Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Ukrainian":
Home -- Ukrainian -- 16-Who Started Islam -- 017 (Who were the first ancestors of the Arabs?)
This page in: -- English -- Indonesian -- Malayalam -- Russian -- Tamil? -- UKRAINIAN

Previous Chapter -- Next Chapter

16. Хто започаткував Іслам: Авраам чи араби?
Розділ 4. Хто були араби, які започаткували Іслам?

4.4. Хто були першими предками Арабів?


На додаток до цих неарабських елементів в Ісламі, який започаткували араби, ми тепер розглянемо перших предків арабів, щоб оцінити ще одну проблему, пов'язану з походженням Ісламу. У Корані немає жодного вірша, в якому ми могли б знайти відповідь на це питання про те, хто були перші предки арабів. Араби сприймаються як належне і тому Коран з'явився переважно арабською мовою, оскільки вважається, що мова арабів домінувала в Аравії за часів Мухаммеда.

4.4a) Де ми можемо знайти відповідь на це питання про перших арабів? Звичайно ж, у найдавнішому з доступних нам сьогодні священних писань: у Тавраті Муси (єврейська Тора Мойсея), яка була написана приблизно за 2200 років до арабського Корану (тобто приблизно в 1600 році до н.е., коли жив Мойсей). На додаток до Сухуф Муса (священні сторінки Мойсея від Виходу 1 до Второзаконня 32) і Сухуф Ібрагім (священні сторінки Авраама від Буття 11 до 25), про які ми згадували вище, ми знаходимо в цьому івритському Тавраті Муса Сухуф Адам (священні сторінки Адама від Буття 2 до 5), Сухуф Нух (священні сторінки Ноя з 6 по 11 розділ Буття), Сухуф Ісхак (священні сторінки Ісаака з 24 по 26 розділ Буття), Сухуф Якуб (священні сторінки Якова з 26 по 36 розділ Буття), а також Сухуф Юсуф (священні сторінки Йосипа з 37 по 50 розділ Буття). Якщо ми звернемося до Сухуф Нух то знайдемо натяки на те, ким були перші араби.

У житті Нуха (Ноя) було дві основні події: потоп (який в арабському Корані називається тууфаан, а насправді є івритським словом) і поява мов.

Згідно з Сухуф Нух (Буття 6-11) немає жодних сумнівів, що потоп був всесвітнім (подробиці записані в Буття 6:9-8:19). Ця найбільша катастрофа, яку досі бачила земля, повністю змінила обличчя землі, спочатку через неймовірні маси води, які затопили поверхню землі, а потім через неймовірні сили величезної кількості води, яка відступила в басейни нинішніх океанів. Це означає, що Аравійського півострова до потопу не існувало, а його форма, як і більшість його гірських порід, утворилися під час однорічного всесвітнього потопу. При цьому Ной і його сім'я врятувалися, бо послухалися Бога і побудували ковчег, в якому вони і деякі тварини врятувалися від знищення всього людського і тваринного життя на землі.

4.4b) Перші араби в Сухуф-Нуух Таврата Муси: Другою найважливішою катастрофою серед людей була поява серед них різних мов (докладніше див. Буття 11:1-9). Спочатку вся сім'я Ноя і всі їхні нащадки розмовляли однією мовою. Але потім нащадки Ноя захотіли побудувати вежу, яка сягала б до неба, щоб уподібнитися до Бога. Тому Бог в інший спосіб судячи нащадків Ноя зійшов на землю і змішав мову людей, так що вони вже не могли розуміти один одного. Так виникли перші різні мови на землі. Достеменно невідомо, чи була серед них арабська, чи вона пізніше розвинулася зі своїх попередників, як і багато інших мов у сучасному світі. Назва цієї мови «арабська» не з'являється в івритському Сухуф Нух (священні сторінки Ноя), однак ми маємо непрямий спосіб дізнатися, хто були перші мешканці Аравії. Це ми знаходимо в Бутті 10, де перераховуються перші нащадки Ноєвих синів Сима, Хама та Яфета, починаючи з часу після всесвітнього потопу.

