Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 11 Why Muhammad and not Christ?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

11 - Niçin Mesih değil de, Muhammed?MEYDAN OKUMA: Müslümanlara göre Tanrı ne Baba, ne Oğul, sne de Kutsal Ruhtur. Müslümanlar, Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla dolaysız olarak iletilmiş Sevindirici Haber’ini de kabul etmeyip, Kuran’da olduğu gibi Tanrı’nın dolaylı iletilerine itibar gösterirler. Onlara göre Tanrı’nın Muhammed aracılığıyla bildirilen vahiy doğru, İsa Mesih’in Sevindirici Haberler aracılığıyla bildirdikleri, Hıristiyanlar tarafından değiştirildiği için geçersizdir. Bu nedenle Müslümanlar, Hıristiyanları Sevindirici Haber’e değil, Kuran’a iman etmeye çağırırlar. –Bir Hıristiyan bu çağırıya yanıt verebilir mi? Muhammed’in mi, yoksa Mesih’in yolundan mı gitmelidir?

YANIT: İslam’ın temel Kitabı Kuran’da Mesih ve Muhammed hakkında yazılanları karşılaştırırsak şaşırmamak elde değildir. Hemen her ifadede Muhammed’in Mesih’ten üstün olduğundan söz edilmektedir.

Muhammed ve Mesih hakkında tanrısal işaretler- Mesih’in doğumu melekler tarafından bildirilmiştir, Muhammed’in değil. Mesih’in doğumundan önce melekler Meryem’e şöyle seslenir; “Ey Meryem! Allah sana kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahrette de itibarlı ve Allah’a yakın olanlardandır. (İmran Suresi 3/45) Böylece Mesih Tanrı’nın ete bürünmüş sözüdür oysa Muhammed, Tanrı’nın yalnızca sözünü işitmiştir.

Mesih’in ve Muhammed’in doğumları- Mesih bir mucizenin gerçekleşmesiyle Meryem’den doğdu. Muhammed ise babası Abdullah ve annesi Emine’nin normal doğumla dünyaya gelen çocuklarıydı. Mesih’in insanlar arasında eşi yoktur, çünkü babası bir insan değildir. Mesih, Tanrı’nın sözünü Meryem’e ulaştırması ona nefesini vermesi sonucunda doğmuştur. “Meryemoğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve ondan bir ruhtur. (Nisa Suresi 4/171) “Irzını korumuş kadını da (Meryem) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da âlemlere kudretimizi gösteren bir delil yapmıştık.” (Enbiya Suresi 21/91; bkz. Tahrim Suresi 66/12)

Mesih ve Muhammed’in adaleti- Mesih hiç günah işlemedi, yanı günahsızdı, oysa Muhammed günahlarının bağışlanması için dua ediyordu. Kuran’a göre tüm insanlar, peygamberler ve Allah’ın elçileri bile suç işlediler, yalnız Mesih suçsuzdu. Allah’ın bir elçisi Mesih’in annesi Meryem’e “Ben Rabbi’nin elçisiyim, sana günahsız bir erkek çocuk bağışlamak için gönderildim” diyordu. Buna karşın Muhammed günahlarının bağışlanması için dua ediyordu.; “Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile” (Muhammed Suresi 47/19; bkz. 40/55; 40/55; 94/1-3 ve 48/1-2) Tanrı’nın bu önerisi Muhammed’in günah işlediğinin bir işaretidir.

Mesih’in ve Muhammed’in vahiy – Mesih, Tanrı’nın sözüdür. Muhammed ise Tanrı’nın sözünü Cebrail aracılığıyla alabilmiştir. Mesih’in Tanrı’nın sözünü duyabilmesi için aracıya gereksinimi yoktur çünkü O, Tanrı’nın ete bürünmüş sözüdür ve hepsini başından beri bilmektedir. (İmran Suresi 3/45) İşte bu nedenle Kuran O’nun hakkında şöyle konuşur; “Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre, Meryemoğlu İsa işte budur.” (Meryem Suresi 19/34) Diğer taraftan Muhammed vahiyi melek Cebrail tarafından almıştır. Vahiyi alırken Muhammed komalara girmiş, sarhoş gibi olmuş ve korkudan şoka geçirmiştir. İslam âlimleri O’nun Allah’la direk olarak konuşmadığını savunurlar. Oysa Tanrı, Mesih’e Kitabı, erdemi, Tevrat ve Sevindirici Haber’i bizzat öğretmiştir. (İmran Suresi 3/48)

Mesih ve Muhammed’in mucizeleri - Mesih insanları iyileştirmiş, ölüleri diriltmiştir. Muhammed’in mucizeleri ise Kuran’da sözü edilen birkaç mucizeyle kısıtlıdır. Kuran, Mesih’in mucizeleri özetler; “Şüphesiz ben (Mesih) size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın emriyle hemen kuşa dönüşü. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. (İmran Suresi 3/49; bkz. 5/111) Muhammed’in buna benzer mucizesi yoktur. O’nun hakkında Kuran yalnız şöyle yazar; “O (Allah) ümmilere içlerinden, kendilerinden ayetleri okuyacak, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. (Cuma Suresi 62/2; bkz. 2/99)

