Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 13 Is Christ like Adam?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

13 - Mesih, Âdem’e benzer mi?MEYDAN OKUMA: Müslümanlar Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğunu, dolayısıyla da Tanrısal Üçlemeyi Kuran’ı okuyunca anlarlar. Mesih’in Tanrı’ya ait olduğunu konusunda yapılan tartışmaların en can alıcı örneklerinden biri Kuran’ın Mesih ile Âdem karşılaştırmasıdır. İmran Suresinde şöyle der “Şüphesiz Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” (3/59) Bu Sureye dayanarak Müslümanlar Mesih’in Âdem’e benzediğine inanırlar, yani ikisi de birer insandır ve Tanrı tarafından yaratılmışlardır. Müslümanlar Kuran’a inanarak, Mesih’in Âdem’e benzediğini söylemekte haklı mıdırlar? Mesih tanrısal olamaz mı? Kuran’da, Mesih’in tanrısallığına iman etmeyi sağlayacak bir yol yok mudur?

YANIT: Bu soruya bir yanıt verebilmek için Mesih ve Âdem’in karşılaştırmasını Kuran verilerinin ışığında yapalım.

1. Her ne kadar Kuran, hem Âdem’in, hem de Mesih’in dünyevi babalarının olmadığını, bu nedenle de birbirlerine benzediklerini söylese de, ikisinin arasında büyük bir fark vardır. Âdem’in annesi yoktu, topraktan yaratıldı, Oysa Mesih Kuran’da tam on üç kez Meryem’in oğlu olarak (Meryemoğlu) gösterilir. Yani, O’nu doğurmuş olan bir annesi vardır ve bu nedenle topraktan yaratılmamıştır. ( İmran Suresi 3/59)

2. Allah’ın Âdem ve Mesih hakkında bildirdikleri- Allah’ın Âdem ve Mesih’e bildirdiklerini incelersek, Kuran’a göre her ikisinin arasında büyük farklar bulunduğunu anlarız. “.. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır.’ dedik” (Bakara Suresi 2/36) Yaşamının sonuna doğru Yahudilerin Mesih’e yaptıkları saldırılar için, Kuran; “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Sen inkâr edenlerden kurtararak seni temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım.”(İmran Suresi 3/55) Yukarıdaki metne dayanarak, Âdem ve Mesih arasında, Kuran açısından büyük farklılıklar bulunduğu söylenebilir.

a) Allah, Âdem’e; “ git, cennete otur” Mesih’e ise; “seni kendime yükselteceğim” diye seslenir.
b) Âdem, Allah tarafından tahtından ve gökyüzünden indirilir, oysa Mesih gökyüzüne çıkartılarak tahta oturtulur.
c) Âdem artık yaşamını cennette değil yeryüzünde sürdürecektir, oysa Mesih gökyüzündedir ve cennetten asla ayrılmayacaktır.
d) Âdem’in yaşamı gökyüzünde başlamış, yeryüzünde sona ermiştir, buna karşın Kuran’a göre Mesih yeryüzünde başlar gökyüzünde bitirir.
e) Ayrıca Allah, Âdem’e; “birbirinize düşman olarak inin” derken, Mesih’e; “seni günahlarını temizleyeceğim” diye seslenir.
f) Âdem kin ve nefretle kirlenmiştir, Mesih ise günahsız olduğu için başkalarının günahıyla temizlenir.
g) Âdem’in kirliliği tanrısal bir özellik değildir. Yoksa Müslümanlar Allah’ dua etmeden önce aptes almaya gerek duyarlar mıydı? Mesih’in günahsızlığı ise tanrısal bir özelliktir. Tanrı şayet günahkâr olsaydı, Mesih’i nasıl günahlarından arındırabilirdi?

3. Meleklerin Âdem ve Mesih kakında söyledikleri- Kuran’da meleklerin Âdem ve Mesih hakkında söylediklerini okursak ikisi arasındaki çok fark olduğunu hemen anlarız. Âdem’in yaratılmasından önce melekler Allah’a şöyle dediler; “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?” (Bakara Suresi 2/30) Oysa aynı melekler, Mesih’in ana rahmine düştüğünde şöyle konuşmuşlardı; “Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu Mesih’tir. Dünyada da ahrette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır. O beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır.” (İmran Suresi 3/45-46) Kuran’ın bu iki ayeti Âdem ile Mesih arasındaki daha büyük farklara işaret etmektedir.

a) Melekler Âdem’den bahsederlerken; “bozgunculuk yapacak, kan dökecek biri” Mesih hakkında ise; “ Allah sana bir söz müjdeliyor, adı Meryemoğlu İsa’dır” derler.
b) Âdem bozgunculuk yaparak dünyanın bozulmasına neden olmuştur. Mesih ise Tanrı’nın sözü ve bu nedenle de O’nun kurtarıcı gücüdür. Mesih ayrıca, yasa koyucu olarak bozguncu Âdem’in tam aksidir.
c) Kuran’ın hiçbir yerinde Âdem’in saygın bir kişi olduğu söylenmez, ne yeryüzünde, ne de öbür dünyada. Oysa Mesih hem yeryüzünde, hem de öbür dünyada itibar sahibidir.
d) Âdem, Tanrı’ya yakın olanlardan biri değildir, Allah tarafından gökyüzünden ve cennetten kovulmuştur. Buna karşın Mesih Allah’ yakın olanlardandır. Allah’ yakın olmak; ancak O’nunla aynı özellikleri taşıyanlar için mümkündür. Bu bağlamda kullanılmış olan Arapça “al mukkarabina” sözcüğü bu dilde aynı zamanda akraba anlamına kullanılabilir. Mesih Allah’a yakın duruyorsa, O’nunla akraba sayılmalıdır.

