körlüğüne gülüyor çünkü biliyor ki onlar doğuştan kördürler, Beden fidye olarak nitelendiği sürece, acıyı, acıya dayanıklı olan çekecektir. Oysa serbest bıraktıkları benim bedensiz bedenimdir. Ben yalnız ruhsal olarak algılanabilen, ışık seliyle çevrili Ruh’um. Sen onu bana gelirken gördün.” (Wilhelm Schneemecher’den alıntı. Yeni Ahit vahiyi II.cilt. 5.Baskı 1989 (Mohr- Siebeck yayıncılık Tübingen)

Bu metin Gnostik dünya görüşünü ortaya koymaktadır. Maddi dünya kötüdür, çünkü iblis tarafından yaratılmıştır. İyi ve gerçek Tanrı yalnız Ruhun dünyasında vardır. Herkes Tanrısal ruhunu, kendisini saran kötü ve maddi bedenden kurtarmalıdır. Tanrı ile birleşmenin tek yolu budur.

Yukarıdaki metinlerden anlaşılacağı gibi Kuran, Mesih’in çarmıhını inkâr etmeyi bir ifade dışında, Gnostik felsefeden öğrenmiştir. Tüm bunlar eski bir Müslüman için Kuran’a olan güvenin sarsılması anlamına gelmektedir. İslam’a dönüş yapmak istediğinde, aklına şu soru takılacaktır: “ Görünüşe göre Allah tarafından verilmediği anlaşılan, İslamiyet öncesinin karmaşık inançlarına dayanan bir mesaja ne kadar inanabilirim?”

KÖTÜ HABER: Mesih’in çarmıhını inkâr etmek Muhammed’in kendi düşüncesi değildir. Anlaşılan o ki, Muhammed Gnostik düşüncenin karmaşık yapısının kurbanı olmuş ve yanlış yönlendirilmiştir. Muhammed’in Gnostik felsefeden aldığı etki Mesih’in inkârıyla sınırlı kalmamış, dolaylı olarak kötü ruhların kişini dış görüntüsünü değiştirebileceğini, bir başkasına benzetilmesini de kabul etmiştir. Bu veriler O’nun Tanrısal iletilerle, iblisin mesajlarını birbirlerinden ayırt edemediğini kanıtlar.

İYİ HABER: Mesih gerçekten çarmıha gerilmiştir. O, bizim günahlarımız için can vermiştir. Gnostik felsefenin karmaşık bildirileri bile, bizi gerçek ve sadık Tanrı’dan kopartamaz. O’nun Oğlu İsa Mesih’in kefaret ölümüne dair inancımız, bizi O’na bağlamış, çocukları olmamıza izin vermiştir.

TANIKLIK BELGESİ: Benim adım Hasan, Orta Asya’da bulunan Kırgızistanlıyım. Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Ancak bizdeki İslam inancı, kültürümüzden gelme büyücülükle iç içe yaşamaktadır. Sovyetler Birliği dağılmadan önce köyden büyük şehre göç ettim. Orada üniversiteye devam ettim, ancak sınavları başaramadım. Bu nedenle inşaat sektörüne girdim, vinç operatörü oldum. Ne yazık ki, işim sırasında yaptığım bir hata bir işçinin ölmesine neden oldu. Hapishaneye girdim. Boş zamanlarımda dua ediyordum. Önce Kuran’ı okumak istedim, sonra hapishanede tanıştığım bir Rus’un aracılığıyla Mesih’le tanıştım, İncil’i okudum. Mesih’in çarmıhta çektiği acıların benim işlediğim günahtan daha büyük olduğu, bu nedenle de beni yalnız O’nun kurtarabileceği anlatıldı. Anlatılanlara inanmakla beraber, İslam’ın sihirle karışması sonucu ortaya çıkan okültizmin etkisinden kendimi bir türlü kurtaramıyordum. Bir hafta sonu Okültizm konulu Hıristiyan toplantısına katıldım. O zamana dek inandığım İslami Okültizmin ne anlama geldiğini anladım ve tövbe ederek yaşamımı tamamen Mesih’e adadım. Tüm kötü ruhlardan arınmıştım. Şimdi Mesih’in yaşamımı nasıl değiştirdiğini diğer Kırgızlara anlatıyorum.

DUA: Kötü ruhlardan güçlü olduğun için sana teşekkür ediyoruz. Yalnız Senin izinde yürüyebilmemiz için bize yardım et ki, Gnostik düşünce gibi, sapık inançlar oluşmasın. Bizim için çarmıhta can c-verdiğin için sana duacıyız.

SORULAR: Mesih’in çarmıhını inkâr eden Kuran’ın bu düşüncesinin ardında İslamlık öncesi oluşmuş hangi sapık inançlar gizlidir? Tüm bunlar senin Kuran yorumunu nasıl etkiler?

EZBER: “Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de taratılmış başka şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” (Romalılar 8/38-39)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)