Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Telugu":

Home -- Telugu -- 01. Conversation -- 1 Great Commission

This page in: -- Arabic? -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Kirundi -- Russian -- Somali -- TELUGU -- Ukrainian -- Uzbek -- Yoruba

Next booklet

01. మార్పుపొందిన ముస్లిమ్స్ దగ్గర క్రీస్తు గురించి చర్చించుట

1 - మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞ

క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసాన్ని ముస్లింలతో ఎందుకు పంచుకోవాలి? మత్తయి 28: 19-20 లోని యేసు తన శిష్యులకు చేసిన గొప్ప ఆజ్ఞను పరిశీలిస్తే, ఈ పరిచర్య ఎందుకు మరియు ఎలా చేయాలి అనేదానిపై మీకు అవగాహన ఉంది. క్రీస్తు యొక్క గొప్ప కమిషన్ ఇస్లాంను వ్యాప్తి చేయడానికి ముహమ్మద్లు తన అనుచరులకు చేసిన ప్రశంసలతో విభేదిస్తున్నారు.1.01 -- మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞ

వారు 'ఆయనను 'చూచి 'ఆయనకు 'మ్రొక్కిరిగాని, కొందరు 'సందేహించిరి.  అయితే 'యేసు 'వారియొద్దకు 'వచ్చి 'పరలోకమందును 'భూమిమీదను 'నాకు 'సర్వాధి 'కారము 'ఇయ్యబడియున్నది. 'కాబట్టి 'మీరు 'వెళ్లి, సమస్త 'జనులను 'శిష్యులనుగా 'చేయుడి; తండ్రియొక్కయు 'కుమారునియొక్కయు 'పరిశుద్ధాత్మయొక్కయు 'నామములోనికి 'వారికి 'బాప్తిస్మ 'మిచ్చుచు  నేను 'మీకు 'ఏ 'యే 'సంగతులను 'ఆజ్ఞాపించి 'తినో 'వాటినన్నిటిని 'గైకొన 'వలెనని 'వారికి 'బోధించుడి. ఇదిగో 'నేను 'యుగసమాప్తి 'వరకు 'సదాకాలము 'మీతో 'కూడ 'ఉన్నానని 'వారితో 'చెప్పెను. మత్తయి 28:17-20

1.02 -- పిలుపు

సిలువ వేయబడిన మరియు పునరుత్థానం చేయబడినవాడు దేవునితో ప్రపంచ సయోధ్యను పూర్తి చేసిన తరువాత, ఆయన తన శిష్యుల ద్వారా ప్రతిచోటా ప్రతి ఒక్కరికీ తన మోక్షాన్ని అర్పించాలని అనుకున్నాడు. మానవజాతి యొక్క అన్ని పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసిన తరువాత, మరణం మరియు నరకంపై విజయం సాధించినవాడు తన ఆరాధకులను మరియు అతని అనుచరులను పిలిచి, ఇంకా సందేహించి, తన మోక్షాన్ని అన్ని దేశాలకు ప్రకటించటానికి వారికి అధికారం ఇచ్చాడు. అతని శిష్యులందరూ ప్రలోభాల గంటలో పారిపోయారు. సజీవమైన క్రీస్తు సేవకుడిగా నియమించబడటానికి వారిలో ఎవరూ అర్హులు కాదు. ఆయన పిలుపు మాత్రమే ఆయన కృప యొక్క దూతలుగా ఉండటానికి వారిని అర్హులుగా చేసింది.

1.03 -- పరలోకమందు 'మరియు 'భూమి 'మీద 'సర్వాధికారము

క్రీస్తు తన అనుచరులకు పరలోకంలో ఉన్న తన తండ్రి దేవదూతలు మరియు మానవజాతిపై, గెలాక్సీలు మరియు అణువులపై అధికారం మరియు అధికారాన్ని ఇచ్చాడని వెల్లడించాడు (ప్రకటన 5:1-14).

సర్వశక్తిమంతుడు తన శక్తిని తన కొడుకుకు ఎలా బదిలీ చేయగలడు? అతను ఒక అల్లర్లకు, అతని నుండి తిరుగుబాటుకు భయపడలేదా? తండ్రి తన కుమారుడిని బాగా తెలుసు. అతను మృదువైన మరియు వినయపూర్వకమైన హృదయంలో ఉన్నాడు. అతను తనను తాను గొప్పగా చేసుకోలేదు. అనర్హమైన పాపుల కోసం తనను తాను త్యాగం చేశాడు. పరిశుద్ధాత్మ ఎల్లప్పుడూ కుమారుడిని మహిమపరుస్తున్నట్లే ఆయన తన తండ్రిని సన్మానించాడు. మన దేవుడు వినయపూర్వకమైన దేవుడు. ఈ కారణంగా, తండ్రి పరలోకంలో మరియు భూమిపై ఉన్న అన్ని శక్తిని తన కుమారునికి బదిలీ చేయగలడు.

భిన్నమైన ఆత్మ ఇస్లాంను నియంత్రిస్తుంది. ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉండరని ఖుర్ఆన్ మనకు చెబుతుంది ఎందుకంటే ఒకటి నిస్సందేహంగా మరొకదాని కంటే పైకి పెరుగుతుంది (సూరా అల్-ముమినున్ 23:91). ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యం సమయంలో సుల్తాన్ మరణం తరువాత అతని కుమారులు, అత్యంత ప్రతిభావంతులైన మరియు బలవంతుడు తప్ప, సింహాసనం యొక్క వారసత్వంపై పోరాటాలను నివారించడానికి చంపబడ్డారు. అల్లాహ్ యొక్క 99 అందమైన పేర్లలో ఒకటి "గర్వించదగినది, అహంకారి" (సూరా అల్-హషర్ 59:23) కాబట్టి తిరుగుబాటు యొక్క ఆత్మ ఇస్లాంలో ప్రబలంగా ఉంది.

యేసుతో ఇది విరుద్ధం. పన్నులు మరియు సైన్యాలతో భూసంబంధమైన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించడానికి ఆయన తన అధికారాన్ని ఉపయోగించలేదు. బదులుగా ఆయన తనను సంప్రదించిన రోగులందరినీ స్వస్థపరిచాడు, అతను దెయ్యాలను కలిగి ఉన్నవారి నుండి బహిష్కరించాడు, అతను చనిపోయినవారిని లేపాడు, పాపాలను క్షమించాడు మరియు ఆయన నిరీక్షణ మరియు ప్రార్థన అనుచరులపై పరిశుద్ధాత్మను కురిపించాడు. అతను ఒక ఆధ్యాత్మిక రాజ్యాన్ని నిర్మించడం ప్రారంభించాడు మరియు తన శిష్యుల పునరుద్ధరణపై అతని శక్తిని కేంద్రీకరించాడు. అతని పేరు "యేసు" మరియు అతని ఉద్దేశ్యం: "అతను 'తన 'ప్రజలను 'వారి 'పాపాల 'నుండి 'రక్షిస్తాడు." (మత్తయి 1:21)

1.04 -- కనుక 'వేళ్ళు!

యేసు సర్వశక్తిమంతుడి నుండి అన్ని అధికారాన్ని పొందినప్పుడు, అతను తన శిష్యులను లేచి నిలబడమని ఆజ్ఞాపించాడు. అతని అపరిమిత బలాన్ని నమ్ముతూ వారు దాచడం మానేసి కొత్త మార్గాలను ప్రయత్నించాలి. నడవడానికి మరియు తొందరపడమని యేసు మనకు బోధిస్తాడు! మన స్వంత విషయాలతో మనం కలిసిపోకుండా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. అతను గొప్ప "నేను" నుండి మమ్మల్ని విడిపించాలని మరియు "మీరు" వైపు మమ్మల్ని నడిపించాలని కోరుకుంటాడు. అతను మన సహచరులకు పంపుతాడు. మంచి గొర్రెల కాపరి 99 నీతిమంతులను విడిచిపెట్టి, పోగొట్టుకున్న గొర్రెలను కనుగొనే వరకు వెతుకుతున్నందున, మన స్వంత సమూహాలు మరియు సంఘాల చుట్టూ మాత్రమే సేవ చేయమని ఆయన కోరుకోడు (లూకా 15:4-7).

