Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Ukrainian":
Home -- Ukrainian -- 16-Who Started Islam -- 012 (How many years separate the events of Abraham and Ishmael from the events of Muhammad and the beginning of Arab Islam?)
This page in: -- English -- Indonesian -- Malayalam -- Russian -- Tamil? -- UKRAINIAN

Previous Chapter -- Next Chapter

16. Хто започаткував Іслам: Авраам чи араби?
Розділ 3. Чи відвідував Авраам Мекку?

3.5. Скільки років відділяє події Авраама та Ізмаїла від подій Мухаммада і початку арабського Ісламу?


Коран арабів не дає нам ніяких відомостей про це. Однак єврейські Сухуф Ібрагім, Таврат Муса, книги інших пророків із Синів Якова, Інджил та пізніші історичні твори дають досить детальну інформацію про цей проміжок часу: Мухаммад прийшов більш ніж через 2500 років після Авраама! Наведемо деякі подробиці: Авраам (Ібрагім) помер близько 1940 року до н.е., Мойсей (Муса) помер близько 1570 року до н.е., Давид (Давуд) помер близько 970 року до н.е., Христос (Аль-Масіх) помер близько 30 року н.е., а Мухаммад помер у 632 році н.е. Це дає в цілому 1940 + 632 = 2572 роки, які відділяють події смерті Мухаммеда від смерті Авраама. Як може інформація витримати такий неймовірний проміжок часу (понад 100 поколінь відокремлюють Авраама від Мухаммада)? З точки зору логіки неможливо, щоб будь-яка інформація від сина Авраама Ізмаїла дійшла до Мухаммада і його послідовників через більш ніж 2500 років, особливо з огляду на той факт, що немає ніяких історичних слідів подій між цими двома чоловіками. Події Авраама і Христа розділяє майже 1900 років. До людей часів Христа могла доходити інформація з часів Авраама, адже ми маємо докладні відомості про те, як син Авраама Ісаак через свого онука Якова виріс у великий народ, як вони переселилися до Єгипту і були там пригноблені, як їх визволив з тамтешнього рабства Мойсей, який привів їх до землі обітованої, як за наступника Мойсея Ісуса Навина вони завоювали цю землю і жили там спочатку за суддів (життя яких задокументоване) 450 років, а потім за царів (життя яких також задокументоване) 510 років, поки їх не повели у вигнання до Вавилону, після чого вони повернулися в землю обітовану (теж задокументовану) і жили там до часів Христа. І ми маємо багато дуже докладних текстів з кожного з цих етапів історії, що відокремлюють Авраама від Христа. Саме тому інформація про Сухуфа Ібрагіма є логічно обґрунтованою, якщо бачити безперервний ланцюг задокументованих подій між Авраамом і Христом. Однак немає нічого подібного щодо перебігу подій, які відокремлюють Ізмаїла від Мухаммада, а часовий проміжок між ними навіть на 600 років більший! Тож, за логікою речей, як можна гарантувати зміст мусульманських переказів про Авраама та Ізмаїла, які є не одкровенням Аллаха, а людськими вигадками, як можна вірити таким переказам, тим більше, що чимало з них суперечать один одному? Ось чому чимало консервативних мусульман відкинули такі мусульманські перекази і стали обмежувати свою віру лише тим, що сказано в Корані, навіть якщо вони не в змозі зрозуміти всі деталі того, що сказано в цій книзі мусульман з огляду на Авраама та Ізмаїла. Вони довіряють їй, бо вважають, що вона має божественне походження. Але тоді виникає питання, чому Аллах не відкрив більше подробиць про Авраама та Ізмаїла і про події, що відокремили їх від Мухаммада? Чи то Аллах не знав, що сталося, чи то не хотів, щоб Мухаммад знав, що сталося, чи то активно вводив Мухаммада в оману в цих питаннях, адже Коран свідчить про те, що Аллах часто дійсно вводив людей в оману (див., наприклад, Суру Ар-Ра'д 13:27 «Скажи: «Аллах вводить в оману, кого хоче ...»)? Можна вказати принаймні на один епізод з життя Мухаммада, де такі питання логічно виникають у нашому контексті. Деталі стосуються другого питання, на якому ми хочемо тут зупинитися (див. розділ 3.6. нижче).

Але для повноти картини слід додати, що те, що Коран проігнорував або замовчував у хронології, можна елементарно знайти в деяких арабських переказах часів після Мухаммеда. Наприклад, в «Китаб ат-Табакат» Ібн Сада (який помер у 845 році, тобто через 213 років після смерті Мухаммада в 632 році) є розділ під назвою «Розповідь про покоління і період між Адамом і Мухаммадом (мир йому і благословення)». Там стверджується, що між Адамом і Ноєм було 10 поколінь (так само, як і у Таврата Муси, див. Буття 5), 10 століть між Ноєм і Авраамом (така ж кількість поколінь, як і у Таврата Муси, але менша кількість років, лише 950 років, див. Буття 11:10-26, а докладніше див. розділ 4.5. нижче), десять століть між Авраамом і Мойсеєм (у Таврата Муси тривалість лише 430 років, див. Вихід 12:40-41), і 1900 років між Мойсеєм і Христом (лише 1570 років згідно з біблійною історією). Отже, мусульмани сьогодні можуть, звернувшись до власних джерел, прийти до розуміння, що Мухаммед жив через тисячі років після Авраама та Ізмаїла, хоча точну кількість років після Мухаммеда неможливо вивести з цих арабських джерел. І між цими двома біографіями існує величезна історична порожнеча, через що Табарі у своїй праці «Таріх ар-Русул ва аль-Мулук» зазначив: «...після персів жоден народ, окрім них (нащадків Авраама через Ісаака), не має тривалої, безперервної історії». (Цитується за: Історія ат-Табарі. Том 2: Пророки і патріархи, переклад і коментарі Вільяма М. Бріннера, Нью-Йорк, 1987, стор. 133). Цим коментарем він вказав на той факт, що це не стосується історії, яка відділяє Ізмаїла від Мухаммада.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on December 20, 2023, at 03:20 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)