У цьому переліку читаємо про синів Сима, першого сина Ноя: «21 І народилося потомство у Сима, батька всіх синів Евера, старшого брата Яфетового. 22 Сини Сима: Елам, і Ашур, і Арпахшад, і Луд, і Араам. 23 А Араамові сини: Уз, і Хул, і Гетер, і Маш. 24 А Арпахшад породив Шелу, а Шела породила Ебера. 25 А в Ебера народилося два сини: ім'я одному Пелег, бо за його днів земля була поділена, а ім'я братові його Йоктаан. 26 А Йоктаан породив Алмодаада, і Шелефа, і Хазармаавета, і Яару, 27 і Хадорама, і Узаала, і Діклааха, 28 і Убаала, і Авімаела, і Шебаа, 29 і Офіра, і Хавілу, і Йоваава, а всі вони були сини Йоктаана. 30 Край, на якому вони жили, простягався від Меешаа аж до Сефару, гір на сході. 31 Це сини Симові за їхніми родами, за їхніми мовами, за їхніми землями та за їхніми народами» (Буття 10:21-31). Сим є батьком семітів з їхніми семітськими мовами, серед яких іврит та арабська є двома складовими мовами. Серед нащадків Сима ми тут особливо виділяємо двох, через їхній зв'язок з Аравійським півостровом: Хазармаавет і Шебаа. Ім'ям першого з цих двох нащадків у п'ятому поколінні після Шема, а саме Хазармавета, називають регіон на крайньому півдні Аравійського півострова, який сьогодні називається Хадрамаут. Цей регіон сьогодні знаходиться в прикордонній зоні, що з'єднує Оман з Єменом. Ім'я другого з цих двох, а саме Шебаа, використовувалося для назви одного з доісламських народів південно-західної Аравії, включаючи регіон їх розселення, який сьогодні знаходиться на території Ємену. Вони мали відоме царство, а їхня королева, цариця Савська, відвідала Соломона понад 1000 років потому (див. 1 Царів 10:1-13 та Сура Ан-Намль 27:22-43). Таким чином, принаймні для цих двох нащадків Сима в Сухуф Нух (сторінки Писання Ноя) ми можемо побічно зробити висновок, що найпершими жителями крайнього півдня Аравійського півострова незабаром після потопу були нащадки праправнука Сима – Йоктаана. Але Сухуф-Нуух не дає ніяких відомостей про те, чи говорили вони арабською мовою чи ні.

Понад 2400 років потому ця інформація з єврейського Сухуф Нух (сторінки Писання Ноя) в Таврат Муса (Тора Мойсея) була підхоплена мусульманськими переказами після появи арабського Ісламу (починаючи з 610 р. н.е.). Ми знову обмежимося трьома мусульманськими переказами, які ми використовували вище: збірками Ібн Сада, Бухарі і Табарі.