1.05 -- ఆత్మ 'యొక్క 'నడిపింపు

యేసు ఆజ్ఞను పాటించాలనుకునేవారికి ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకత్వం అవసరం. బహుశా మీరు ఇలా అంటారు: "నేను ఎవరి దగ్గరకు వెళ్తాను? నాకు పరిచయాలు లేవు!" ప్రభువు ఇలా జవాబిచ్చాడు: "అడగండి, అది 'మీకు 'ఇవ్వబడుతుంది!" (మత్తయి 7,7; లూకా 11,9-13; మార్కు 11,24). ముస్లిం ఉద్యోగార్ధులతో పరిచయాల కోసం ఆయనను అడిగే భాగ్యం మనకు ఉంది, వారి హృదయాలు మరియు మనస్సులను పరిశుద్ధాత్మ చేత తయారు చేస్తారు.

అలాంటి వ్యక్తిని ఎవరైనా కనుగొంటే, అతను ఏమనుకుంటున్నాడో, ఏమనుకుంటున్నాడో, ఎలా బాధపడుతున్నాడో తెలుసుకోకుండా అతనితో గట్టిగా మాట్లాడకూడదు. అప్పుడు కూడా మేము రెడీమేడ్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వకూడదు కాని ఈ వ్యక్తికి ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారో మన హృదయంలో యేసును అడగండి. సరైన వ్యక్తి కోసం సరైన సమయంలో సరైన పదాలను అడగవచ్చు; ఏదేమైనా, యేసు మనకు ఏమి చెప్పాలో చెప్పినప్పుడు, మనం దానిని ఆయనకు చెప్పి, మన ద్వారా ఆయన మాటలు అన్వేషకుడిలో ఎలా పని చేస్తాయనే దాని గురించి యేసుకు ప్రతిస్పందన ఇవ్వాలి.

మీరే పరిశీలించండి! మీ పొరుగువారితో, మీ సహోద్యోగితో, మీ భార్యతో, మీ పిల్లలతో లేదా యేసు గురించి మరే వ్యక్తితోనైనా మాట్లాడాలని మీలో పిలుపు విన్నారా? యేసు తన చిత్తం మరియు మీకు ఆయన ఆజ్ఞ గురించి దర్యాప్తు చేయండి. విధేయత చూపడానికి వెనుకాడరు. మరియు మీరు నిరోధిత లేదా పిరికితనం అనిపిస్తే, మీలోని ఈ అవరోధాలను అధిగమించడానికి ఆయన ప్రేమ మరియు బలం కోసం ఆయనను అడగండి! మీరు ఆత్మను హించిన దానికంటే ఎక్కువ మంది మీ ఆత్మ-మార్గదర్శక సాక్ష్యం కోసం వేచి ఉన్నారు! అయితే, మీ ప్రారంభ ప్రార్థనలు మీ సాక్షి కంటే చాలా ముఖ్యమైనవి.

1.06 -- మనము 'ఏమి 'సమర్పించాలి?

తన స్నేహితులు వినాలని ఎవరైతే కోరుకుంటారో, వారు ఉపచేతనంగా కోరుకునే వాటిని వారికి అందించాలి. మంచి ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థులకన్నా ఎక్కువ తెలుసు మరియు వారు చేయలేనిది చేయగలరు, కాని వారు తెలుసుకోవటానికి చాలా కాలం పాటు మరియు అతను చేయాలనుకుంటున్నారు. అతను గొప్ప పదాల బాణసంచా ప్రారంభించాలని వారు do హించరు కాని వారి గురువుకు అధికారం మరియు ఆధ్యాత్మిక పదార్ధం ఉందా మరియు అతను తన బోధన ప్రకారం జీవిస్తున్నాడా అని చూడాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు వారు అతని మాట వింటారు మరియు అతని చుట్టూ గుమిగూడతారు.

క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసానికి వెలుపల ఉన్నవారికి వీటిని కలిగి ఉండరు. దేవుడు తమ ఫాథర్, యేసు వారి రక్షకుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ తమ ఓదార్పు అని క్రైస్తవులకు తెలుసు. ఆయన మనలను దయతో సమర్థిస్తాడు. ఆయన తన ఆత్మను మనకు బహుమతిగా ఇచ్చాడు. ఆయన మనలో శాంతిని, నిత్య ఆనందాన్ని సృష్టిస్తాడు. ఆయన తన బలి ప్రేమను మనలో పోశాడు (రోమ 5:5) మరియు మన జీవితానికి అర్ధాన్ని ఇచ్చాడు. అతను తన అనుచరులకు తన శాశ్వత సత్యాన్ని వెల్లడించాడు (యోహాను 14:6) మరియు భవిష్యత్తు కోసం వారికి ఆశను ఇచ్చాడు. ఆయన తన శాశ్వతమైన శక్తితో మనలను తాకింది. మన న్యూనత కాంప్లెక్స్లను మరచిపోయి, మన లేచిన ప్రభువు మన కోసం చేసినదానికి ప్రార్థనతో సాక్ష్యమివ్వాలి. మేము వెతుకుతున్న దాన్ని ప్రపంచానికి అందించాలి. క్రీస్తు అనుచరులు దేవుని గొర్రెపిల్ల నుండి నిత్యజీవము పొందారు. మీ పొరుగువారితో పంచుకోండి!

1.07 -- అన్ని 'ప్రజలు

యేసు ఆదేశం గత 2000 సంవత్సరాల్లో నిరంతర మిషన్ ఉద్యమాన్ని సృష్టించింది. అతని దూతలు మొదట మధ్యధరా ప్రాంతం మరియు పర్షియాలో సువార్త ప్రకటించారు. అప్పుడు మోక్షం యూరప్ మరియు మధ్య ఆసియాకు, చైనాకు కూడా వెళ్ళింది. అమెరికా యొక్క ఆవిష్కరణ మరియు భారతదేశానికి సముద్ర మార్గంతో, లేచిన ప్రభువు తన సాక్షుల కోసం భూమిపై ఉన్న అన్ని దేశాలను తెరిచాడు. ఈ రోజు అబ్రాహాము పిల్లలు, యూదులు మరియు ముస్లింలు యేసు కోసం లేదా వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. విచ్ఛిన్నమైన యుఎస్ఎస్ఆర్ మరియు చైనా వంటి కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు కూడా సువార్త ద్వారా చొచ్చుకుపోతున్నాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు మానవాళిలో మూడింట ఒకవంతు మాత్రమే క్రైస్తవుడని పిలుస్తారని మనం గుర్తించాలి. మన ప్రపంచ జనాభాలో ఎక్కువ మందికి వారి రక్షకుడికి తెలియదు. ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది! మనం కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకోలేము. క్రీస్తు యొక్క ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు ప్రపంచ కార్యకలాపాలకు తన వంతు సహకారం అందించమని పిలుస్తారు!

1.08 -- ఇస్లాములో 'ఉన్న 'గొప్ప 'ఆజ్ఞ

క్రైస్తవ మతం ప్రపంచంలో డైనమిక్ మతం మాత్రమే కాదు. ఖుర్ఆన్ రెండుసార్లు ఆదేశిస్తుంది:
"ఇస్లాం 'నుండి 'పడటానికి 'ఎటువంటి 'ప్రలోభాలు 'లేనంత 'వరకు (ఆయుధాలతో) పోరాడండి 'మరియు 'అల్లాహ్ 'యొక్క 'మతం 'మాత్రమే 'మిగిలి 'ఉంటుంది ..." (సూరా అల్-అన్ఫాల్ 8:39; అల్-బఖారా 2:193).

