Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 005 (The Righteousness of Muhammad and of Christ)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

4. Ang Pagkamatarong ni Muhammad ug ni Kristo


Kini giingon nga sa dihang si Muhammad usa pa ka bata, duha ka mga anghel miabot ug nagputli sa iyang kasingkasing. Ang mga skolar sa Muslim nagsupporta niining estorya nga nagsunod sa bersikulo sa Qur’an:

“Wala ba namo ablihi (gipalapad) alang kanimo ang imong dughan ug kuhaon gikan kanimo ang imong palas-onon (wizr), nga nagpabug-at sa imong likod?” (Sura al-Sharh 94:1-3)

أَلَم نَشْرَح لَك صَدْرَك وَوَضَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِي أَنْقَض ظَهْرَك (سُورَة الشَّرْح ٩٤ : ١ - ٣)

Sukad nianang panahona, gikuha ni Muhammad ang kadungganan nga titulo “al-Mustafa”, kana ang “Usa nga Pinili”. Dili siya putli ug matarong sa iyang kaugalingon kay ang duha ka mga anghel kinahanglan nga bayawon ang palas-anon sa iyang kasingkasing aron maputli siya. Si Muhammad nagkinahanglan “sa pag-opera sa kasingkasing” aron maputli ug mahimong usa ka propeta ug mensahero ni Allah.

Sa laing bahin, nabasa nato sa Qur’an nga ang Anak ni Maria nahimong “labing putli.” Gikan sa panahon sa Iyang pagkatawo; ang anghel miingon Kaniya:

“Ako mensahero lamang sa imong Ginoo, aron sa paghatag kanimo sa usa ka batang lalaki nga putli kaayo.” (Sura Maryam 19:19)

إِنَّمَا أَنَا رَسُول رَبِّك لأَهَب لَك غُلاَما زَكِيّا (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ١٩)

Ang mga skolar sa Muslim si al-Tabari, si al Baidawi, ug si al-Zamakhshari miuyon nga ang ekspresyon nga “labing putli” (zakiyyan) nagpasabut nga walay ikasaway, inosente, ug walay sala. Sa wala pa matawo si Kristo, nga ang usa nga natawo gikan sa Espiritu sa Dios kanunay mabuhi nga putli, nga walay bisan usa ka sala. Dili kinahanglan limpyohan ang Iyang kasingkasing, kay Siya balaan sa Iyang Kaugalingon. Ang Anak ni Maria wala lamang mamati sa Pulong sa Dios; Siya mismo kining Pulong. Walay kalainan taliwala sa Iyang mga lihok ug Iyang mga pulong. Nagpabilin Siya nga walay ikasaway ug walay sala.

Ang Qur’an nagpamatuod sa daghang mga higayon nga ang pipila ka mga propeta nakahimog piho nga mga sala—gawas kang Kristo, nga nabuhi kanunay nga walay ikasaway ug putli. Ang Espiritu sa Dios nagtipig Kaniya, gikan sa Iyang pagkatawo, diha sa hingpit nga pagkabalaan, bisan sa pagkatinuod nga Siya tawo. Wala Siya mahulog sa tentasyon tungod kay Siya ang Espiritu sa Dios nga nagpakatawo.

Si Muhadmmad dayag nga mikompisal sa tulo ka beses sa Qur’an nga kinahanglan niyang pangayoon ang pasaylo ni Allah:

“Ug pagpangayog pasaylo alang sa imong sala ug pagdayeg sa imong Ginoo sa gabii ug sa kaadlawon.” (Sura Ghafir 40:55)

وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِك وَسَبِّح بِحَمْد رَبِّك بِالْعَشِي وَالإِبْكَار (سُورَة غَافِر ٤٠ : ٥٥)

“Ug pagpangayog pasaylo alang sa imong sala ug pagdayeg sa imong Ginoo sa gabii ug sa kaadlawon.” (Sura Ghafir 40:55)

وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِك وَلِلْمُؤْمِنِين وَالْمُؤْمِنَات وَاللَّه يَعْلَم مُتَقَلَّبَكُم وَمَثْوَاكُمْ (سُورَة مُحَمَّد ٤٧ : ١٩)

“Ug pagpangayog pasaylo alang sa imong sala, ug (ang sala sa) alang sa mga magtutuo, mga lalaki ug mga babaye. Ug nasayran ni Allah ang imong pagsuroysuroy ug ang imong pahulayan.” (Sura Muhammad 47:19)

إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحا مُبِينا لِيَغْفِر لَك اللَّه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ (سُورَة الْفَتْح ٤٨ : ١ و ٢)

Pipila ka mga Muslim nagdumili sa pagdawat nining mga bersikulo, nga tin-aw nga gipadayag sa mga panid sa Qur’an. Ang uban naningkamot nga ipatin-aw palayo ang kamatuoran.

Si Muhammad usa ka normal nga tawo, natawo sa duha ka ginikanan. Nagpuyo siya sa usa ka normal nga kinabuhi ug nakasala sama sa atong sala. Naghangyo siya kang Allah alang sa kapasayloan sa iyang mga sala. Si Kristo, bisan pa, natawo sa Espiritu sa Dios; Siya ang Pulong sa Dios nga nagpakatawo, nagpuyo nga putli ug sa pagkabalaan gikan sa Iyang pagkatawo.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 05:50 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)