Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- 15-Christ like Adam? -- 004 (First Differences Between Christ and Adam)
This page in: -- English -- French -- HAUSA -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Kiswahili? -- Malayalam -- Somali -- Kiswahili? -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

15. KRISTI YA ZAMA KAMAR ADAMU NE?
Abubuwan Bincike masu ban mamaki a cikin Kur'ani

3. Bambancin Farko tsakanin Kristi da Adamu


Kamanceceniya tsakanin Kristi da Adamu, wanda malaman musulmai suka haskaka a fassarar surar Al-Imran 3:59 bangare daya ne. Domin idan ka kalli wasu sassa na Kur'ani game da Kristi da Adamu, to zaka ga cewa akwai bambance-bambance na asali tsakanin su, wadanda aka ruda su ta hanyar mai da hankali kan surar Al-Imran 3:59. Bari mu fara da nuna irin waɗannan bambance-bambancen guda huɗu. Don bambancin farko da na uku na fara bayyana bambancin, wanda na gano, sannan na gabatar da hujjojin Kur'ani game da wannan bambancin.

BANBANCI 1 : An haifi Kristi daga uwa mutum, sunanta Maryam (Maryamu), yayin da Adam ba daga uwa mutum ta haifa ba. A cikin wannan sun bambanta.

Gaskiya ne cewa Kiristi ya wanzu ba tare da uba ba, kamar yadda Adamu ya kasance ba tare da mahaifin mutum ba. A wannan sun yi kama. Koyaya, an haifi Almasihu ne daga budurwa Maryam (Maryamu), yayin da Adam bai fito daga mace ba. A cikin wannan sun bambanta.

Kur'ani ya bayyana a sarari game da gaskiyar cewa an haifi Almasihu daga mahaifiyarsa Maryam (Maryamu). Wannan shine dalilin da ya sa yake ɗaukar lakabin girmamawa "ofan Maryama" (Ibn Maryam) wanda ya bayyana a cikin sassa 21 na Kur'ani mai girma: Surorin al-Baqara 2:87.253; -- Al 'Imran 3:45 -- al-Nisa' 4:157.171 -- al-Ma'ida 5:17(2x).46.75.78.110. 112.114.116 -- al-Tawba 9:31 -- Maryam 19:34 -- al-Mu'minun 23:50 -- al-Ahzab 33:7 -- al-Zukhruf 43:57 -- al-Saff 61:6.14. From these references I only quote the verse, in which this title of honor is revealed to Mary by Allah himself:

A l whenkacin da malã'iku suka ce: "Yã Maryamu! Haƙiƙa Allah Yana ba ku gaskiya da magana daga gare shi, wanda sunansa Kristi, Isa (Kristi) ɗan Maryama, wanda aka girmama a duniya da lahira kuma ɗayansu, waɗanda aka kusantar (da Allah). ” (Suratu Al-Imrana 3:45)

إِذ قَالَت الْمَلاَئِكَة يَا مَرْيَم إِن اللَّه يُبَشِّرُك بِكَلِمَة مِنْه اسْمُه الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْيَم وَجِيها فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَمِن الْمُقَرَّبِين (سُورَة آل عِمْرَان ٣ : ٤٥)

Adam, ba a haife shi da uwa ba saboda haka baya ɗaukar taken girmamawa wanda ke ambaton sunan mahaifiyarsa. Maimakon haka mace ta farko an halicce ta ne daga Adamu don ta zama matarsa, kamar yadda muka koya daga waɗannan ayoyin Kur'ani, duk da cewa ba su bayyana sunan mutum na farko a bayyane ba:

Oh ku mutane! Ka nemi tsari ga Ubangijinka, wanda Ya halicce ka daga rai guda (wato Adam); kuma ya halicci abokin aurenta daga gare ta. ... (Suratu al-Nisa' 4:1a)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا ... (سُورَة النِّسَاء ٤ : ١)