ఖుర్ఆన్ లోని 100 కు పైగా శ్లోకాలు ముస్లింలను పవిత్ర యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి ప్రేరేపిస్తాయి. మీరు చదువుకోవచ్చు: "నిజమే, అల్లాహ్ 'ఆత్మలను 'మరియు 'విశ్వాసుల 'ఆస్తులను 'కొన్నాడు, తద్వారా 'వారు 'స్వర్గం 'పొందుతారు. వారు 'అల్లాహ్ 'కొరకు 'పోరాడతారు, కాబట్టి 'వారు 'చంపబడతారు 'మరియు 'చంపబడతారు." (సూరా అల్-తవ్బా 9:111).

దురదృష్టవశాత్తు, క్రైస్తవులు మత యుద్ధాలు మరియు తుపాకీ-పడవ వలసరాజ్యాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. అయితే, ఈ నేరపూరిత చర్యలు యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి: "మీ 'కత్తిని 'దాని 'స్థానంలో 'ఉంచండి, ఎందుకంటే 'కత్తిని 'తీసుకునేవాడు 'కత్తి 'చేత 'తీసుకోబడతాడు." (మత్తయి 26:52)

ఇస్లాం రెండు గొప్ప తరంగాలలో వ్యాపించింది: మొదటి దాడి వంద సంవత్సరాలు కొనసాగింది మరియు సమీప తూర్పు, ఉత్తర ఆఫ్రికా, స్పెయిన్, పర్షియా మరియు మధ్య ఆసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలను జయించింది.

రెండవ తరంగం మంగోలు మరియు వారి దండయాత్రలతో వచ్చింది. చెంఘిజ్ ఖాన్ యొక్క చాలా మంది వారసులు ఇస్లాంను తమ విజయాలకు మతపరమైన సమర్థనగా అంగీకరించారు. వారు మధ్య ఆసియాను అణచివేసి చైనా, ఉత్తర భారతదేశం, మీ-సోపోటేమియా మరియు రష్యాపై పాలనకు వచ్చారు. ఒట్టోమన్ టర్క్స్, వారి బంధువులు, 1453 లో కాన్స్టాంటినోపుల్ను జయించారు మరియు వియన్నాను రెండుసార్లు ఫలించలేదు. బాల్కన్స్ మరియు నియర్ ఈస్ట్లోని సమస్యలు మరియు ఉద్రిక్తతలు 400 సంవత్సరాల ఒట్టోమన్ పాలన యొక్క సుగంధ శిథిలాల ఫలితంగా పరిష్కరించబడని వాదనలు.

ఇస్లామిక్ విస్తరణ యొక్క మూడవ తరంగం 1973 లో పెరుగుతున్న చమురు ధరలతో ప్రారంభమైంది మరియు అన్ని ఖండాల మీదుగా కదులుతోంది. ఇంతకు మునుపు ఇంతమంది ముస్లింలు ఈనాటికీ సంస్కరణల దేశాలలో నివసిస్తున్నారు! క్రైస్తవులు ఎంతకాలం నిద్రపోవాలని మరియు బహుళ సాంస్కృతిక సమాజం కావాలని కలలుకంటున్నారు?

కొంతమంది ముస్లింలు ఇస్లాం సహనం, శాంతి ప్రేమించే మతం అని పట్టుబడుతున్నారు. ఖుర్ఆన్ లోని డజన్ల కొద్దీ శ్లోకాలు పరస్పర పున res ప్రారంభం మరియు మంచి పనులలో పోటీపడాలని పిలుపునిస్తున్నాయి (సూరా అల్-బఖారా 2:256; అల్-మైదా 5:47; అల్-అంకబూత్ 29:46 మొదలైనవి). నిజమే, ఈ శ్లోకాలు ఖుర్ఆన్ లో చూడవచ్చు, కాని అవి ముహమ్మద్ మరియు అతని అనుచరులు ఇప్పటికీ మైనారిటీగా ఉన్న కాలంలో ఉద్భవించాయి. సహనం కోసం ఈ పిలుపులు అప్పటినుండి ఖురాన్ లోని అల్లాహ్ యొక్క వివిధ ఆదేశాల ద్వారా చట్టబద్ధంగా రద్దు చేయబడ్డాయి, ఇవి ముస్లింలను శత్రువులందరినీ లొంగదీసుకునేందుకు సాయుధ యుద్ధానికి పిలుస్తాయి (సూరా అల్-బఖారా 2:191; అల్-తవ్బా 9:4,28 మొదలైనవి). షరియా దృష్టిలో సహనం గురించి అసలు శ్లోకాలు పాతవి మరియు ఇకపై చెల్లవు. ఏదేమైనా, ఈ రద్దు చేయబడిన పద్యాలను ముస్లిం ప్రపంచానికి వెలుపల మైనారిటీ పరిస్థితిలో నివసించే ముస్లింలు ఉపయోగిస్తున్నారు మరియు హైలైట్ చేస్తున్నారు. ముహమ్మద్ చాలాసార్లు ఇలా అన్నాడు: యుద్ధం మోసం! ఇస్లామిక్ ప్రపంచ మిషన్ సత్యం మీద కాకుండా చాకచక్యంగా నిర్మించబడింది. అల్లాహ్ వారందరిలో అత్యంత కున్-నింగ్ (సూరా అల్ ఇమ్రాన్ 3:54; అల్-అన్ఫాల్ 8:30)!

1.09 -- పరిశుద్ధ 'త్రిత్వములోనికి 'బాప్తీస్మము

యేసు దేవుని యొక్క అస్పష్టమైన లేదా ఖాళీ భావనను బోధించలేదు. అతను అపారమయిన, గొప్ప మరియు మారుమూల అల్లాహ్ను వెల్లడించలేదు! దేవుని కుమారుడు తన తండ్రి పేరును నాలుగు సువార్తలలో 187 సార్లు వెల్లడించాడు మరియు నిజమైన దేవుడు అయిన ఆయన పరిశుద్ధాత్మను మాకు ఇచ్చాడు. యేసు కూడా ఒప్పుకున్నాడు: "నేను 'మరియు 'తండ్రి 'ఒకరు (- ఇద్దరు కాదు)!" (యోహాను 10:30; 17:21-22) సువార్త సందేశాన్ని విశ్వసించే వారందరినీ బాప్టిజం ఇవ్వమని ఆయన తన శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించాడు, మూడు వేర్వేరు దేవతల పేర్లలో కాకుండా, దేవుని పేరు మీద, తండ్రి ఎవరు , కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ. యేసు చెప్పినట్లుగా ఈ ముగ్గురు పరిపూర్ణమైన ఐక్యత: "తండ్రి 'నాలో 'ఉన్నారు, నేను 'తండ్రిలో 'ఉన్నాను." (యోహాను 14:10-11)

ఖుర్ఆన్ యొక్క విభిన్న వ్యాఖ్యాతల ప్రకారం, ము-హమ్మద్ ఆశ్చర్యకరంగా క్రైస్తవుల బాప్టిజం గురించి ప్రస్తావించాడు మరియు దానిని "వారి రంగు" (అల్-సిబ్ఘాట్) అని పిలుస్తాడు. అరేబియా ద్వీపకల్పంలోని క్రైస్తవుల నుండి క్రైస్తవులు భిన్నంగా ఉన్నారని ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. వారు దొంగిలించలేదు, వారు అహంకారంగా లేరు, వారికి ఒక్కొక్కరు ఒకే భార్య ఉన్నారు, వారు సున్నితంగా ఉన్నారు మరియు వారి శత్రువులను కూడా ప్రేమిస్తారు (సూరా అల్ ఇమ్రాన్ 3:55,199; అల్-మైదా 5:66,82; అల్-అన్ ' am 6:90; యునిస్ 10:94; అల్-నహ్ల్ 16:34; అల్-హదీద్ 57:27; అల్-సాఫ్ 61:14 మొదలైనవి). బాప్టిజంలో ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణకు, సువార్త ప్రభావానికి మరియు దేవునితో వారి బలమైన ఒడంబడికకు ఈ లక్షణాలను ఆయన ఆపాదించారు (సూరా అల్-మైదా 5:110; మరియం 19:88; అల్-అహ్జాబ్ 33:7).

