Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 5 Why don't Muslims trust the Bible?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

5 - Müslümanlar İncil’e niçin güvenmez?MEYDAN OKUMA: Müslümanlığı terk ederek Hıristiyanlığı seçen insan sayısı hiçte az değildir. Bu insanlar çoğu kez İslam dinine geri dönmek, Sevindirici Haber’le olan bağlarını kopartmak istemektedirler. Bu durumdaki Hıristiyanların tekrar Kuran’a bağlanmamaları için yeni tezler ve hedefler bulmaları gerekir. Eski Müslümanların inançlarına tekrar geri dönmesini önleyecek hedefler gerçekten de var mıdır? Bu nedenleri Kuran’da bulmak mümkün müdür?

YANIT: Evet, bu tezler ve hedefler mevcuttur. Müslümanların İncil’e niçin güvenmediklerini bilmek, onların bize katılmalarını sağlayacaktır. Güvensizliklerini en önemli nedeni, İncil ve Kuran arasındaki farklılıklardır. Allah’ın elçileri aracılığıyla indirdiği tüm Kitapların cennetten çıktığına inanan Müslümanlar için Tevrat, Zebur, Sevindirici Haber ve Kuran arasında fark olmadığını savunurlar. Gerçekte, bu dört Kitap arasında önemli farklılıklar bulunur. Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanların Musa, Davut ve Mesih’in Kitaplarını kasten değiştirmelerinin bu farklılıklara neden olduğunu savunarak, sözde bir teori üretmişlerdir. Bu nedenle Müslümanlar İncil’e değil, yalnız Kuran’a güvenirler. Onlar, Kitaplarının Allah tarafından dolaysız olarak indirildiğine inanırlar. Onlar için asıl Sevindirici Haber, Kuran metinlerinde İncil’le arasında hiçbir paralellik olmaksızın ortaya çıkar. Biz bu ayetlerden pek çoğunun aslında İslam öncesi Kutsal metinlerle büyük benzerlikler içerdiğini anlatacağız. Ortaya çıkan sonuçlar Kuran’ın Allah tarafından indirildiği tezini çürütecek niteliktedir. Bu buluntular eski Müslümanlara tekrar İslam’ dönmemeleri, kafalarında soru işareti bulunan Müslümanlara ise İslam’ın yolundan ayrılma konusunda yardımcı olacaktır.

İncil ile Kuran’ı karşılaştırdığımızda dört tip metinle karşılaşırız. Bunlara örnek gösterebilmek için, İbrahim’e ilişkin Kuran ve İncil metinlerini kısaca karşılaştıralım.

1. Kuran’dan alınan İncil’dekilere paralellik gösteren metinler; Kuran, İncil kaynaklı bazı anlatımlar ve azımsanamayacak sayıda buyruk içermektedir.
Örneğin; Tanrı’nın elçisini İshak’ın doğumunu müjdelemek için İbrahim’e göndermesi. (Hud Suresi 11/69-73; Hicr Suresi 15/51-60; Bkz. Yaratılış 18/1-22a); İbrahim’in oğlunu kurban olarak sunması. (Saffad Suresi 37/101-113; Bkz. Yaratılış 22/1-19) İncil’le benzerlik gösteren hiçbir Kuran metni sözcüğü sözcüğüne aynı değildir. Muhammed, İncil metinlerini asla olduğu gibi almamış, onları kendi sözleriyle İslami açıdan yorumlamıştır. Bu nedenle, benzer içerikli İncil ve Kuran metinleri arasında farklılık görülebilir.
Kuran, genelde Tevrat ve Sevindirici Haber’le benzerlik gösteren metinler içerir.

2. İncil’le paralellik göstermeyen Kuran metinleri. Kuran’ın İncil’den beş kere küçük olması nedeniyle, İncil metinlerinin %80inin karşılığın olmaması normal karşılanmalıdır. Örneğin, İncil’deki İbrahim’in hikâyeleri bölümünde “Soy ağacı” (Yaratılış 11/10-27), kadınların büyük rol oynadıkları “Avram ve Saray Mısır’da” (Yaratılış 12/10-20) gibi anlatımlar, “Saray’ın ölümü ve İbrahim’in cenaze töreni düzenlemesi” (Yaratılış 23/1-20, “İbrahim’in Ketura’la olan ikinci evliliği” (Yaratılış 25/1-6) gibi kısımların Kuran’da karşılıkları yoktur. Kuran’da Tevrat ve Sevindirici Haber’in dışındaki tüm metinlerin karşılığı bulunmamaktadır.

