Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 4 Why can you trust the Bible?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

4 - İncil’e niçin güvenebilirsin?MEYDAN OKUMA: Birçok Müslüman ülkelerinin liberal olması veya geri kalmış bir çevrede yaşamaları nedeniyle Kuran’a el sürmemiştir bile. Kimisi ise İslam’ı ve Kuran’ı terk etmiş, gerçeğin peşine düşmüştür. Yine bazıları Kuran bilgilerine dayanarak İncil’in değiştirilmediğini öğrenmiştir. Bunlar şu sorulara yanıt aramaktadır: “İncil gerçekleri ne kadar yansıtır? İncil’e güvenebilir miyim? İncil kendisi hakkında ne söyler? İncil güvenilebilirliği hakkında hangi ipuçlarını verir?

YANIT: İncil’de tasvir edilen Tanrı suskun değildir ve kör kader gibi durmaz. Hayır, O canlıdır ve konuşur. O anlatır, yanıt veriri yargılar, cezalandırır, bağışlar, egemenliğini sürer, işaretler verir, cesaret aşılar ve teselli eder. İncil Kitabı Tanrı tarafından değil, ama O’nunla beraber yaşayan insanlar tarafından yazılmıştır. Onlar, Tanrı’nın Kutsal Ruh’u aracılığıyla Tanrı’nın kendilerine söylediklerini kâğıda dökmüşler, Tanrı’nın kendilerine nasıl davrandığını kendi sözleriyle dile getirmişlerdir. Sen de İncil’i okur, içindekilere inanırsan, Tanrı’nın sözlerine ve işlerine tanıklık yapabilirsin. Böylece Tanrı’nın doğru zamanda yaptığı işlerle yaşamın gerçek anlamını bulacaktır. Yani, İncil yalnız basit bir tarih kitabı değil, aynı zamanda yaşamını değiştirebilecek Kutsal bir Metindir. Bunun gerçekleşmesi için İncil’de yazılanları okuman, Tanrı’nın sözlerine kulak vermen gerekmektedir. İncil’i oku, sözlerine kulak ver, işte o zaman Ona güvenebileceğini fark edeceksin.

-- Ben denilenleri yaptım, bu nedenle de İncil’e güveniyorum. Tanrı’nın tanıklarının İncil’de sözleriyle önemli talimatlar, yazılarıyla da derin fikirlere yer verdilerini anladım. Tanrı’nın sözlerini ve O’nun başkaları tarafından aktarılan işlerini öğrendim. İncil’e sarılman, Ona güvenmen için bazı örnekler vereceğim. - Tanrı’nın sözleri hakkında peygamber Musa şöyle konuşur: “Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğin Tanrınızız RAB’ın buyruklarına uyun.” (Yasanın Tekrarı 4/2) İncil’de bildirilen Tanrı buyruklarını eksik söylemeye, katkıda bulunmaya veya değiştirmeye hiç kimse cesaret edemez. Çünkü ne yapmamız gerektiğini Tanrı bizzat bildirmiştir. O, bizden buyruklarına uymamızı talep eder.

--Tanrı’nın verdiği işaretler hakkında, peygamber ve kral Davut şöyle konuşur: “Çünkü RAB’ bin sözü doğrudur; Her işi sadakatle yapar.” (Mezmur 33/4) İncil’de sözü geçen Tanrı’nın adı Musa tarafından verilmiştir. İbranicesi YAHOVA’ DIR ve kendisine duyulan saygıdan dolayı genelde EFENDİ olarak tanımlanmıştır. İncil’de kullanılan bu ad, O’nun gerçek ve sadakatli olduğunu ifade eder. O hem dostlarına hem de düşmanlarına karşı sözlerinde daima dürüsttür, her zaman gerçekleri dile getirir. Verdiği sözleri her zaman yerine getirir. Davut, Tanrı’nın bu özelliklerine tanık olmuştur ve bu nedenle de O’nun İncil’deki sözlerine güvenmiştir.

--Tanrı ve peygamberi Yeremya arasında benzersiz şu konuşma geçer: “RAB, “Yeremya ne görüyorsun?” diye seslendi. “Bir badem dalı görüyorum” diye yanıtladım. RAB, “Doğru gördün” dedi, “Çünkü sözümü yerine geçirmek için gözlemekteyim.” (Yeremya 1/11-12) Tanrı ile yapılan bu konuşmadan iki sonuç çıkartabiliriz: Tanrı’nın işaretleri her durumda yerine gelir; Tanrı, sözünün yerine gelebilmesi için tüm kudretini ve heybetini gösterir. Diğer bir deyişle, İncil’de yalnızca Tanrı’nın sözleriyle değil, sözlerinin ve işaretlerinin yerine gelmesi için çalışan, çaba gösteren Tanrı’nın bizzat kendisiyle tanışırız. O beni işlediğim günahlar nedeniyle lanetlerse, işte o zaman yolumu kaybettim demektir. Oysa Kurtarılış kefareti nedeniyle günahlarımı bağışlarsa, lanetinden tamamen kurtulmuşlum demektir. İşte bu İncil’de saklı olan güçtür.