ఏదేమైనా, ముహమ్మద్ క్రీస్తు దైవానికి మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దేవతకు వ్యతిరేకంగా ఆవేశపూరిత వివాదం ప్రారంభించాడు. అతని విశ్వాసం యొక్క రెండు రెట్లు ప్రతికూల ఒప్పుకోలు ఇలా ఉంది: "అల్లాహ్ 'తప్ప 'మరొక 'దేవుడు 'లేడు!" తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ పేరిట బాప్తిస్మం తీసుకోవాలన్న యేసు ఆజ్ఞ ముస్లింల చెవులలో దైవదూషణలాగా అనిపిస్తుంది. ఇస్లాంలో సువార్తలో ఉన్నట్లుగా పవిత్రాత్మ లేదు కాబట్టి, ముస్లింలలో తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ గురించి కూడా తెలియదు (1 కొరింథీయులు 12:3; రోమన్లు 8:15-16).

1.10 -- బాప్తీస్మము 'ఒక 'సంరక్షణ 'మరియు 'భద్రత 'ఇస్తుంది

పౌలు ఇలా వ్రాశాడు: "మన 'ప్రభువైన 'యేసుక్రీస్తు 'దయ 'మరియు 'దేవుని 'ప్రేమ 'మరియు 'పరిశుద్ధాత్మ 'సమాజము 'మీ 'అందరితో 'ఉండండి." (2 కొరింథీయులకు 13:13) బాప్టిజం మనకు దేవునితో నిరంతర సంబంధాన్ని మరియు పవిత్ర త్రిమూర్తులలో లోతైన భద్రతను ఇస్తుంది. మన బాప్టిజం ద్వారా తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మలో కలిసిపోయాము. దేవుడే మన కవచం. ప్రేమలో నివసించేవాడు, దేవునిలో, దేవుడు ఆయనలో ఉంటాడు. మేము దేవుని మొత్తం కవచాన్ని ధరించి, ప్రభువులో "బలంగా" ఉండాలి, అప్పుడు దుర్మార్గుడు మనలో శక్తిని కనుగొనలేడు (1 యోహాను 4:16; ఎఫెసీయులు 6:10-17 మొదలైనవి).

ఇస్లాం మతం యొక్క ఆధ్యాత్మికవేత్తలు తమ మతంలో అల్లాహ్ యొక్క నైరూప్య భావనతో సంతృప్తి చెందలేదు మరియు ఇస్లాంలో (స్వర్గానికి లేదా నరకానికి) విధ్వంసక రెట్టింపు-ముందస్తు నిర్ణయానికి వణుకుతారు. వారు ధ్యానం ద్వారా సుదూర, శక్తివంతమైన మరియు చేరుకోలేని అల్లాహ్ను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారు అవతారమెత్తడానికి అతనిలోకి చొచ్చుకుపోవడానికి లేదా అతనిని ప్రభావితం చేయడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. వారు తరచూ మాయా అభ్యాసాల ద్వారా అపరిశుభ్రమైన ఆత్మల శక్తికి లోనవుతారు. ఇస్లాంలో అల్లాహ్ చాలా దూరంగా ఉన్నాడు మరియు on హించలేము, కాబట్టి అన్ని రకాల క్షుద్రవాదం ముస్లింలను సులభంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇస్లాంలో మోక్షం లేదు. అల్లాహ్ యొక్క ఏకపక్ష పాలనలో బేషరతుగా సమర్పణకు పిలుపు మాత్రమే ఉంది, అతను కోరుకున్న వారిని మోహింపజేస్తాడు మరియు అతను కోరుకున్నవారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు (సూరా అల్-అనామ్ 6:39; అల్-రాద్ 13:27; ఇబ్రహీం 14:4; అల్-నహ్ల్ 16:93; అల్-ఫాతిర్ 35:8; అల్-ముద్దాతిర్ 74:31). అల్లాహ్ తన ముస్లింలతో ఒడంబడికలో ప్రవేశించడు. అతను వారిని తన బానిసలుగా భావిస్తాడు. అతను తండ్రి కాదు, రక్షకుడు కాదు, ఓదార్పుదారుడు కాదు. తన ఇష్టానికి లోబడి ఉండని ప్రతి ఒక్కరినీ అతను చూర్ణం చేస్తాడు (సూరా అల్-రాద్ 13:16; అల్-జుమార్ 39:4; అల్-హుజురాత్ 49:14 మొదలైనవి). అయినప్పటికీ, చేసేవాడు అల్లాహ్తో తన బానిసలాంటి సంబంధానికి సంకేతంగా సున్తీ చేయబడతాడు. ఇస్లాంలో సున్తీ క్రైస్తవ బాప్టిజంకు ప్రత్యామ్నాయం.

1.11 -- బాప్తీస్మము 'అనునది 'దేవునితో 'ఒక 'బంధమును 'కలిగిస్తుంది

యేసుక్రీస్తు అపొస్తలులు యోహాను బాప్టిస్ట్ జోర్డాన్ నదిలో బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు. వారు తమ పాపాలను, దేవుని ఎదుట నిలబడటానికి అనర్హతను బహిరంగంగా అంగీకరించారు. కానీ వారు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో బాప్తిస్మం తీసుకుంటారని, వారు ఇకపై బలహీనంగా, భయంతో, అసమర్థంగా ఉండరని, దేవుని శక్తివంతమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని పొందుతారని యేసు వారికి హామీ ఇచ్చాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 1:4-8; యోహాను 1:33-34).

సెమిటిక్ భాషలలో దేవుని పదం "ఎల్", ఇది శక్తి మరియు బలాన్ని సూచిస్తుంది. ఎలోహిమ్ బహువచనం మరియు దీనిని "శక్తివంతమైన దేవుళ్ళు" అని అనువదించవచ్చు. ఇస్లాంలో "అల్లాహ్" అనే పదం ఏక రూపం మరియు దీని అర్థం: ఆయన శక్తి! ఈ అరబిక్ పేరు దాని నిజమైన అర్థంలో త్రిగుణ దేవుడిని నియమించదు. ఇది ఏకవచనం మాత్రమే అర్ధం

పరలోకంలో మరియు భూమిపై ఉన్న అన్ని శక్తి తనకు ఇవ్వబడిందని యేసు సాక్ష్యమిచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి అని కూడా ఆయన వెల్లడించారు. మన దేవుడు మూడు రెట్లు శక్తి! ఎవరైతే ఆయన పేరు మీద బాప్తిస్మం తీసుకొని ఈ అధికారాన్ని అంగీకరిస్తారో వారు దేవుని శక్తి రేఖకు అనుసంధానించబడి ఉంటారు. అతను పాపంలో తన మరణం నుండి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి వెళతాడు మరియు పాపంలో మరణించిన ఇతరులను మరియు సువార్త ద్వారా పునరుద్ధరించబడటానికి అన్యాయాన్ని చేస్తాడు. ఈ రహస్యాన్ని పౌలు బహిరంగంగా సాక్ష్యమిచ్చాడు: "క్రీస్తు 'సువార్త 'గురించి 'నేను 'సిగ్గుపడను, ఎందుకంటే 'అది 'దేవుని 'శక్తి, ఆయనను 'విశ్వసించే 'వారందరినీ 'రక్షిస్తుంది." (రోమన్లు 1:16)

పేతురు దిగ్భ్రాంతి చెందిన యూదులను ఇలా ఉపదేశించాడు: "పశ్చాత్తాపపడండి! మీ 'పాప 'క్షమాపణ 'కోసం 'మీలో 'ప్రతి 'ఒక్కరూ 'యేసుక్రీస్తు 'పేరు 'మీద 'బాప్తిస్మం 'తీసుకోవచ్చు. దీని 'ద్వారా 'మీరు 'పరిశుద్ధాత్మ 'బహుమతిని 'పొందుతారు!" (అపొస్తలుల కార్యములు 2:38)