4.4c) Перші араби в КІТАБ АЛЬ-ТАБАКАТ Ібн Сада (який помер у 845 р. н.е.): Більшість імен синів і нащадків Ноя (знайдених у Сухуф Нух як перераховано вище) були прийняті Ібн Садом у його збірці історичних мусульманських оповідань (хадисів). Це було мудро з його боку, оскільки він жив приблизно через 2400 років після того, як Сухуф Нух був написаний Мойсеєм. Адже Ібн Саад не зміг би повідомити достовірну інформацію, якби спирався лише на перекази свого часу або навіть часів Мухаммада, який помер за 200 років до нього. Однак Ібн Саад не згадав, що ці імена фігурують в івритському Сухуф Нух а його інформатори арабізували і розширили списки імен Сухуф Нух включивши до них ті імена, які, як вважається, привели до перших арабів. Ось що він склав: "«Він (Ібн Са'д) сказав: Халід ібн Кідаш ібн Іджлан повідомив нам: "Абд Аллах ібн Вахб повідомив нам від імені Муавії ібн Саліха, той від імені Ях'ї ібн Саїда, той від імені Саїда ібн аль-Мусайїга; він сказав: Nuh (Noah) begot three sons Saam (Shem), Haam (Ham) and Yaafith (Japheth). And Jurhum, Jurhum's name was Hadhuram (Hadoram) Ibn 'Aamir (?) Ibn Sabaa (Shebaa) Ibn Yaqtan (Joqtaan) Ibn 'Aabir (‘Eber) Ibn Shaalikh (Shelah) Ibn Arfakhshad (ArpachshaНух (Ной) породив трьох синів: Саама (Шема), Хаама (Хама) і Яафіта (Яфета). ... А Джурхума, Джурхума звали Хадхурам (Хадорам) Ібн Аамір (?) Ібн Сабаа (Шева). Ібн Сабаа (Шебаа) Ібн Йактан (Джоктаан) Ібн Аабір (Ебер) Ібн Шааліх (Шелах) Ібн Арфахшад (Арпачшад) Ібн Саам (Шем) Ібн Нух (Ной); а Хадрамавт (Хазармавет) був Ібн Йактан (Джоктаан) Ібн Аабір (Ебер) Ібн Шааліх (Шелах); а Йактан (Джоктан) – це те ж саме, що і Кахтан ібн Аабір ('Ебер) ібн Шааліх (Шелах) ібн Арфахшад (Арпачшад) ібн Саам (Шем) ібн Нух (Ной), згідно з переказами тих, хто приписує йому інший родовід, ніж Ісмаїл. ... 'Імлік (те саме, що й 'Аріб), а також Тасім і Амім – сини Лудха (Луда) ібн Саама (Шема) ібн Нуха (Ноя)... Кажуть, що 'Імлік був першою людиною, яка заговорила арабською мовою, коли його народ переселився з Бабілу (Вавилону). Вони разом з джурхумітами були відомі як аль-'Араб аль-'Ааарибах (тобто істинні або первісні араби). ...» Цит. за Кітаб ат-Табакат аль-Кабір Ібн Са'д. Англійський переклад С. Мойнул Хак. Том 1, с. 32-33. Доповнення в дужках зроблені нами). – Згідно з цим переказом засновників арабського Ісламу після часів Мухаммада, першими арабами були сини Сима через двох його синів: через третього сина Сима Арпачшада (для джурхумітів, які правили північно-західною Аравією, включно з Хіджазом) і через четвертого сина Сима Луда (для імлікітів, що буквально означає по-арабськи «велетні», які правили південно-західною Аравією, включно з Яманом). Ібн Са'д не наводить жодних доІсламських джерел для цих імен. Більшість його імен походять від єврейського «Сухуф Нух» у Тавраті Муси і тому їм можна довіряти настільки, наскільки можна довіряти Таврату Муси. Однак, нащадки Шеви (сина Йоктана) як прабатьків джурхумітів і нащадки Луда (сина Шема) як прабатьків імлікітів є доповненнями в книзі Ібн Сада до того, що ми знаходимо в івритському Сухуф Нух Таврата Муси. Як можна довіряти інформації, написаній через 200 років після смерті Мухаммада про події, що відбулися більш ніж 3200 років тому, не маючи надійних джерел, таких як Таврат Муса? Саме з цієї причини сам Ібн Саад усвідомлює той факт, що деталі, пов'язані з першими арабами, іншими авторитетами розглядалися по-різному. До них ми ще повернемося, оскільки вони пов'язані з питанням про те, чи були Авраам та Ізмаїл арабами чи ні (див. розділ 4.5. нижче).

4.4d) Перші араби в Сахіх Бухарі (який помер у 870 р.): З усіх цих імен Бухарі згадує тільки Нух, тобто Ноя (див. початок його глави 60 про пророків). Таким чином Бухарі залишився вірним Корану, в якому немає жодних відомостей про імена синів Ноя або їх нащадків і жодних відомостей про найперших арабів. Це і зрозуміло, адже Бухарі більше переймався юридичними питаннями шаріату, ніж історичними.