Sh he ne wanda Ya halitta ku daga rai guda, (kuma Ad-am), kuma Ya sanya daga gare ta (watau wannan ruhin) abokin aurenta su zama mata. ... (Suratu al-A'raf 7:189a)

هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُن إِلَيْهَا ... (سُورَة الأَعْرَاف ٧ : ١٨٩)

Ya halitta ku daga rai guda (wato Adam). Sa’an nan ya sanya mijinta daga gare ta (watau daga wannan ran). ... (Suratu al-Zumar 39:6a)

خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَة ثُم جَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا ... (سُورَة الزُّمَر ٣٩ : ٦)

Wadannan binciken sun sa ni in lura da bambancin da ke tsakanin Kristi da Adamu:

BANBANCI 2 : An cire Almasihu daga mace (Maryama), yayin da mace (Hauwa'u) aka fitar da ita daga Adamu. A cikin wannan Kristi da Adamu ba kawai bambanci ba ne, amma akasin juna ne.

Ta yadda Hauwa'u, matar Adamu, ta yi kama da Adamu ta yadda duka biyun ba su da uwa. Koyaya, sun bambanta da juna ta yadda Adamu ya kasance ba tare da uba na duniya ba, yayin da Maryamu ta fito daga Adamu, sabili da haka, a wata ma'anar, Adamu shine “mahaifinta”.

Amma game da Kristi, Hauwa'u ta banbanta da ɗan Maryama gwargwadon asalin ta: An haifi Almasihu daga uwa, yayin da Hauwa ba ta kasance daga uwa ba. Kuma Kristi ya zama ba tare da uba na duniya ba, yayin da aka ɗauki Hauwa'u daga Adamu, sabili da haka Adamu a wata ma'ana shine "mahaifinta".

BANBANCI 3 : Ba a halicci Kristi daga duniya ba rayayye, yayin da aka halicci Adamu daga kayan duniya masu rai. A cikin wannan sun bambanta.

Babu wani wuri a cikin Kur'ani da na sami wani ambaton Almasihu da aka ƙirƙira shi daga abubuwan da ba na duniya ba, saboda an haife shi ga mahaifiyarsa Maryamu.

Koyaya, Kur'ani ya koyar koyaushe cewa an halicci Adamu daga kayan duniya masu rai. Koyaya, ayoyin Kur'ani masu dacewa suna da alaƙa game da abin da ba Adam rayayye abu ba ne:

An halicci Adam ne daga KASA (al-ard -- Sura 11:61), ko kuma daga YUMBU (salsaal ko tyn -- Surorin 15:28, 23:12 da 32:7), ko kuma an halicce shi ne daga TURBAYA (turaab -- Surorin 3:59, 18:37, 22:5, 35:11 da 40:67) ko ma daga RUWA (maa' - Suratu 25:54). Anan ga nassoshi daki-daki:

(KUMA DAGA KASA) ɗan'uwansu Salihu. Ya ce: “Ya mutanena! Ku bauta wa Allah! Babu wani abin bautawa tare da shi. Shine ya halicce ku daga kasa ( al-ard ) kuma ya zaunar da ku a ciki ...” (Sura Hud 11:61)

وَإِلَى ثَمُود أَخَاهُم صَالِحا قَال يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّه مَا لَكُم مِن إِلَه غَيْرُه هُو أَنْشَأَكُم مِن الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا ... (سُورَة هُود ١١ : ٦١)

(Daga YUMBU) (Ya kasance) a lokacin da Ubangijinka Ya ce wa mala'iku, ‘’Lalle ne Nã halitta mutum daga lãkã ( salsaal ), daga laka sassaka.” (Sura al-Hijr 15:28)

وَإِذ قَال رَبُّك لِلْمَلاَئِكَة إِنِّي خَالِق بَشَرا مِن صَلْصَال مِن حَمَأ مَسْنُون (سُورَة الْحِجْر ١٥ : ٢٨)

