Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 018 (The Unique Sign of God)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

10. Ang Talagsaong Timaan sa Dios


Ang inspirasyon sa Islam nagtudlo kang Jesus ingon nga usa ka “Timaan ni Allah” (Ayatullah). Sumala sa Islam, gihimo sa Dios si Jesus ug ang Iyang inahan nga usa ka ilhanan sa mga tawo:

“Ug kita nagpili Kaniya nga usa ka ilhanan sa mga tawo.” (Sura Maryam 19:21).

وَلِنَجْعَلَه آيَة لِلنَّاس (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ٢١)

“Among giginhawa ngadto kaniya ang Among Espiritu, ug gitudlo siya ug ang iyang anak nga lalaki nga mahimong usa ka ilhanan alang sa tanang kalibutan.” (Sura al-Anbiya’ 21:91)

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَة لِلْعَالَمِين (سُورَة الأَنْبِيَاء ٢١ : ١٩)

Si Kristo wala makadawat niining talagsaong titulo gikan sa tawo, apan direkta gikan sa Dios. Wala Niya madawat ang titulo, “Ang Timaan sa Dios,” alang sa paglampos sa taas nga edukasyon sa usa ka unibersidad, apan gidala kining bantogan nga titulo gikan sa adlaw mismo nga Siya natawo dinhi sa kalibutan. Sa sukwahi, ang labing taas nga mga ranggo sa Shiite nga Muslim gitagana alang sa bantugan nga skolar nga nakakuha ug titulo nga Ayatollah, nga nagpasabut “ang Timaan ni Allah.” Daghang mga Muslim ang nagpasiugda sa ilang pagtahud kang Khomeini, tungod kay gitawag nila siya dili lang “Ayatollah” (Ang Ilhanan sa Dios) apan usab Ruhullah (“Ang Espiritu ni Allah”). Ang mga Kristiyano adunay “Ilhanan sa Dios” alang sa mga tuig nga 1990 diha kang Jesu-Kristo! Ang mga Shiite adunay bantugan nga Ayatollah sa miaging mga tuig. Unsa ang kalainan taliwala ni Khomeini ug ni Kristo? Ang kal-ang taliwa niining duha ka tawo dili matulayan. Giayo ni Kristo ang masakiton, gihinloan ang mga sanlahon, gibanhaw ang patay, gipakaon ang gigutom, gihupay ang gisakit, gipanalanginan ang Iyang mga kaaway, gitukod ang kalinaw taliwala sa tawo ug sa Dios, ug makaluwas sa mga minilyon gikan sa Adlaw sa Paghukom. Si Khomeini, sa pikas nga bahin, gipanguluhan ang iyang katawhan sa duha ka makadaot nga geyira sa Iraq ug sa Afganistan, diin milyon-milyon nga mga Muslim ang gipatay, guba, nawala, nawad-an sa ilang mga balay ug mga panginabuhian. Gitunglo niya ang matag usa nga giisip niya nga kaaway sa Islam, labi na ang Estados Unidos. Unsa ang dili masulti nga kalainan tali sa Ayatollah sa mga Kristiyano ug sa mga Shiite!

Nasakitan ang mga skolar sa Sunni Muslim kang Ayatollah Khomeini sa dihang gitugotan niya ang iyang mga sumusunod nga tawgon siya nga “Ang Espiritu ni Allah” (Ruhu-Allah) o “Ang Espiritu sa Pagkabalaan” (Ruhul-Quidsi). Bisan si Muhammad wala modawat sa ingon nga titulo alang sa iyang kaugalingon. Ang skolar sa Sunni gikan sa lainlaing mga nasud sa Arabia nagtagbo sa Casablanca (Morocco) ug miuyon nga ipanghimaraut kini inga batasan. Ang Hari sa Morocco, si Hassan II, nagpahibalo sa publiko nga kung dili pugngan ni Khomeini ang iyang mga sumusunod sa pagtawag kaniya Ruhullah o Ruhul-Qudsi, siya si (Ayatollah Khomeini) kinahanglan palagputon gikan sa Islam ug dili na isipon nga Muslim. Gibasehan sa Hari ang iyang pagdeklara sa ebidensya sa Qur’an nga adunay usa ra sa kasaysayan sa kalibutan ang adunay katungod nga taw-gon ang Iyang kaugalingon “Ang Espiritu sa Pagkabalaan”: Si Isa ang Anak ni Maria tungod Siya natawo sa Balaang Espiritu. Aron masilotan ang mga Shiite, klarong gisugid sa mga Sunnite ang kamatuoran nga si Jesus ang usa ra ka tawo nga natawo sa Espiritu sa Dios.

Si Khomeini gitudlo pinaaagi sa mga tawo ingon nga usa ka ilhanan sa Dios sa mga Shiite nga nagpuyo labi na sa Iran. Si Kristo bisan pa mao ang tinuod “Timaan sa Dios” alang sa tanang mga tawo. Dili lang Siya ang “Timaan sa Dios” sa mga Kristiyano o sa mga Judio apan usab sa mga Hindu, mga Buddhist, ang mga dili motuo sa Dios, mga Muslim ug tanang uban pa. Si bisan kinsa ang magtuon sa kinabuhi ni Kristo sa halalum makakaplag nga Siya ang hingpit nga Ayatollah ang tinuod nga “Timaan sa Dios.”

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 06:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)