విశ్వాసం 'ద్వారా 'బాప్టిజం 'ద్వారా 'దేవుని 'శక్తిని 'పొందినవాడు 'ఇకపై 'తన 'సొంత 'బలంతో 'కాకుండా 'ప్రభువు 'బలంతో 'పనిచేస్తాడు 'మరియు 'అదనపు 'శక్తిని 'పొందుతాడు, అతను 'కోరినప్పుడల్లా. (యెషయా 40:29-31)

1.12 -- క్రీస్తు 'యొక్క 'ఆజ్ఞలను 'లోబడుట

అరబ్ దేశాలలో "దేవుని వాక్యాన్ని పాటించడం" అనే వ్యక్తీకరణ అంటే దానిని హృదయపూర్వకంగా నేర్చుకోవడం. కొద్దిమంది ముస్లింలకు వారి ఖుర్ఆన్ గుండె ద్వారా, పూర్తిగా లేదా కొంతవరకు తెలియదు. అప్పుడప్పుడు వారు మన దేవుణ్ణి ఎందుకు ప్రేమించరు అని అడుగుతారు ఎందుకంటే మనం ఆయన మాటను కాపాడుకోము! హృదయపూర్వకంగా ద్యోతకం నేర్చుకోవడం వారికి దేవుని పట్ల ఉన్న ప్రేమకు రుజువు. క్రైస్తవునికి ఒక సువార్త లేదా పర్వత ఉపన్యాసం గుండె ద్వారా తెలుసు? కొంతమంది కష్టంతో 23 లేదా 103 వ కీర్తనను గుర్తుంచుకుంటారు, బీటిట్యూడ్స్ లేదా 1 కొరింథీయులు 13. క్రైస్తవులు చాలా "ఆలోచిస్తారు", కాని "తక్కువ" తెలుసు! ముస్లింలు తరచూ చాలా "తెలుసు" కాని "అది వారిలో ఆలోచించదు"! మన తరచూ అధిక హేతువాద సంస్కృతిలో మనం పశ్చాత్తాపం చెందాలి మరియు దేవుని మాట వినడమే కాదు, దానిని కాపాడుకోవాలి (లూకా 11:28). ఎవరైతే తన ఉపచేతనాన్ని బైబిల్ యొక్క ముఖ్య శ్లోకాలతో నింపుతారో, అతని ఆత్మకు గొప్ప బలం లభిస్తుంది.

ఒంటరిగా సంరక్షించడం సరిపోదు. యేసు స్పష్టంగా ఇలా అంటాడు: "మీరు 'నన్ను 'ప్రేమిస్తే, నా 'ఆజ్ఞలను 'పాటించండి." (యోహాను 14:15) క్రీస్తు ఆజ్ఞలు ఏవి? దయ, సమర్థన, క్షమ, ఆశీర్వాదం మరియు యేసు గురించి ఆలోచించటానికి మాకు మార్గనిర్దేశం చేశారు. కొద్దిమంది మాత్రమే ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తారు. నాలుగు సువార్తలను ఎవరైతే జాగ్రత్తగా చదివారో వారు క్రీస్తు యొక్క 500 ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష ఆజ్ఞలను కనుగొనవచ్చు. వారిలో కొందరు క్రైస్తవులకు సాధారణ జ్ఞానం అయ్యారు: "మీ 'శత్రువులను 'ప్రేమించండి! మిమ్మల్ని 'శపించేవారిని 'ఆశీర్వదించండి 'మరియు 'మిమ్మల్ని 'బాధించేవారికి 'మంచి 'పనులు 'చేయండి." (మత్తయి 5:44-47) "దేవుడు 'మిమ్మల్ని 'క్షమించినట్లు 'క్షమించు." (మత్తయి 6:12,14-15) "తీర్పు 'తీర్చవద్దు, కాబట్టి 'మీరు 'తీర్పు 'తీర్చబడరు!" (మత్తయి 7:1-5)

క్రీస్తు మతమార్పిడి ప్రతి వ్యక్తికి ఎంతో అవసరం. అయితే, మనం క్రీస్తును అనుసరించాలనుకుంటే మన జీవన విధానంలో మార్పు కూడా తప్పనిసరి. పవిత్రీకరణ లేకుండా ఎవరూ ప్రభువును చూడరు (మత్తయి 5:8; 1 థెస్సలొనీకయులు 4:3; 1 యోహాను 3:1-3).

యేసు యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి మరొక వ్యక్తిని నేర్పించే ధైర్యం ఎవరు చేస్తారు? మన దైనందిన జీవితంలో ఆయన బోధించడానికి మరియు ఆయన వాక్యాన్ని ఉంచాలని యేసు ఇచ్చిన సమన్లు మొదట పశ్చాత్తాపం చెందాలని ఉపాధ్యాయులు, బోధకులు మరియు దూతలకు పిలుపు. ప్రభువు మన నుండి ఖాళీ మాటలు వినడానికి ఇష్టపడడు, కాని మనం చెప్పేది చేస్తానని చూడాలనుకుంటున్నాడు. లేకపోతే, మన పనుల ద్వారా మన మాటలను రద్దు చేస్తాము!

1.13 -- నేను 'ఏమైతే 'ఆఙ్ఞాపించానో 'వాటినన్నిటిని 'చేయండి!

యేసు ఇలా అన్నాడు: "నేను మీకు ఆజ్ఞాపించినదంతా చేయమని వారికి నేర్పండి." "అన్నీ" అనే ఈ చిన్న పదం మనల్ని ఖండించినట్లు అనిపిస్తుంది. యేసు మనలను చేయమని కోరినవన్నీ మనలో ఎవరికి తెలుసు? ఆయన ముందు ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ ఎప్పటికి ఉన్నాయి? తన సొంత పిల్లలకు, యువజన సంఘాలకు మరియు చర్చికి ఎవరు బోధిస్తారు? క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని మాట, క్రియ, ఆలోచనతో ఖచ్చితత్వంతో ఎవరు నెరవేరుస్తారు? అన్నిటిలోనూ నీతిమంతులు ఎవరూ ఉండరు. యేసు యొక్క ఈ పదం యొక్క అనువర్తనంలో మనమందరం విఫలమవుతున్నాము. అత్యుత్తమ సాధువు కూడా అతని ముఖాన్ని తగ్గించి, తడబడగలడు: "ప్రభూ, నన్ను తీర్పు తీర్చవద్దు!" ఇంకా, యేసు యొక్క అన్ని ఆజ్ఞల సారాంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తే మనకు చాలా అర్ధం అవుతుంది. అతను ఇలా అంటాడు: "కాబట్టి, మీ 'తండ్రి 'తండ్రి 'పరిపూర్ణుడు 'కాబట్టి." (మత్తయి 5:48) "మంచి 'చేసేవాడు 'లేడు, ఒకడు 'కూడా 'లేడు!" (కీర్తన 14:2-4; రోమన్లు 3:19-23; 7:3 - 8:4 మొదలైనవి)

క్రీస్తు సేవకులుగా మనం ఆయన సమర్థించే దయ నుండి నిరంతరం జీవిస్తాము మరియు అతని రక్తం ద్వారా రోజువారీ శుద్ధి అవసరం. 1 యోహాను 1:7-2: 6 ను ఎవరు చదివారో ప్రభువు యొక్క ఈ ఆజ్ఞకు ప్రార్థనతో ఓదార్పునిస్తుంది.

1.14 -- క్రీస్తు 'ధర్మశాస్త్ర 'ఆశయము 'ఏమిటి?

యేసు మనలను తన తండ్రి స్థాయికి ఎత్తాలని కోరుకుంటాడు. సృష్టికర్త యొక్క ప్రాథమిక వాగ్దానం మన జీవితాల్లో నెరవేరడం అతని లక్ష్యం: "దేవుడు 'మనిషిని 'తన 'స్వరూపంలో 'సృష్టించాడు, దేవుని 'వయస్సులో 'అతను 'అతన్ని 'సృష్టించాడు; మగ 'మరియు 'ఆడ 'వాటిని 'సృష్టించాడు." (ఆదికాండము 1:27) యేసు మాత్రమే ఇలా అనగలడు: "నన్ను 'చూసిన 'ఎవరైనా 'తండ్రిని 'చూశారు." (యోహాను 4:19) ఆయన తన శిష్యులను తన స్వరూపంగా మార్చాలనుకుంటున్నారు.