3.İncil’de bulunmayan, ancak İslamiyet öncesi metinlerle büyük benzerlikler taşıyan Kuran metinleri; Bu tip Kuran metinleri Müslümanları coşturur. Kuran’ın, İslamiyet öncesi metinlerle benzerlikler taşıması, Kuran’a olan güvenlerini kaybetmiş olan arayış içindeki ve eski Müslümanlara, Kuran’dan kopma fırsatını verir.
Kuran’dan İbrahim’in Ur’dan Kanan ülkesine yerleşmesinden önceki yaşamını anlatan metinleri seçtik. Örneğin Kuran, O’nun bir fırına atıldığını, sonra Tanrı tarafından kurtarıldığını anlatır. (Enbiya Suresi 21/68-70) ve Saffad Suresi 37/97-98) Bu hikâye İncil’de yoktur, ancak buna benzer anlatımlarla, Muhammed’in doğumundan çok önceleri yazılmış Yahudi metinlerinde, örneğin Babil Talmut’u 118a veya Midraş’ta (Yaratılış Rabba 44/18) karşılaşıyoruz. Müslümanların peygamberi bu hikayeleri, Arabistan Yahudilerinden duymuş, onları kendi tarafına çekmek içinse bu Yahudi metinlerine Kuran’da yer vermiştir. Bunların dışında Muhammed, Kuran’ında Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın bazı sapınç öğretilerinden da faydalanmıştır. Bunların arasında Yahudi-Gnostik, Yahudi-Hıristiyan ve Hıristiyan-Gnostik düşünce yapılarına ait metinleri sayabiliriz. Bunlar Eski ve yeni Ahit’in sahte metinlerinde de karşımıza çıkarlar. Örneğin; Kuran’a göre Allah, Âdem’i yarattıktan sonra tüm meleklerden onun önünde saygıyla eğilmelerini ister, hepsi itaat eder, yalnız iblis söyleneni yerine getirmez ve bu nedenle de cennetten kovulur. (Araf Suresi 7/11-18) Bu metin “Âdem ve Havva’nın yaşamı” adlı çatma kitaptan alınmış olup, ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar tarafından ciddiye alınmaz, İsa’dan sonra I.yy da yazılmış sapınç bir Yahudi metnidir.

4.İncil’de bulunmadığı gibi, İslamiyet öncesi metinlerle de benzerlik taşımayan Kuran metinleri. Bunlar Kuran’daki gerçek İslami metinlerdir. Örneğin; Kuran, İbrahim ve oğlu İsmail’i Mekke’de bulunan Kâbe’yi inşa edenler olduklarını söyler, orada Müslümanlığı kabul ettiklerini yazar. (Bakara Suresi 2/127-132)
Bu tip metinler Muhammed’in yalnız Yahudi ve Hıristiyanları değil, putperest ve sapık öğretiler peşinde koşanların da kazanılması için Kuran’da yer verdiği metinlerdir. Bu metinler Kuran’ın çok dincilikten ne kadar çok etkilendiğini kanıtlar niteliktedirler.

KÖTÜ HABER: Kutsal metinlerini değiştirenler yalnız Yahudi ve Hıristiyanlar değildir, aslında Kuran, İncil’in çarptırılmış şeklidir. Kuran’da İncil ve İncil dışı konular karıştırmıştır. Bu nedenle gerçekdışı düşünceler ve sanal fikirlerle dolu yalanlar içerir. Tüm bunlar Müslümanlar tarafından gerçek kabul edilir, bu yüzden de İncil’i inkâr ederler.

İYİ HABER: İncil’e güvenebiliriz, çünkü O yaşayan Tanrı’nın doğruluk ve sadakatle seçtiği metinleri içerir. Her türlü yalan ve ruhsal uydurma, İncil’e tanıklık edenlere yol gösteren Doğruluk Ruh’uyla uyuşmaz.

TANIKLIK BELGESİ: Benim adım Fauzi, Fas’ta yaşıyorum. Daha ilkokul öncesi, babam beni bir Kuran okuluna yolladı. Orada Kuran’ı ezberledim. Gençlik yıllarımda günde beş vakit namaz kılıyordum. Her sabah abdest almadan önce radyodan İslami kanalları dinliyordum. Günün birinde başka bir kanal buldum. Biraz kulak kabartınca bunun İncil’den bahseden bir Hıristiyan kanalı olduğunu anladım. Çok kızmıştım, hemen bu kanala bir mektup yazıp, açıkça saldırdım. Doğrusu, bana yanıt vermelerini hiç beklemiyordum. Ancak iki hafta sonra yanıt geldi. Mektup gayet kibar bir biçimde bana asla kaba olmayan bir dille yazılmıştı. Hemen elime kâğıt kalem alıp, yeni bir mektup yazdım. Aramızda, uzun süren yazışmalar gerçekleşti, hatta bana Kuran ve İncil metinleri bile yolladılar. Gönderdiklerini caminin imamına gösterdim. İmam bana İncil metinlerinde, Kuran hakkında yanlış bilgilerin bulunmadığını söyledi. Beni özellikle etkileyen, birçok surenin İslamiyet öncesine ait olduğunu yazan bir kitaptı. İçime kurt düşmüştü, yine de inancıma son bir şans vermek için kendimi aylar boyu bir odaya kapattım. Yalnız ekmek yiyip, su içiyordum. Allah’la temas kurabilmek için dünya zevklerinden elimi ayağımı çekerek inzivaya çekilmiştim. Ne zamanki yaptıklarımın bana bir fayda getirmediğimi anladım, o zaman İslamiyet terk ederek Mesih yoluna girdim. Artık İncil’e inanıyor, O’nunla ilgili her soruya alçakgönüllülükle ve gerçek yanıtlar veriyorum.

DUA: Efendi Mesih, Birçok Hıristiyan’ın İslamiyet öncesi sapık öğretileri yaymaları nedeniyle, suçluluk duygusuyla önünde eğiliyoruz. Kuran’dan sorumlu tek kişi Muhammed değildir, O’nu etkileyen yanlış Hıristiyanlar da en az O’nun kadar sorumludur. Senin doğrularından ve sadakatinden ayrılmamam için bana yardım et ki, fantezi dolu yalanların peşinde koşmayayım, yanlış öğretilerin artmasına neden olmayayım.

SORULAR: İslamiyet öncesi kitaplardan hangileri Kuran’ı etkilemiştir? Müslümanlar İncil’e niçin güvenmezler?

EZBER: “Tanrı sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.” (İbraniler 4/12)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)