Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 006 (The Inspiration of Muhammad and of Christ)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

5. Ang Inspirasyon ni Muhammad ug ni Kristo


Si Muhammad nag-angkon nga nakadawat sa iyang inspirasyon pinaagi ni Anghel Gabriel, ang matinud-anon nga espiritu. Gisulti sa daghang mga Tradisyon nga sa matag higayon nga moabut kaniya ang inspirasyon si Muhammad mag-coma. Sa libro sa al-Rewaya kini gihisgutan nga nabag-o siya gikan sa iyang naandan nga kahimtang ug ingon sa usa ka palahubog, hapit mamatay. Ang pipila ka iskolar nga Muslim nag-ingon nga gikuha siya sa kalibutan. Si Abu Huraira nag-ingon: sa dihang ang pagdasig midangat kang Muhammad siya giabut ug kalisang. Sa libro sa al-Rewaya, kini nahisulat: “Nagpakita ang kasubo sa iyang nawong ug nalubog ang iyang mga mata.” Usahay mobati siya sa usa ka halalum nga pagkatulog.” Si Omar ibn al-Khattab miingon: Sa dihang ang pagdasig miabut kaniya, usa ka kasaba sama sa paghuni sa mga putyokan ang madungod sa iyang nawong. Gipangutana si Muhammad kung giunsa niya pagdawat ang inspirasyon. Siya mitubag: Usahay muabot kini sama sa pagbagting sa mga kampanilya nga mao ang labing gahi nga porma sa inspirasyon ngari kanako; ug sa pag-agi nako nahinumduman ko ang giingon.”

Ang mga skolar nga Muslim miuyon nga si Muhammad “mobati og bug-at sa matag higayon nga moabot kaniya ang inspirasyon; ang iyang agtang gitulo ang bugnawng singot; usahay mobati siya sa halalum nga pagkatulog, uban sa iyang pula nga mga mata. Si Zaid ibn Thabit miingon: Sa dihang ang inspirasyon mokunsad kang Muhammad siya mismo mahimong labi ka bug-at. Sa usa ka higayon nahulog ang iyang paa sa akong paa, nanumpa ako kang Allah, wala ako makakaplag bisan unsang labi ka bug-at kay sa paa ni Muhammad. Bisan kanus-a moabut kaniya ang inspirasyon samtang siya naa sa iyang kamelyo, nag-aginod kini ug gihunahuna nga mabali ang paa niini ug usahay kini nakayukbo. (Kahanas sa mga Qur’anic nga mga syensya pinaagi ni al Suyuti; 1:45-46). Sumala sa mga skolar nga Muslim ug ilang mga pagpamatuod nga si Allah wala direkta nga nakigsulti kang Muhammad, apan makig-uban kaniya pinaagi lamang sa Angel nga si Gabriel. Si Allah nagpabilin nga halayo gikan kaniya bisan sa panahon sa pagdasig.

Sa sukwahi, wala gipadala sa Dios ang Anghel nga si Gabriel ngadto kang Kristo ug wala usab makadawat sa inspirasyon si Kristo pinaagi sa ikatulo nga partido. Siya Mismo ang Kamatuoran nga nagpakatawo (Sura Maryam 19:34); ang mahangturon nga Pulong sa Dios, ug usa ka Espiritu gikan Kaniya, gikan sa sulod sa Dios, puno sa kahibalo sa Iyang kabubut-on. Kung adunay gusto nga magtuon sa kabubut-on sa Dios sa ha- lalum, kinahanglan siya magtuon pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Kay siya ang nagpakatawo nga pagbuot sa Makagagahum sa tanan. Ang Qur’an nagsulti kanato sa unahan nga si Allah Mismo ang nagtudlo kang Kristo sa Libro, sa Kalam, sa Torah, ug sa Ebanghelyo, sa wala pa ang Iyang pagkatawo:

“Ug Iyang igatudlo Kaniya ang Libro, ang Kaalam, ang Torah, ug ang Ebanghelyo.” (Sura Al Imran 3:48)

وَيُعَلِّمُه الْكِتَاب وَالْحِكْمَة وَالتَّوْرَاة وَالإِنْجِيل (سُورَة آل عِمْرَان ٣ : ٤٨)

Si Kristo nasayod sa tanang mga sekreto sa langit ug sa yuta, tungod si Allah nagsulti Kaniya sa tanan nga nahisaulat sa Langit-nong Libro (Al-Lauh al-Mahfudh), lakip ang tibuok Torah, Ang Kaalam ni Solomon ug ang Ebanghelyo. Busa si Kristo napuno sa Pulong sa Dios. Wala siyay gisulti bisan unsa apan ang mga pulong sa Ginoo. Sumala sa Qur’an, Siya misulti sa mga pulong sa kahupayan ug paggiya sa Iyang inahan, diha-diha dayon human sa Iyang pagkatawo, sama sa usa ka hamtong:

Apan Iyang gitawag siya gikan sa ilalom niya: Ayaw kasubo, tinuod nga gibutang sa imong Ginoo sa ilalom nimo ang usa ka maayong tawo. Pag-uyog sa punoang palma ug nay mga hulog ug muligid sa palibot nga bunga sa deyts nga presko ug hinog. Busa kaon ug inom ug paghupay; ug kung makakita ni bisan kinsa, isulti: Nagsaad ako sa usa ka Maloloy-on sa usa ka pagpuasa. Karon dili ako makigsulti ni bisan kinsa nga tawo.’‘“ (Sura Maryam 19:24-26).

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَد جَعَل رَبُّك تَحْتَك سَرِيّا وَهُزِّي إِلَيْك بِجِذْع النَّخْلَة تُسَاقِط عَلَيْك رُطَبا جَنِيّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنا فَإِمَّا تَرَيِن مِن الْبَشَر أَحَدا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَان صَوْما فَلَن أُكَلِّم الْيَوْم إِنْسِيّا (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ٢٤ - ٢٦)

Sumala sa Qur’an, gisulti ni Kristo ang mga pulong sa Dios sa kaniadtong gamay pa siyang bata. Wala siya magkinahanglan ug usa ka anghel o tawong magpatunga, tungod Siya mao ang Pulong sa Dios ug ang Iyang Espiritu. Alang niining katarungan ang gahum sa Dios nanglihok diha sa Anak ni Maria, paghimo, pag-ayo, pagpasaylo, paghupay ug pagpabag-o.

Atong taposon pinaagi sa pagpunting nga ang inspirasyon ni Muhammad sa Qur’an ug ang mga tradisyon gisumada sa Sharia. (Balaod sa Islam), nga adunay sulod sa tanang mga balaang mga mando ug mga pagdili. Ang katapusang porma sa inspirasyon ni Muhammad nahimo nga porma ingon nga “mga libro”: Ang Qur’an ug ang mga Tradisyon (Hadith) nga gisumada sa Sharia.

Ang inspirasyon ni Kristo mao “Ang Iyang kaugalingon”. Ang Iyang Ebanghelyo dili usa ka balaod apan ang pinadayag sa Iyang kinabuhi, ang paghulagway sa Iyang Persona. Dugang pa, si Kristo naghatag sa Iyang mga sumusunod sa gahum sa Balaang Espiritu, aron sila makatuman sa Iyang mga kasuguan. Ang Iyang mga disipulo wala magsalig una sa tanan, sa usa ka libro o usa ka relihiyon, ni sila nagpuyo ilalom sa usa ka balaod, hinoon labaw sa tanan sila nagatuo sa usa ka tawo. Sila mikupot kang Kristo sa higpit, sa personal ug misunod Kaniya. Si Kristo mao ang inspirasyon sa Dios.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 08:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)