Mesih’in ve Muhammed’in ölümleri- Mesih’in ölümü Kuran’da daha önceden bildirilmiştir. Mesih, Tanrı’nın planladığı zamanda ölmüştür. Tanrı, Mesih’e ölmeden önce şöyle seslenmiştir; “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim.” (İmran Suresi 3/55) Kuran’ın hiçbir yerinde Muhammed’le ilgili böyle bir konuşma geçmez. İbn Hişam’ın Muhammed’in yaşamını anlatan bibliyografisinde Muhammed, Yahudiler tarafından zehirlenir. Aldığı zehri hemen çıkartan Muhammed her ne kadar kurtulmuş gibi gözükse de, zehrin etkisiyle yüksek ateşten ölmüştür.

Mesih ve Muhammed’in ölümlerinden sonra olanlar- Mesih ölümünden sonra, günü geldiğinde tekrar dönmek üzere diri olarak göğe yükselmiştir. Oysa Muhammed gerçek anlamda ölmüş, Medine’deki kendi ismini taşıyan camiye gömülmüştür. Gelecekte hiçbir rolü olmayacaktır. Mesih hakkında Kuran şöyle bildirir; “Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir.” (Nisa Suresi 4/158; bkz.3/55) “Dünyada, ahrette Allah’a çok yakın olanlardandır. (İmran Suresi 3/45) Kuran’da buna benzer sözler Muhammed için kullanılmamıştır. O Medine’de gömülüdür, birçok Müslüman onun mezarını ziyaret ederek hac görevlerini yerine getirir. Oysa Mesih’in mezarı yoktur.

KÖTÜ HABER: Hıristiyanlar, Mesih yerine Muhammed’in peşinden gidemezler, çünkü Kuran da bile Mesih hakkında anlatılanlar, Muhammed hakkında anlatılanlardan daha iyidir.

İYİ HABER: Mesih, Tanrı’nın ete bürünmüş sözüdür. O bir bakire tarafından dünyaya getirilmiştir, merhamet dolu ve günahsızdır. İnsanları iyileştirmiş, ölüleri diriltmiştir ve gökyüzünde Tanrı’nın yanında yaşamaktadır. Mesih’in saygınlığı O’nu izlenmeye layık kılar.

TANIKLIK BELGESİ: Adım Aliyu, Nijerya’da yaşıyorum. Müslüman olduğun zamanlarda, ülkemde Hıristiyanlığı yok edebilmek için çok çaba gösterdim. Çok param, beni destekleyen fazlasıyla insan vardı, ayrıca, yerel sultanlar ve bakanlarla da iyi ilişkiler içindeydim. Nefret ettiğimiz Mesih inancına karşı uzun bir süre savaştık. Ancak planlarımız asla gerçekleşmedi. Sanki Nijerya Hıristiyanlarını koruyan gizli bir güç onların üzerinde bir kalkan görevi yapıyordu. Kuran’ı, Mesih’in Muhammed’e göre daha yüksek bir yerde gösterdiğini bilecek kadar tanıyordum. Korkuyordum, diğer Müslümanların yerimde gözü olduklarını biliyordum, beni korumaları için karanlık ve yasak güçlerden medet umdum. Karanlık güçlere hizmet ettiğim için cehenneme gideceğimden emindim. İçime kurt düştü, sonunda, Mesih’in tanıklığında, beni günahlarımdan arındırabilecek bir Hıristiyan rahip aradım. Ancak, benim düşman olduğumu biliyor hepsi benden korkuyordu. En sonunda birini bulup günah çıkartınca, omuzlarımdan büyük bir yük kalktığını hissettim. İlk kez Mesih’e aydınlığın Efendisi olarak iman ettim. O’nun karanlık güçler üzerindeki tartışılamaz egemenliği artık yaşamamın bir parçası olmuştu. Beni öldürmek isteyen birçok Müslüman vardı, ancak hayattayım ve ülkemdeki herkesi Muhammet’ten daha güçlü olan Mesih’e iman etmeye çağırıyorum.

DUA: Aydınlığın ve kurtuluşun Tanrı’sı, karanlığın güçleri üzerinde egemen olduğunu biliyorum. Sen’i tanıyabilmemiz ve Sen’in tarafından kurtarılabilmemiz için Mesih’i yolladın. Sana giden yolu göster, aydınlığına ve kurtarışına tanıklık etmemizi sağla.

SORULAR: Kuran’da Mesih ve Muhammed hakkında neler söylenmektedir? Mesih, Muhammet’ten büyük müdür?

EZBER: “Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanızın oğulları olasınız.” (Matta 5/43-45)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 11:58 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)