పాత ఒడంబడిక క్రింద దేవుడు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: "నేను 'పవిత్రుడను." (లేవీయకాండము 11:44; 19:2) ఆయన చేత పిలువబడిన వారందరికీ ఏకైక స్టాన్-డార్డ్ మరియు ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం.

క్రొత్త ఒడంబడిక క్రింద యేసు ఆజ్ఞాపించాడు: "నేను 'నిన్ను 'ప్రేమించినట్లు 'ఒకరినొకరు 'ప్రేమించు!" (యోహాను 13:14-15) ఆయన తన ప్రేమను మనకు ప్రమాణంగా చేసుకుంటాడు. యేసు స్వయంగా మన చట్టం. క్రొత్త సృష్టి అయిన యేసుతో మనం దుస్తులు ధరించాలని పౌలు వ్రాశాడు. మనం ఆయనను పూర్తిగా కవర్ చేయాలి. "క్రీస్తులో" ఉండటానికి మనకు ప్రత్యేక హక్కు ఉంది. క్రొత్త నిబంధనలో మీరు ఈ ప్రత్యేకమైన పదబంధాన్ని సుమారు 175 సార్లు కనుగొనవచ్చు. పౌలు ఈ రహస్యాన్ని గ్రహించాడు: "ఎవరైనా 'క్రీస్తులో 'ఉంటే, అతడు 'క్రొత్త 'సృష్టి. పాతది 'పోయింది, క్రొత్తది 'వచ్చింది!" (2 కొరింథీయులు 5:17-21)

1.15 -- మొహమ్మద్ 'ధర్మశాస్త్రము

యేసు చెప్పిన మాటలు: "నేను మీకు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ ఉంచమని వారికి నేర్పండి" కొంత సర్దుబాటుతో ఖుర్ఆన్ లో కూడా చదవవచ్చు! అయితే, క్రీస్తు ధర్మానికి, ముహమ్మద్ ధర్మానికి చాలా తేడా ఉంది. ఖుర్ఆన్ లోని సుమారు 500 శ్లోకాలను నాలుగు ఇస్లామిక్ న్యాయ పాఠశాలల నాయకులు వారి షరియాకు వెన్నెముకగా ఎంచుకున్నారన్నది నిజం. కానీ వీటిలో మన జుట్టు చివర నిలబడేలా చేసే పద్యాలు ఉన్నాయి:

"నా 'శత్రువును, నీ 'శత్రువును 'స్నేహితులుగా 'తీసుకొని 'వారికి 'సానుభూతి 'చూపవద్దు!" (సూరా అల్-ముంతాహానా 60:1)

"స్త్రీలలో 'మీకు 'ఆహ్లాదకరమైనదాన్ని 'వివాహం 'చేసుకోండి: వారిలో 'ఇద్దరు, మూడు 'లేదా 'నలుగురు! కానీ 'మీరు 'వారికి 'న్యాయం 'చేయలేరని 'మీరు 'భయపడితే, ఒకరు 'మాత్రమే!" (సూరా అల్-నిసా 4:3)

"మరియు 'వారు (భార్యలు) వారు 'తిరుగుబాటు 'అవుతారని 'మీరు 'భయపడుతున్నారు: వారికి 'బోధించండి, వారిని 'వారి 'పడకలలో 'ఒంటరిగా 'వదిలి, కొట్టండి." (సూరా అల్-నిసా 4:34)

"(అల్లాహ్ 'ముహమ్మద్కు 'ఆజ్ఞాపించాడు :) వారి 'ధన 'విరాళాల 'నుండి 'తీసుకోండి; దానితో 'మీరు 'వాటిని 'శుభ్రపరుస్తారు 'మరియు 'శుద్ధి 'చేస్తారు." (సూరా అల్-మైదా 5:6; అల్-తవ్బా 9:103; అల్-అలా 87:14 మొదలైనవి)

"(మగ) మరియు 'ఆడ 'దొంగ: శిక్షగా 'వారి 'రెండు 'చేతులను 'నరికివేయండి." (సూరా అల్-మైదా 5:38).

క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని, ము-హమ్మద్ చట్టాన్ని పోల్చిన వారెవరైనా ఈ రెండు చట్టాలలో భిన్నమైన ఆత్మ నివసిస్తుందని గుర్తిస్తారు. ముహమ్మద్ ధర్మశాస్త్రంలో ప్రేమ లేదు, దేవునితో పునర్నిర్మాణం లేదు, ఇతరులకు నిస్వార్థ త్యాగం లేదు మరియు అందరికీ ప్రమాణంగా దేవుని పవిత్రత లేదు.

చివరికి, ముహమ్మద్ స్వయంగా తన చట్టంలోని కంటెంట్. అతని జీవితం (సున్నా) ఇస్లామిక్ చట్టం యొక్క తుది ఏర్పాటుకు రెండవ మూలంగా తీసుకోబడింది. ప్రతి ముస్లిం ముహమ్మద్ జీవించినట్లు జీవించాలి. లేకపోతే అతను మంచి ముస్లిం కాదు. ముహమ్మద్ 29 దాడులు మరియు విజయాలలో పాల్గొని పన్నెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భార్యలను వివాహం చేసుకున్నాడు.

1.16 -- మహమ్మద్ 'మరియు 'యేసు 'యొక్క 'ధర్మశాస్త్రము 'యొక్క 'రహస్య 'ఆశయము

ఇస్లాం ధర్మశాస్త్రం, షరియా యొక్క లక్ష్యం ఇస్లామిక్ సమాజం (ఉమ్మా) యొక్క శ్రేయస్సు, ఇది ఇస్లాం చేత పాలించబడే మత రాజ్యంగా స్థాపించబడాలి. ఇస్లాం విశ్వాసం మరియు రాజకీయాలను వేరుచేసే మతం కాదు. ఇది షరియా చట్టం ఆధారంగా ఉంటేనే అది పూర్తిగా పనిచేయగలదు. మరోవైపు షరియాను ఇస్లామిక్ రాజ్యంలో మాత్రమే అమలు చేయవచ్చు. ఇస్లాం లక్ష్యం మత రాజ్యంగా మిగిలిపోయింది. ఇస్లాం యొక్క ప్రతి ఇతర రూపం ఒక పిండం అభివృద్ధి మాత్రమే.

క్రీస్తు ఇలా ప్రకటించాడు: "నా 'రాజ్యం 'ఈ 'లోకం 'కాదు!" (యోహాను 18:36-37) ఆయన చర్చి, దేశాల నుండి పిలిచిన వారితో, వారి వాతావరణంలో ఆయన ఆధ్యాత్మిక రాజ్యాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆయన శిష్యుల సహవాసం ఆయన శాశ్వతమైన రాజ్యానికి నాంది (యోహాను 13:34-35). వారు భూమి యొక్క ఉప్పు మరియు ప్రపంచ కాంతి అని సవాలు చేస్తారు. యేసు ధర్మశాస్త్రం క్రైస్తవ మత రాజ్యాన్ని స్థాపించడమే కాదు, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించటానికి మరియు వారి సమాజాన్ని మరియు స్థితిని ప్రభావితం చేయటానికి అతని అనుచరులను మార్చడం.

1.17 -- నేను 'నీతో 'ఉన్నాను!