(Daga YUMBU) Kuma lalle ne, haƙ createdƙa, Mun halitta mutum daga ƙwanƙollen yumɓu ( tiyn ). (Sura al-Mu'minun 23:12)

وَلَقَد خَلَقْنَا الإِنْسَان مِن سُلاَلَة مِن طِين (سُورَة الْمُؤْمِنُون ٢٣ : ١٢)

(Daga YUMBU) (Shi ne daya,) wanda ya kyautata kowane abu, wanda ya halitta. Kuma ya fara halittar mutum daga laka ( tiyn ). (Sura al-Sajda 32:7)

الَّذِي أَحْسَن كُل شَيْء خَلَقَه وَبَدَأ خَلْق الإِنْسَان مِن طِين (سُورَة السَّجْدَة ٣٢ : ٧)

(Daga YUMBU) 71 (A lokacin da) Ubangijinku Ya ce wa mala'iku, “Haƙiƙa, Ina halitta mutum daga yumɓu ( tiyn ). 72 To, a lokacin da Na daidaita shi, kuma na hura a cikinsa daga Ruhuna, to, ku durƙusa a gabansa kuna masu sujada.” (Sura Sad 38:71-72)

٧١ إِذ قَال رَبُّك لِلْمَلاَئِكَة إِنِّي خَالِق بَشَرا مِن طِين ٧٢ فَإِذَا سَوَّيْتُه وَنَفَخْت فِيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِين (سُورَة ص ٣٨ : ٧١ و ٧٢)

(Daga TURBAYA) Tabbas, misalin Isa a wurin Allah, kamar misalin Adam ne. Shi (Allah) Ya halitta shi (Adamu) daga turbaya ( turaab ). Sa'an nan ya ce masa, “Ka kasance!” Kuma ya kasance. (Sura Al 'Imran 3:59)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَه مِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سُورَة آل عِمْرَان ٣ : ٥٩)'''

(Daga TURBAYA) (Sai abokin nasa) ya ce masa, yayin da yake tattaunawa da shi, "Shin kun kafirta da shi, wanda ya halicce ku (a matsayin mutum tun farko) daga turbaya ( turaab ), kuma daga nan kuma daga digo (na maniyyi), sa'annan Ya halitta ku (da zama) namiji?” (Sura al-Kahf 18:37)

قَال لَه صَاحِبُه وَهُو يُحَاوِرُه أَكَفَرْت بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرَاب ثُم مِن نُطْفَة ثُم سَوَّاك رَجُلا (سُورَة الْكَهْف ١٨ : ٣٧)

(Daga TURBAYA) Ya ku mutane! Idan kun kasance a cikin shakka game da fitarwa (daga kabari a tashin kiyama), to, (ku tuna), “Lalle ne, Mun halitta ku daga turbaya ( turaab ), sannan daga digon maniyyi, sannan daga (amfrayo) ) appendage, sannan daga amfrayo, wanda aka tsara kuma ba a tsara shi ba, don bayyana muku (Ikon Allah na tayar da ku daga kabari). Kuma Munã a cikin mahaifu, abin da (muke so), zuwa ga ajali ambatacce. Sa'annan zamu bar ku ku fito (daga mahaifar iyayenku mata) (a matsayin) jariri ...” (Sura al-Hajj 22:5)

يَا أَيُّهَا النَّاس إِن كُنْتُم فِي رَيْب مِن الْبَعْث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَاب ثُم مِن نُطْفَة ثُم مِن عَلَقَة ثُم مِن مُضْغَة مُخَلَّقَة وَغَيْر مُخَلَّقَة لِنُبَيِّن لَكُم وَنُقِر فِي الأَرْحَام مَا نَشَاء إِلَى أَجَل مُسَمّى ثُم نُخْرِجُكُم طِفْلا ... (سُورَة الْحَج ٢٢ : ٥)

