Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 7 Has Christ been crucified?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

7 - Mesih çarmıha gerildi mi?MEYDAN OKUMA: Müslümanlar Mesih’in çarmıhına kesinlikle karşı çıkarlar.

Hıristiyanlar, Sevindirici Haber’e tanıklık ederek Yahudilerin, Mesih’e karşı duydukları nefret sonucu O’nu Yaruşalim’deki Roma garnizonuna teslim ettiklerine, ölümünü talep ettiklerine inanırlar. Mesih, Romalı askerler tarafından işkence görmüş, en sonunda da O’nu çarmıha çakılmıştır. Mesih orada, iki suçluyla beraber acılar içinde ölmüştür. Romalılar O’nu öldürmüştür.

Mesih’in Sevindirici Haber’inde bu olayların ayrıntılı biçimde anlatıldığına tanıklık ediyoruz. “ Bunun üzerine Pilatus İsa’yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti, İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası –İbranicede Golgata- denilen yere çıktı. Orada O’nu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. .. İsa ise ortadaydı… Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine gelsin diye; “Susadım” dedi. … Şaraba batırılmış bir süngeri mercanköşk dalına takarak O’nun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.(Yuhanna 19/16-18 ve 28-30) Haberci Yuhanna’nın bu tanıklığından çıkartmamız gereken sonuç, Mesih’in çarmıha gerilmesi ve orada çektiği acılar sonucu ölmesidir. Yani O Gerçek anlamda öldürülmüştür. Anlatılan bu olaylar Mesih’in dört ayrı tanığı tarafından belgelenmiştir.

Ancak Müslümanlar “hayır” diyorlar. Mesih ne çarmıha gerilmiş ne de ölmüş, yalnız çarmıha gerilmiş gibi görünmüştür. Aslında hukuki bir yanılgı söz konusudur. Bir yanlışlıkla, Mesih’e çok benzeyen başka bir kişi çarmıha gerilmiştir. Gerçek Mesih ise, Tanrı tarafından düşmanlarının elinden kurtarılarak diri olarak göğe çekilmiştir, yeryüzüne geri dönene kadar da yaşayacaktır.

Müslümanların bu tezi aslında Yahudiler için aşağıdaki şu sözleri aktaran tek bir sureye dayanmaktadır. “ Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı Kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa Suresi 4/157-158) Mesih’in öldürüldüğünü ve çarmıha gerildiğini dört tanıkla belgeleyen Sevindirici Haber, Müslümanlara göre metinlerinin değiştirildiği bahanesiyle sahte diye nitelenir ve inkâr edilir.

Kuran’ın suçlamaları dört tanıkla belgelenen Sevindirici Haber’i karalamaya yeterli mi? Kuran’ı okuyan her Müslüman, Mesih’in ölmediğine ve çarmıha gerilmediğine inanmak zorunda mıdır?

YANIT: Kuran’da, Mesih’in ölümünü ve çarmıhını inkâr eden bu ayetlere karşın öyle üç ayet daha vardır ki, Mesih’in ölümünü hiç tartışılmaz şekilde de onaylar.

1. Kuran’ göre Mesih doğumundan hemen sonra şöyle konuşur; “Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün bana esenlik verilmiştir. (Meryem Suresi 19/33) Bu ayet çözümsüz bir bağlantı içinde Mesih’in doğumu, ölümü ve dirilişine ait söylemlerde bulunmaktadır.

2. Yahudilerin Mesih’i öldürme planı hakkında Kuran şu yorumu yapıyor; “ Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu; “Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım.” (İmran Suresi 3/53-54) Bu ayetler çok açık biçimde Allah’ın Mesih’i öldürdüğünü söyler. Allah’ın Yahudilere göre tek farkı, Mesih’i inancı yüzünden cehenneme göndermeyip, kendi yanına almıştır.

3. Mesih’in Allah tarafından göğe alınmasından sonra, Kuran bu ikisi arasındaki şu konuşmanın geçtiğini bildirir; “Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyleri söyledim; “ Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara tanık idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla tanıksın.” (Maide Suresi 5/117) Bu ayet Mesih’in özel olduğunu bildirmektedir, yoksa Mesih ölümü hakkında konuşurken, geçmiş zaman kipini kullanmazdı.

Nisa suresiyle, Kuran’ın üç başka ayeti arasında bir çelişki olduğu sön derece aşikârdır. Belirtilen bu üç ayet Mesih’in ölümüne tanıklık ederken, 4. Sure O’nun ölümünü inkâr eder. Müfessirler bu çelişkiyi yok etmek için, üç ayrı yorum getirmişlerdir, ancak konunun tam açıklığa kavuşmuş olduğu söylenemez, hala anlaşılamaz bir durumdadır.