యేసుక్రీస్తు దూత తనలో తాను విచ్ఛిన్నమై, అతని నపుంసకత్వము మరియు అసమర్థతను గుర్తించి, ఒప్పుకుంటే, యేసు అతనితో ఇలా అంటాడు: "మీ కళ్ళు తెరవండి! చూడండి! నేను ఇక్కడ ఉన్నాను! నేను జీవిస్తున్నాను! నేను ఉనికిలో ఉన్నాను! నేను నిన్ను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టను! నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను! నేను మీకు సహాయం చేస్తాను! వృద్ధాప్యం వరకు నేను నిన్ను సమర్థిస్తాను! "

యేసు ఒకసారి తన అనుచరులలో ఒకరిని కలలో తడి ఇసుకలో రెండు పాదముద్రలను చూపించాడని చెప్పబడింది: "చూడండి నేను మీతో చాలా కాలం పాటు నమ్మకంగా ఉన్నాను." పాదముద్రల యొక్క రెండవ కాలిబాట ప్రమాదకరమైన కొండపై అదృశ్యమైనప్పుడు, కలలు కనేవాడు నిందగా అడిగాడు: "మీరు నన్ను ఎందుకు గొప్ప అవసరానికి ఒంటరిగా వదిలేశారు?" అప్పుడు యెహోవా అతనికి సమాధానమిచ్చాడు: "మార్గం మెరుగుపడేవరకు నేను నిన్ను తీసుకువెళ్ళాను." క్రీస్తు ప్రేమ మనం అనుకున్నదానికన్నా గొప్పది. అతను తన దూతకు హామీ ఇచ్చాడు: "వాటిని 'ఎవరూ 'నా 'చేతిలో 'నుండి 'లాగలేరు!" (యోహాను 10:28) సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు ఉనికి మరియు అతని సర్వశక్తి మనలను స్థిరమైన విశ్వాసానికి మరియు ఆయన సన్నిధిలో నిరంతర సేవకు ప్రోత్సహించాలి.

1.18 -- ఈ 'లోక 'కడవరకు

నేడు వేలాది మంది విదేశీ మిషనరీలు మరియు అనేక దేశాలలో ఎక్కువ మంది క్రైస్తవులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును విశ్వాసంతో సేవ చేస్తున్నారు, క్రైస్తవ వ్యతిరేక ఆత్మలు పాలించిన ప్రాంతాలలో కూడా. చర్చిలు దహనం చేయబడ్డాయి మరియు చురుకైన క్రైస్తవులపై అపవాదు, బెదిరింపు మరియు హింసించబడ్డారు. కొందరు పారిపోయారు లేదా హింసించబడ్డారు. చాలామంది భూగర్భంలో నివసిస్తున్నారు. భయం పదేపదే వాటిని స్తంభింపజేయాలని అనుకుంటుంది.

కానీ యేసు మనకు ఈ విధంగా హామీ ఇస్తున్నాడు: "మీకు ఏమి తగిలింది, మొదట నన్ను కొట్టండి!" ఒక అవయవంలో నొప్పి మొదట మెదడుకు వెళుతుంది, శరీరం అనుభూతి చెందకముందే. చర్చికి అధిపతిగా క్రీస్తు మొదట తన మెస్-సెంజర్స్ బాధను అనుభవిస్తాడు, వారు దానిని గ్రహించకముందే (అపొస్తలుల కార్యములు 9:4-5). మనలో ఎవరూ ఒంటరిగా లేరు. దేవుని గొర్రెపిల్ల చివరి వరకు బాధల మార్గంలో మనతో వెళుతుంది. ఈ రోజు మనకు తెలిసిన దానికంటే ఎక్కువ బాధలు మరియు యేసు మహిమలు ఉన్నాయి.

1.19 -- చివరి 'దినము 'వరకు!

మీ బాప్టజంలో యేసు మీ జీవితంలోని ప్రతి నిమిషంలో మీతో ఉండాలని, ఆయనతో ఉండి ఆయనకు సేవ చేస్తున్నంత కాలం మీకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. చాలా ప్రమాదంలో మరియు మరణ గంటలో కూడా అతను మీకు దగ్గరగా ఉంటాడు. అతను మీకు భరోసా ఇస్తాడు: "నేను 'పునరుత్థానం 'మరియు 'జీవితం. నన్ను 'నమ్మినవాడు 'చనిపోయినప్పటికీ 'బ్రతుకుతాడు, మరియు 'నాలో 'నివసించే 'మరియు 'నమ్మినవాడు 'ఎప్పటికీ 'మరణించడు. మీరు 'దీన్ని 'నమ్ముతున్నారా?" (యోహాను 11:25-26) మీరు ఈ లోకం నుండి బయలుదేరినప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని వృద్ధాప్యం వరకు తీసుకెళ్ళి మీతో ఉండాలని యేసు కోరుకుంటాడు (కీర్తనలు 23:4-6).

1.20 -- అల్లా 'తన 'ముస్లిం 'దగ్గర 'ఉన్నాడా?

ఖుర్ఆన్ లో ముహమ్మద్ మక్కా నుండి మదీనాకు పారిపోవలసి వచ్చినప్పుడు, అతను ఒక గుహలో కవర్ చేసి అబూబకర్తో ఇలా అన్నాడు: "నిజమే, అల్లాహ్ మాతో ఉన్నాడు!" పట్టుబడిన ముస్లింలు తరువాత చాలా మంచి అనుభూతి చెందారు (సూరా అల్-తవ్బా 9:40).

దురదృష్టవశాత్తు, ముహమ్మద్ను ఓదార్చిన ఈ అల్లాహ్ నిజమైన దేవుడు కాదు ఎందుకంటే అల్లాహ్ తనకు కుమారుడు లేడని మరియు క్రీస్తు సిలువపై ఎప్పుడూ మరణించలేదని ఖుర్ఆన్ లో 17 సార్లు చెప్పాడు (సూరా అల్-నిసా 4:157). యేసుక్రీస్తు తండ్రి ముస్లింలతో లేడు. వారు జీసస్ ప్రాయశ్చిత్త మరణాన్ని ఖండించారు మరియు జిబ్రిల్ (గాబ్రియేల్) అని పిలువబడే తెలియని ఆత్మ పవిత్రాత్మ అని పేర్కొన్నారు. ముస్లింలను నడిపించే ఆత్మ వారిని పాకులాడే ద్వేషంతో కదిలించింది. తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ తప్ప వేరే దేవుడు లేడని మేము నమ్ముతున్నాము.

1.21 -- గొప్ప 'ఆజ్ఞలో 'ఉన్న భవిష్యత్ 'మాట

పరలోకంలో మరియు భూమిపై ఉన్న అన్ని శక్తి తనకు ఇవ్వబడుతుందని సజీవ యేసు తన శిష్యులకు భరోసా ఇస్తాడు. అందువల్ల, వారు వెళ్లి అన్ని దేశాల శిష్యులను తండ్రి మరియు కుమారుడు మరియు పవిత్ర ఆత్మ పేరు మీద బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి. బాప్టిజం పొందిన విశ్వాసులకు ఆయన ఆజ్ఞలన్నింటినీ పాటించమని నేర్పించాలి; అతను తన దూతలకు వయస్సు చివరి వరకు అన్ని రోజులు ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు.

యేసు తన నాలుగు రెట్లు విశ్వసించాలని మరియు అతని ఆజ్ఞలను అమలు చేయమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాడు. ఆయన తన ఆజ్ఞలను పాటించటానికి మీకు సహాయం చేస్తాడు మరియు అతని సేవకులలో ఎవరినీ వారి స్వంతంగా వదిలిపెట్టడు. చివరికి, మీరు ఆయనను చూస్తారు.

1.22 -- క్విజ్

ప్రియా చదువరి!