(Daga TURBAYA) Kuma Allah ne Ya halicce ku daga turbaya ( turaab ), sannan (Allah ya halicce ku) daga digon maniyyi, sa'annan ya sanya ku (matan aure) ... (Sura Fatir 35:11a)

وَاللَّه خَلَقَكُم مِن تُرَاب ثُم مِن نُطْفَة ثُم جَعَلَكُم أَزْوَاجا ... (سُورَة فَاطِر ٣٥ : ١١)

(Daga TURBAYA) Shi ne wanda ya halicce ku daga turɓaya ( turaab ), sa'annan daga ɗigon ruwa (na maniyyi), sa'annan daga abin da ya hau, sa'annan ya fitar da ku (daga mahaifar mahaifarku) uwaye) (as) jariri ... (Sura Ghafir 40:67)

هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَاب ثُم مِن نُطْفَة ثُم مِن عَلَقَة ثُم يُخْرِجُكُم طِفْلا ... (سُورَة غَافِر ٤٠ : ٦٧)

(Daga RUWA) Kuma Sh, ne wanda Ya halitta mutum daga ruwa ( maa ). Sannan ya yi irin wannan (wannan mutum yana iya samun) dangi da mutanen da suka danganci aure. Kuma Ubangijinka Ya kasance Mai girma?. (Sura al-Furqan 25:54)'

وَهُو الَّذِي خَلَق مِن الْمَاء بَشَرا فَجَعَلَه نَسَبا وَصِهْرا وَكَان رَبُّك قَدِيراً (سُورَة الْفُرْقَان ٢٥ : ٥٤)

Daga cikin ayoyin nan na bayyana a gare ni cewa, an halicci Adamu daga abin duniya wanda ba shi da rai. A wannan fanni Adamu ya bambanta da Kristi, wanda ba a halicce shi daga abubuwan da ba su da rai na duniya.

Idan kayi nazarin ƙarin ayoyi na Kur'ani game da Kristi, zaku iya gano bambancin da ke tsakanin Kristi da Adamu:

BANBANCI 4 : Kristi shine ruhu na farko sannan kuma jiki, yayin da Adamu ya zama jiki na farko sannan kuma ruhu. A cikin wannan Kristi da Adamu sun fi banbanci; maimakon haka suna akasin juna.

Ga ayoyin Kur'ani, waɗanda ke koyar da yadda ruhu daga Allah ya kasance cikin asalin Kristi:

Kuma (wani misali shine) Maryamu, 'yar Imrana, wacce ta kasance mai kula da budewarta (na jima'i). Don haka mu (Allah) ya hura a cikin sa daga Ruhin mu.. Kuma ta gaskata kalmomin Ubangijinta, da littattafan (da aka saukar). Kuma ta kasance daga mãsu tawãli'u. (Sura al-Tahrim 66:12)

وَمَرْيَم ابْنَة عِمْرَان الَّتِي أَحْصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيه مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَات رَبِّهَا وَكُتُبِه وَكَانَت مِن الْقَانِتِين (سُورَة التَّحْرِيم ٦٦ : ١٢)

Kuma (ita ce, watau Maryamu), wanda ke kiyaye buɗewarta (jima'i). Sai muka (Allah) hura a cikinta daga Ruhinmu kuma muka sanya mata ita da danta (as) ayoyi. (Sura al-Anbiya' 21:91)

وَالَّتِي أَحْصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَة لِلْعَالَمِينَ (سُورَة الأَنْبِيَاء ٢١ : ٩١)

Yã Mutãnen Littãfi, kada ku yi karin gishiri a cikin addininku kuma kada ku faɗa, ga Allah, fãce gaskiya. Haƙiƙa, Almasihu Isa ɗan Maryama manzon Allah ne, kuma kalmarSa, wadda ya sadar da ita zuwa ga Maryama, kuma (shi) Ruhu ne daga gare shi (Allah) ... (Sura al-Nisa' 4:171)