Birinci belirsizlik; kronolojik fark: Nisa Suresi (4/157) ve Meryem Suresi (19/33) arasındaki çelişkiyi düzeltebilmek için Müfessirler, hiçbir neden göstermeksizin, Mesih’in doğumu ve ölümü arasına çok fazla zaman farkı koymuşlardır. Şöyle derler;” Mesih şu anda bulunduğu göğe çıkmak üzere dünyaya gelmiştir. Ne zaman ki, geri gelecek işte o zaman ölecek, insanlarla beraber dirilecektir. Ancak getirilen yorum bu kez de, Mesih’in Allah’a söylediği, göğe çıkmadan önce öldüğünü bildiren Maide Suresiyle çelişir (5/117)

İkinci belirsizlik; başkasını yerine kurban edilmek: Maide Suresi 5/117) öldürülmediğini söylemesi üzerine Müfessirler bu kez de, O’nun öldürülmediğini, O’na benzeyen başka birinin çarmıha gerildiğini savunurlar. Mesih diri olarak göğe yükseltilmiştir. Yeni konu Mesih’in yerine kimin çarmıha gerildiğidir. Titus adında bir Yahudi mi? Yoksa Mesih’i denetleyen başka bir kişi mi? Yoksa da Mesih’in yerine ölmeye hazır bir öğrencisi mi? Hatta belki de Mesih’i ele veren öğrencisi? Müfessirler burada bir mucize olduğunu, Yahudilerin başka bir kimseyi Mesih’le karıştırdıklarını söylerler. (Zamakhsari ve Razi gibi bazı ciddi Müfessirler bu taze karşı çıkmışlardır)

Üçüncü belirsizlik; Ölüm sözcüğünün anlamının değiştirilmesi, Böyle bir yorumu yapabilmek için Kuran’daki ölmek sözcüğünün anlamı değiştirilir. Sure 3/54te “seni öteki tarafa yolluyorum”, Sure 5/117de “beni öteki tarafa yolladığın zaman” ifadeleri “vefat” sözcüğüyle değiştirilmiştir. Bazı tefsirciler vefatın ölmek değil “uyumak” anlamında kullanıldığını savunur. (Kuran’ın yalnız iki ayetinde 60/60 ve 39/42de bu anlamda kullanılmış olabilir) Oysa Kuran’ın 25 diğer bölümünde, örneğin:32/11, 4/15, 39/42a veya 8/50de durum böyle değildir. Yapılan bu tefsir çok tartışılmaktadır, bu nedenle “vefat” sözcüğü Mesih’le ilgili ayetlerin büyük çoğunluğunda uyumak değil, ölmek olarak kullanılmıştır.

KÖTÜ HABER: Tüm bu tefsirler Nisa Suresi 4/157le, Mesih’in gerçekten de öldürüldüğünü anlatan diğer ayetler arasındaki çelişkiyi açıklamak konusunda yetersiz kalmaktadırlar.

İYİ HABER: Kuran’a iman eden her Müslüman, Mesih’in çarmıha gerilerek öldürüldüğünü, hiç kimsenin O’nu yerine yanlışlıkla öldürülmediğini kabul eder. Öyleyse Nisa Suresi 4/157 Mesih’in çarmıha gerilmediğini söylemez. “Onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, Allah attı.” (Enfal Suresi 8/17)

TANIKLIK BELGESİ: Benim adım Hâkim, Ürdünlüyüm. Eskiden inançlı bir Müslüman’dım. En tanınmış İslami okullara gittim, daha sonra Kahire El-Azhar Üniversitesinde eğitim gördüm. Diploma tezi olarak, “İbrahim’in oğlunu kurban etmesi sırasında, Allah’ın bir koç yollayarak onu kurtarması” konusunu seçtim. (Saffad Suresi 37/99-111) Bu konuda yazılmış bütün tefsirleri etüt ettim. Ancak hiçbirinin tezinde “Kurtarılış” kavramına ilişkin, beni tatmin edebilecek bir yanıta rastlamadım. Sonra, Tevrat’ın Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından yapılan yorumlarını okuduğumda, Tevrat’ta anlatılan günah sunusu ve Sevindirici Haber’deki Mesih’in kefaret ölümüyle ilgili olarak bilgi sahibi oldum. Anladım ki, kan dökülmeden bağışlanma olamayacağını, çünkü günahların bağışlanmasının ancak kefaret ölümüyle gerçekleşebileceğini anladım. Benim için heyecan verici bu İncil konusunu da tezime almaya karar verdim. Çalışmalarımı profesörlerin ve diğer öğrencilerin önünde anlatırken, dinleyenler öyle büyük bir tepki gösterdiler ki, üzerime çullanıp bana ölesiye vurmaya başladılar, ancak kurtuldum. Acılar içinde kıvranırken Hıristiyanlar tarafından bulunup, tedavi edildim. Şimdi, Mesih’in benim günahlarım, günahlarımın bağışlanması için öldüğüne inanıyorum. Yukarıda aktardığım olaylar Kuran’ın gerçekte neler anlatmak istediğini anlamama yardımcı oldu. Aziz dostum! Mesih aracılığıyla kurtulduğumuza inanmazsan, bil ki, yandın.

DUA: Merhametli Tanrım, her şey senin iradenle gerçeklerleşir, bunun için sana teşekkür ediyorum. Mesih’in, Romalı askerler tarafından çarmıha gerilmesini ve ölmesini sen istedin. Bunu niçin yaptığını anlamam için bana yardımcı ol. Kurtarışına tanıklık edebilmem için beni hazırla.

SORULAR: Kuran’a göre Mesih öldü mü? Müteessirler Kuran’ın Mesih’in ölümüyle ilgili çelişkili açıklamalarını giderebilmek için ne yapmışlardır? Mesih’in ölümü hakkında, Sevindirici Haber neye tanıklık eder?

EZBER: “Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda.” (Mezmur 51/3)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)