మీరు ఈ బుక్లెట్ను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేస్తే, మీరు ఈ క్రింది ప్రశ్నలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సిరీస్లోని ఎనిమిది బుక్లెట్లలోని 90 శాతం ప్రశ్నలకు ఎవరైతే సరిగ్గా సమాధానం ఇస్తారో, వారు మా కేంద్రం నుండి ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందవచ్చు

అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్
సంభాషణలు నిర్వహించడానికి సహాయక మార్గాల్లో
యేసు క్రీస్తు గురించి ముస్లింలు

వారి పరిచర్యలకు క్రీస్తు ద్వారా ఉత్సాహపరచు కార్యములు

 1. యేసు తన మరణం మరియు పున ur ప్రారంభం తరువాత ప్రపంచానికి ఏమి అందిస్తాడు?
 2. యేసుక్రీస్తు దూతగా పనిచేయడానికి ఎవరు అర్హులు?
 3. యేసు తన గొప్ప కమిషన్లో తన అనుచరులలోని సందేహాలను కూడా ఎందుకు సవాలు చేశాడు?
 4. యేసు పరలోకంలో మరియు భూమిపై అన్ని అధికారాన్ని పొందాడని అర్థం ఏమిటి?
 5. తన కుమారుడు తనకు అన్ని శక్తిని, శక్తిని ఇచ్చిన తరువాత తనపై తిరుగుబాటు చేస్తాడని స్వర్గపు తండ్రి ఎందుకు భయపడలేదు?
 6. యేసు తన అనుచరులను "వెళ్ళండి" మరియు "కూర్చోవద్దు" అని ఎందుకు ఆదేశిస్తాడు?
 7. మీ సాక్ష్యం కోసం వేచి ఉన్న వ్యక్తిని మీరు ఎలా కనుగొనగలరు మరియు మీరు అతనితో / ఆమెతో ఎలా మాట్లాడాలి?
 8. మీ చుట్టూ శిష్యులను ఎలా సేకరిస్తారు? మేము మా శ్రోతలకు ఏమి అందించగలం?
 9. గ్రేట్ కమిషన్ మమ్మల్ని ఇష్మాయేలు పిల్లలు మరియు యాకోబు పిల్లల వద్దకు ఎందుకు నడిపిస్తుంది? ఈ దైవిక వ్యూహం నుండి ఏ కౌన్-ప్రయత్నాలు లేదా మతాలు మినహాయించబడ్డాయి?
 10. ప్రపంచ జనాభాలో ఏ శాతం నేడు తనను క్రైస్తవునిగా పిలుస్తుంది? ఈ రియాలిటీ మీకు అర్థం ఏమిటి?
 11. ఫౌథర్ మరియు కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ పేరిట బాప్టిజం యొక్క అర్థం ఏమిటి?
 12. గ్రేట్ కమిషన్లో హోలీ ట్రినిటీ యొక్క ఐక్యత ఎలా కనిపిస్తుంది?
 13. క్రీస్తు కొరకు మీ సేవలలో మీరు శక్తి మరియు మార్గదర్శకత్వం ఎలా పొందగలరు?
 14. బాప్టిజం మరియు పునర్జన్మ ముగింపు కాదు, క్రైస్తవ జీవితానికి ఎందుకు ప్రారంభం?
 15. క్రిస్-కానివారిని సువార్త ప్రకటించడం మరియు విశ్వాసులకు బోధించడం మధ్య తేడా ఏమిటి? ముస్లింలతో మీ చర్చలకు దీని అర్థం ఏమిటి?
 16. బాప్టిజం పొందిన విశ్వాసులకు మనం ఏ విషయాలను బోధించాలి?
 17. నాలుగు సువార్తలలో క్రీస్తు ఎన్ని ఆజ్ఞలను మీరు కనుగొనవచ్చు? వీటిలో ఏది ముస్లింకు అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా మీరు భావిస్తారు?
 18. విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే సమర్థించడం మరియు దయ యొక్క బహుమతిగా విశ్వాసం యొక్క విధేయత ద్వారా మంచి పనుల కోసం అనివార్యమైన అవసరం మధ్య తేడా ఏమిటి?
 19. క్రొత్త టెస్టా-మెంట్లో చట్టం యొక్క ఏకైక ప్రమాణం ఏమిటి?
 20. గ్రేట్ కమిస్-సియోన్ లోని మూడవ ఆజ్ఞ ప్రతి గురువు, సాధువు మరియు సేవకుడు తనకు తాను నిజాయితీగా ఉంటే అహంకారాన్ని ఎందుకు విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది?
 21. "ఇదిగో, నేను మీతో ఉన్నాను" అని యేసు ఎలా వాగ్దానం చేయగలడు?
 22. మీరు ఆయన నామంలో సేవ చేస్తే ప్రతిచోటా మరియు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటారని యేసు ఎందుకు వాగ్దానం చేశాడు?
 23. క్రీస్తు ('ఈసా) అల్లాహ్తో సజీవంగా ఉన్నారని ముస్లింలు ఎందుకు నమ్మగలరు?
 24. ఇద్దరు దేవుళ్ళు శాశ్వతంగా శాంతియుతంగా జీవించగలరని ముస్లిం ఎందుకు అనుకోవడం అసాధ్యం? క్రైస్తవులకు నమ్మడానికి ఇది ఎందుకు సమస్య కాదు?
 25. ముస్లింల గొప్ప కమిషన్ (ఆంగ్లంలో) స్పష్టంగా వ్రాయండి (సూరా మరియు పద్యం యొక్క సూచనతో) మరియు దానిని క్రిస్టియన్ గ్రేట్ కామ్-మిషన్తో పోల్చండి
 26. ముస్లింలు తమ మూడు తరంగాల విస్తరణలో ఏ దిశల్లో మరియు ఏ దేశాలలో వ్యాపించారు మరియు ప్రపంచ జనాభాలో ఏ శాతం ముస్లిం ఈ రోజు ముస్లిం? మీ స్వంత దేశంలో ఎంతమంది ముస్లింలు నివసిస్తున్నారు?
 27. ముస్లిం ఇతర మతాల సభ్యుల పట్ల సహనంతో ఉండడం అంటే ఏమిటి మరియు ఈ సహనం ఎంతవరకు వెళుతుంది? అతను ఎప్పుడు అసహనంగా మారడం ప్రారంభించాలి?
 28. పవిత్ర త్రిమూర్తుల ఐక్యతను ముహమ్మద్ ఎందుకు తిరస్కరించారు?
 29. క్రైస్తవ మతంలో బాప్టిజం గురించి ఖురాన్ ఏమి చెబుతుంది?
 30. అతని సువార్తలో ముహమ్మద్ ధర్మశాస్త్రం (షరియా) మరియు క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం మధ్య కొన్ని ప్రాథమిక తేడాలు ఏమిటి?
 31. ఇస్లామిక్ చట్టం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి మరియు క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?
 32. ముస్లిం ఇస్లామిక్ చట్టానికి ప్రమాణం అని ముస్లింకు అర్థం ఏమిటి?
 33. ముహమ్మద్ తన అనుచరులకు ఎందుకు వాగ్దానం చేయలేదు: "ఇదిగో, యుగం ముగిసే వరకు నేను ప్రతి రోజు మీతో ఉన్నాను."
 34. గ్రేట్ కమిషన్లోని నాలుగు రెట్లు "అన్ని" అంటే ఏమిటి?

ఈ క్విజ్లో పాల్గొనే ప్రతి వ్యక్తి తన పుస్తకంలో ఏదైనా పుస్తకాన్ని ఉపయోగించడానికి మరియు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చేటప్పుడు తనకు తెలిసిన విశ్వసనీయ వ్యక్తిని అడగడానికి అనుమతిస్తారు. పేపర్లలో లేదా మీ ఇ-మెయిల్లో మీ పూర్తి చిరునామాతో సహా మీ వ్రాతపూర్వక సమాధానాల కోసం మేము వేచి ఉన్నాము. మీ జీవితంలోని ప్రతిరోజూ ఆయనను పిలవడం, పంపడం, మార్గనిర్దేశం చేయడం, బలోపేతం చేయడం, రక్షించడం మరియు మీతో ఉండాలని జీవించే ప్రభువైన యేసును మేము ప్రార్థిస్తున్నాము!

క్రీస్తు సేవలో

అబ్దుల్ అల మసీహ్ మరియు సహోదరులు

ఈ చిరునామాకు పంపగలరు:

GRACE AND TRUTH
P.O.Box 1806
70708 Fellbach
GERMANY

or by e-mail to:

info@grace-and-truth.net

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on March 26, 2020, at 01:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)