-- Mesih çölde oruç tutarken iblis tarafından denenmiştir. İblise karşı koyabilmek için Tanrı’nı Tevrat’ta geçen sözlerine güvenir. İblise şöyle seslenir: “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar.” (Matta4/4) Mesih böylece, iblisin kendisini baştan çıkartma çabalarına başarıyla karşı koymuş oluyordu. Sen de, İncil’de geçen Tanrı sözüne uyarsan, İblise karşı koyabilirsin.

-- Tanrı’nın elçisi Mesih, Tanrı’nın ete bürünmüş sözüdür. Bu nedenle şöyle konuşur: “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.” (Matta 24/35) Nasıl ki Tanrı’nın sözleri ortadan kalmayacaksa, aynı şekilde Mesih’in sözleri de ortadan kalkmayacaktır, çünkü Mesih, Tanrı’nın sözüdür. Mesih’in sözleri Sevindirici Haber’in içeriğinde saklıdır.

-- Haberci Pavlus şöyle yazar: “Müjde’den utanmıyorum. Müjde herkesin -….- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.” (Romalılar1/16) Mesih’in Sevindirici Haber’ine inan, Böylece günahlarından, İblisten, ölümden ve Tanrı’nın gazabından kurtulur, O’nun gücünü yaşarsın.

-- Peygamber ve Haberci Yuhanna vahiysinde şöyle yazar: “Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. (Vahiy 22/18-19) Hıristiyanların Kutsal Kitaplarını asla değiştirmemelerinin nedeni Yuhanna’nın bu tehdidi olsa gerek. Tanrı’nın sözlerini değiştirenler cennete değil cehenneme gider. Böyle olmasını kim ister ki?

İYİ HABER: İncil’e güvenebilirsin. Çünkü Tanrı gerçek ve sadakatlidir. O’nun İncil’deki sözleri gerçekleri içerir. İncil’de bildirilen asla azalmayacak sadakati O’nun yaptığı işlerle açıklanabilir. Tanrı’nın İncil’deki sözlerine inanırsan, O’nun kurtarıcı, iyileştirici ve koruyucu gücünü görebilirsin.

TANIKLIK BELGESİ: Benim adım İmmanuel, Çin’in kuzeybatısındaki Uygur bölgesinde yaşıyorum. Çocukluğumda babam beni bir Kuran okuluna yollamıştı. Henüz ilkokula bile başlamadan Kuran’ın %70ini Arapça olarak ezberlemiştim. Okulumu bitirdikten sonra bize en yakın eyalet merkezindeki üniversiteye devam ettim. Orda halkımım dilini ve tarihini öğrendim. Öğrendim ki, Orta Çağda halkımın büyük çoğunluğu Hıristiyanlardan oluşmaktaymış. Daha sonraları Kuran’dan çok İslami sofizmin etkisiyle halkım Müslümanlaşmış. Halkımın Hıristiyan geçmişiyle ilgilenmeye başladım. Üniversitede yabancı kökenli bir Hıristiyan’la yanıştım. Ondan İncil ve Mesih inancıyla ilgili çok şeyler öğrendim. Gününüz İncil’ini okudum, O’nu kendi dilimizin Orta Çağda yazılmış örnekleriyle karşılaştırdım. Anladım ki, halkımın İncil’i tercüme ettiği zamandan bu zamana kadar geçen bin yılda İncil herhangi bir değişikliğe uğranmamış., yalnızca dilimizde bazı değişiklikler olmuş. İşte bu nedenle günümüzde Uygurlar İncil’in bu eski tercümesini artık anlayamamaktalar. Tahsilim esnasında, İncil’in bana güç verdiğini fark ettim. Bu güce karşı koymadım, kalbimi İsa Mesih’in Sevindirici Haber’ine açtım. Şimdi, İncil’in günümüz Uygurcasına çevirisi üzerine çalışıyorum. Bu işlem sırasında, hiçbir sözcüğün eksik kalmaması, hiçbir sözcüğün eklenmemesine özellikle dikkat ediyorum.

DUA: Sen, İncil’in gerçek ve sadakatli Tanrı’sı! Kadınların ve erkeklerin Sen’in sözünün doğruluğuna ve sadakatine, İncil’de belirtilen işlerine iman etmelerini sağladığın için sana teşekkür ediyorum. Sözlerinin doğruluğuna ve gösterdiğin sadakati anlayabilmem için, yüreğimi açıyorum.

SORULAR: İncil’e niçin güven duyarız? Tanrı’nın sözü hakkında yukarıda belirtilen hangi görüşler ve açıklamalar seni en çok etkiledi? Sen de İncil’e güvenmek istiyor musun?

EZBER: “Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. (Yuhanna 6/68)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:40 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)