4.4e) Перші араби в ІСТОРІЇ ТАБАРІ (помер у 923 р. н.е.): На відміну від Бухарі, але подібно до Ібн Сада, усі імена, що цитуються з єврейського Сухуф Нух Таврата Муси вище, були прийняті Табарі. І так само, як і Ібн Са'д, Табарі був змушений додати нові імена до списку з єврейського «Сухуф Нух», щоб представити тих нащадків Ноя, які, як вважають мої араби-мусульмани, першими стали називатися арабами. Ось що він зібрав: "«Ми вже згадували раніше, що Посланець Аллаха (тобто Мухаммад), ... (коментуючи суру Ас-Саффат 37:77 про те, що нащадки Ноя – це ті, хто вижив після потопу) сказав, що вони (нащадки Ноя) – це Шем, Хам і Яфет. ... Передає Ібн Хумайд від Саламаха від Ібн Ішака у хадісі: Дружиною Сима ібн Ноя була Саліб бінт Батавіль ібн Мехуджаель ібн Єнох ібн Каїн ібн Адам, яка народила йому кількох нащадків чоловічої статі: Аспачшад ібн Шем, Асшур ібн Шем, Луд ібн Шем і Елам ібн Шем. У Шема також був Арам ібн Шем. Я (Ібн Ісхак) не знаю, чи був Арам від однієї матері з Арпачшадом і його братами, чи ні. Повертаючись до розповіді Ібн Ішака: Луд ібн Шем ібн Ной одружився на Сакбі бінт Іафет ібн Ной, і вона народила йому Фаріса і Джурджана, і раси фарісів (персів). Крім персів, Луд породила Тасма та Імліка, але я не знаю, чи був останній від матері персів, чи ні. Імлік був родоначальником амалекітян, які були розсіяні по всій землі. Від нього походять жителі Сходу, Уману (Оману), Хіджазу, Сирії та Єгипту. Від нього вийшли велетні у Сирії, яких називали ханаанеянами, фараон Єгипту, а також жителі Бахрейну та Уману, від яких походить народ (умма), що називається джасім. Від них походять жителі аль-Мадіни... Від них походить народ Наджда... і те ж саме стосується народу Тайми»... Згідно аль-Хариту від Мухаммада ібн Сада від Хішама ібн Мухаммада, його батька: «Ім'я Джурхума було Хадрам ібн Ебер ібн Сіба ібн Джоктан ібн Ебер ібн Шелах ібн Арпачшад ібн Шем ібн Ноа. ... Джоктан – це Кахтан ібн Ебер ібн Шелах ібн Арпачшад ібн Шем ібн Ной, за словами того, хто приписав його комусь іншому, окрім Ізмаїла. ... Передається, що Імлік був першим, хто заговорив арабською мовою, коли вони вийшли з Вавилону. Вони з Джурхумом були названі арабами аріба (тобто істинними або первісними арабами)»' (Цитується за: Історія ат-Табарі. Том 2: Пророки і патріархи, переклав і прокоментував Вільям М. Бріннер, Нью-Йорк, 1987, с. 10-18). – Знову ж таки, згідно з цими переказами арабських засновників Ісламу після Мухаммеда, перші араби вважалися нащадками двох різних синів Сима: від четвертого сина Сима – Луда (для імликів, які поширилися на весь Аравійський півострів і навіть до Сирії та Єгипту згідно з джерелами Табарі) і від третього сина Сима – Арпачшада (для джурхумітів, ареал розселення яких Табарі тут не описує). Зауважимо, що деякі деталі суттєво відрізняються між тим, що є у Табарі, і тим, що скомпілював Ібн Са'д. Наприклад, Табарі наводить перекази, згідно з якими і араби, і перси походять від Сима, оскільки онук Ноя Луд (від Сима) нібито одружився з онукою Ноя Сакбою (від Яфета), об'єднавши таким чином два роди Сима і Яфета, від яких пішли як араби (рід Сима), так і перси (рід Яфета). Це було зручно в той час, коли арабо-мусульманська імперія Аббасидів за часів Табарі об'єднувала як арабську, так і перську серцевину. Таким чином, те, що ми говорили про Ібн Сада, необхідно повторити і тут. Як можна довіряти відомостям, написаним Табарі через 300 років після смерті Мухаммеда про події більш ніж за 3300 років до цього, не маючи достовірних джерел, на кшталт єврейського Таврата Муси''? Це і стало причиною того, що Табарі, як і Ібн Сада, змушений був визнати, що існували авторитети, які мали інші уявлення про найдавніших предків перших арабів. І Табарі знову пов'язує їх з питанням про те, чи були Авраам і Ізмаїл арабами чи ні.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on December 20, 2023, at 08:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)