4. Adem ve Mesih arasındaki diğer farklar- Bunların dışında, Kuran’da Adem ile Mesih arasındaki farkları vurgulayan başka bölümlerde bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

a) Adem tanrısal sayılabilecek hiçbir şey yapmazken, Mesih birçok mucizeye imza atmıştır. O yarattı, gizli kapaklı şeyleri tanıdı, hastaları temizledi ve ölüleri diriltti.-Bunların hepsi tanrısal işlerdir- (İmran Suresi 3/49)
b) Adem yasalara uymadı, bu nedenle Tanrı onu cennetten kovarak yeryüzüne yolladı. (Bakara Suresi (2/36) Oysa Mesih Tanrı’ya itaat etti, bu nedenle Tanrı onu kendine yükseltti. (İmran Suresi 3/55 ve Nisa Suresi 4/157)
c) Adem Tanrı’nın Ruhuyla güçlendirilmemişti, bu nedenle iblise esir düştü. (Araf Suresi 7/20 ve Ta-Ha Suresi 20/120) Mesih ise Tanrı’nın Ruhuyla güçlendirilmişti, bu nedenle iblis onun üzerinde egemenlik kuramadı. (Bakara Suresi 2/87.253; Maide Suresi 5/110)
d) Adem günah işledi ve günahkar çocuklar yetiştirdi, buna karşın Mesih günah işlemediği gibi, hastaları temizledi, böylece onları kurtardı. (İmran Suresi 3/49)

KÖTÜ HABER: İmran Suresi 49 ayette bildirilenler Kuran’ın diğer bölümlerinde Adem ve Mesih hakkında yazılanlarla çelişir. Aradaki farklar o kadar büyüktür ki, İmran Suresi 49. Ayet, Mesih’in tanrısallığını inkar etmek için asla bir kanıt olarak kabul edilemez.

İYİ HABER: Kuran, Mesih’in tanrısallığına karşı çıkmaz, onun tanrısal özelliklerini kabul eder; Mesih, Tanrı’nın olduğu gibi temizdir, Tanrı’nın yaptığı gibi can verir, yaratır ve O’nun arıttığı gibi arıtır. Bunun dışında Kuran’ın, Mesih’i Tanrı’nın sözü olarak nitelemesi, Tanrı’ya yakın olarak göstermesi ve Mesih’i tanrısal özelliklerle donatılmış olarak kabul etmesi şüphe götürmez gerçeklerdir.

TANIKLIK BELGESİ: Adı K.K. Alavi, Hindistan’ın güneyindeki Kerala bölgesinde yaşıyorum, bu nedenle Malayalam dilini konuşuyorum. Babam cami imamıydı ve yaptığı işin benim tarafından sürdürüleceğine inanmaktaydı. Birinci sınıftan itibaren Arapça ve ilahiyat dersleri gördüm. On dört yaşında bana verilen bir Hıristiyan kitapçığı ilgimi çekti, özellikle de resimleri beni çok etkilemişti. İmanlı bir Müslüman olarak bu kitapçığı imha etmem gerekirken, onu evime götürüp okumaya başladım. Babam çok kızmıştı, bana korkunç bir ceza verdi, kitabı da yırtıp attı. Ancak yüreğimi bir ateş sarmıştı, Sevindirici Haber içimde yer etmişti. Daha fazla bilgi alabilmek için sabırsızlanıyordum. Gizlice Hıristiyan arkadaşlar edindim, Yuhanna İncil’ini okudum. Hafta sonlarında Pazar konuşmalarına katılıyordum. Günün birinde babam bunları öğrenince, beni birkaç hafta boyunca zincirlere bağladı. Müslümanlığa ihanet ettiğim için az kalsın beni öldürecekti. Kaçmayı başardım ve ailemi bir daha hiç görmedim. On altı yaşındaydım ve çok kötü günler yaşadım. Uzun zaman teoloji konulu seminerlere katıldım, sonunda güney Hindistan’da küçük bir kiliseye papaz oldum. 1980 yılından beri Müslümanlar arasında Sevindirici Haber’i yaymak için çalışıyorum. Benim sayemde İsmail oğullarından bir çoğu İsa Mesih’e iman etmeyi öğrendi.

DUA: Aziz Rabbim! Mesih’e mucizeler yarattırdığın ve O’nu yanına aldığın için sana teşekkür ediyorum. Mesih’in, yarattığın Adem’e benzemediğini, O’nun senin sözünü temsil ettiğine, tanrısal masumiyet ve yaratıcılıkla dolu olduğuna tanıklık etmeme yardımcı ol. Gözlerimi ve kulaklarımı aç ki, Mesih’in kim olduğunu göreyim ve işiteyim.

SORULAR: Kuran’a göre Adem ile Mesih arasındaki farklar nelerdir? Kuran’a göre Mesih, Tanrı’nın hangi özelliklerini taşımaktadır?

EZBER: “Ne var ki, İnsanoğlu’nun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye..Sonra felçli adama: “sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine git.”dedi. Adam onların gözü önünde ayağa kalktı, üzerine yattığı yatağı toparladı ve Tanrı’yı yücelterek evine gitti.” (Luka 5/24-25)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 12:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)