يَا أَهْل الْكِتَاب لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّه إِلا الْحَق إِنَّمَا الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْيَم رَسُول اللَّه وَكَلِمَتُه أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم وَرُوح مِنْه ... (سُورَة النِّسَاء ٤ : ١٧١)

To menene Kur'ani ya koyar game da asalin Almasihu? Allah ya busa cikin sassan Maryama daga Ruhunsa kuma saboda wannan dalili, Kristi ya zama Ruhu ne daga Allah. Abu mai mahimmanci anan shine Ruhu daga wurin Allah ya fara fitowa daga Allah zuwa cikin Maryama kuma daga nan ne Almasihu ya samo asali kamar jiki: Ruhu na Farko sannan kuma Jiki!

Kuma ta yaya Ruhun Allah yake da hannu cikin halittar Adamu? Baya ga Sura Sad 38:72 da muka ambata a sama (shafi na 12), na sami amsar wannan tambayar a cikin Alkur'ani:

28 Kuma (ya kasance) yaushe kacin da Ubangijinku Ya ce wa malã'iku, "Lalle N, mai halitta mutum ne daga lãkã mai yumɓu bayyananne." 29 To, lokacin da na sifanta shi kuma na hura masa ruhuna, a ciki, sa'annan ku fadi masa (a cikin sujada) a gare shi.” (Sura al-Hijr 15:28-29)

٢٨ وَإِذ قَال رَبُّك لِلْمَلاَئِكَة إِنِّي خَالِق بَشَرا مِن صَلْصَال مِن حَمَأ مَسْنُون ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُه وَنَفَخْت فِيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِين (سُورَة الْحِجْر ١٥ : ٢٨ و ٢٩)

Daga wannan da sauran ayoyin Kur'ani ya bayyana cewa Adamu shima yana da Ruhu daga wurin Allah a cikinsa, kamar Kristi. Koyaya, tare da Adamu halittar jikinsa ta fara, kuma sai a lokacin ne Allah ya busa cikin wannan jikin daga Ruhunsa, amma ga Kristi shine akasin haka: Allah ya fara busawa cikin Maryama ta Ruhunsa sannan Kristi ya zama a cikin ta kamar jariri mai jiki. Wannan shine dalilin da ya sa aka bayyana Almasihu shi kaɗai Ruhu ne daga Allah, kuma ba a gabatar da Adam a ko'ina cikin Kur'ani ba a matsayin Ruhu daga Allah.

TAKAITAWA: Musulmai suna cewa, Allah ya halicci Kristi kamar Adamu, tare da uba. Duk da haka, ba su bayyana hudu boye bambance bambancen-ences tsakanin Kristi da Adam: Almasihu YA aka haife daga uwa, yayin da Adam BA a haife daga uwa; kuma ba a halicci Kristi daga ƙasa BA, yayin da aka halicci Adamu daga ƙasa. Har ila yau, an cire Almasihu daga mace (Maryamu), yayin da mace (Hauwa'u) aka fitar da ita daga Adamu, kuma Kristi shine Ruhu na farko sannan kuma jiki, yayin da Adamu ya kasance jiki na farko sannan kuma Ruhu.

Lokacin da na gano wadannan bambance-bambance na bambance-bambance tsakanin Kristi da Adamu a cikin Kur'ani, sai na karasa da cewa fassarar da aka yi a Sura ta 3:59 dole ne tayi kuskure. Kristi bashi da kama da Adamu, amma yafi mahimmanci da shi ta hanyoyi na asali. Wannan banbancin za'a iya fadada shi ta hanyar gwada sauran maganganun Kur'ani game da Kristi da Adamu. Sun kai ni ga zurfin tambaya game da daidaito tsakanin Kristi da Adamu, wanda malamai na musulmai suka koya mani.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 28, 2023, at 02:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)